Mielipiteemme.fi - Etusivu

Tervetuloa

Pakolaiskriisin ratkaiseminen Suomessa

15.12.2017

Kai pakolaisongelma koskien Suomea on helppo ratkaista, kun "Venäjä on uhka ja Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilaallinen johto) - Sellaiseen maahan pakolaisia ei saa lähettää joka milloin tahansa voi joutua sotaan.

Väärän informaation estäminen Suomessa

16.12.2017

Kai väärän informaation levittäminen ratkaistaan sillä, että Suomen Valtio-
valtaa/Kansaa tiedotetaan ennen vaaleja Pariisin Rauhansopimuksesta 1947, Rauha Suomen kanssa sekä Suomen perustuslaista - lähinnä §1 - §10 - §11 - jotka tukevat edellistä että tietäisivät miten äänestää.

Mainittakoon että väärän informaation levittämistä on että kohuun/kiihotta-
miseen, skenarioihin, mielikuvituksiin, propagandaan, y m v perustuva "On liittouduttava (jonkun ulkomaan kanssa)" - varsinkin jos lähde on Suomen ulkopuolella - on väärän informaation levittämistä. Edellinen antaa myös kuvan ulkomaille siitä että Suomen armeija pelkää. Että näennäistieteellisin perustein esittää että; "Liittoudutaan (jonkun kanssa) Valtiovallalta/Kansalta kysymättä" on laitonta.

Suuri vaalikeskustelu: Presidentinvaalit 2018

14.12.2017


Kukaan ei ole tähän mennessä tuonut esille sitä että Suomi saa ja on on velvoitettu Suomen oikeudenkäyttöpiirissä

a) hajoittaamaan Suomen rajojen sisäpuolelta kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka ovat estäneet tai estävät Suomen Kansalta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä

b) kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa.

ja on näin ollen Tuomari -asemassa ja esimerkkinä muille maille. Suomi ei tarvitse kohuja/skenarioita eikä niihin yhdistettävissä olevaa pelkoa, ennakkoluuloja, rasismia, fasismia y m v - vaan Tuomita. Suomella (Suomen Valtiovallalla/Kansalla) on siihen Maailmanlaajuinen oikeus.

Suurin virhe on esittää Pariisin rauhansopimuksen vastaisia asioita - esimerkiksi esittää kohujen/kiihotuksen, skenarioden sekä niihin yhdistettävissä olevien pelkojen, ennakkoluulojen, rasismin, fasismin y m v perustalta "On liityttävä Natoon" ja/tai "Natoon ilman kansanäänestystä".

Viite : Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa (II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) jota Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki - Suomen Kansan yhteinen julkinen mielipide siitä miten kuuluu olla ja elää ihmisiksi Suomessa (ensisijaisesti §1 - §10 - §11) tukee.

Tuossakin Presidentinvaalitentissä Presidentti Sauli Niinistö eroittui selvästi muista Presidenttiehdokkaista. Maltti on aina valtti.

FaceBook : Sauli Niinistö 2018

Porilaisen teinitytön murha 2015

13.12.2017


Mielipiteemme.fi arvioi

YLE Uutiset 26.11.2015

Porilaisen teinitytön tammikuussa surmannut Ramin Azimi on tuomittu elinkautiseen vankeuteen 17-vuotiaan porilaistytön murhasta. Satakunnan käräjäoikeuden mukaan ulkomaalaistaustainen mies oli teot tehdessään täydessä ymmärryksessä.

Teon motiivina oli seurustelusuhteen päättyminen. Azimi oli halunnut tytön kanssa naimisiin ja saada tämän kanssa lapsia. Tyttö puolestaan oli katkaissut seurustelusuhteen ja alkanut tapailla uutta miestä.

Tammikuun lopulla Helsingistä lähtenyt Ramin Azimi otti entisen seurustelukumppaninsa kyytiin Porissa ja vei hänet Ulvilan kautta Kokemäelle, jossa poltti tämän ulkorakennuksessa. Tyttö kuoli sidottuna tulipalossa.

Törkeä raiskaus tapahtui oikeuden mukaan Ulvilan Kullaalla. Lisäksi tuomio tuli törkeästä vahingonteosta ja liikennerikkomuksesta.

Tuomittu 26-vuotias on asunut Suomessa pitkään, mutta hänellä ei ole ollut Suomen kansalaisuutta vaan pelkkä oleskelulupa.


Arvio tulossa.

Paavo Väyrynen ensimmäisessä "tentissä"

11.12.2017

Iltasanomien mukaan; "Paavo Väyrynen keräsi jättiyleisön ensimmäiseen tenttiinsä – löi heti tiskiin kovan väitteen Sauli Niinistön ajamasta linjasta".


Paavo Väyryselle pisteitä median suorasanaisesta kritisoimisesta.

Koskien "Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen sanoo presidentti Sauli Niinistön ajavan liittoutumispolitiikkaa." - voi olla että diagnoosi Tohtori Paavo Väyrysellä on väärä, yksinkertaisesti syystä että Euroopan Unioni sisäisesti on epävakaa, Euroopan Unionin suhde NATOon on epävakaa, Euroopan suhde Venäjään on epävakaa jolloin myös kaikki turvallisuutta koskevat asiat ovat tulkinnan varaisia ja voivat muuttua erittäin nopeasti. Se mikä tänään näennäisesti vaikuttaa olevan Suomelle turvallista, voi huomenna olla Suomelle epäturvallista.

Perustavanlaatuisesti Suomi on jo vuonna 1947 sitoutunut noudattamaan Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa (II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) jota Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki - Suomen Kansan yhteinen julkinen mielipide siitä miten kuuluu olla ja elää ihmisiksi Suomessa (ensisijaisesti §1 - §10 - §11) tukee.

Edellä mainitu sopimus velvoittaa Suomea ja antaa Suomelle kaikki oikeudet toimia oikeudenmukaisesti kyetäkseen täyttämään asetetut velvoitteet. Jos jokin taho on yrittänyt tai yrittää estää Suomea täyttämästä sopimuksessa asetettuja velvoitteita ja Suomi ei yksin kykene puolustamaan oikeuksiaan, siihen saa puuttua - ovat velvoitettuja puuttumaan - Yhdistyneet Kansakunnat (kaikki Kansat), USA ja/tai Venäjä "hyökkäämällä" tahoa kohtaan joka on estänyt tai estää Suomea täyttämättä asetettuja velvotteita.

Presidentti Sauli Niinistö; "Niin kuin aikaisemmin jo totesin, jos tulee suuri hätä – ja tämä on täysin teoreettinen minun mielestäni – mutta jos semmoinen tulee, syntyy liittoutumia ilman mitään jäsenhakemuksiakin, Niinistö muotoili". Historiassa tämä "täysin teoreettinen minun mielestäni" on fakta.

Niillä kortein Presidentin on tänään pelattava ja sen pelin Presidentti Sauli Niinistö on tähän saakka pelannut paremmin kuin erittäin hyvin.

Iltasanomat perustaa näkökulmatoimituksen

10.12.2017

Iltasanomien mukaan 08.12.2017, Iltasanomat perustaa Näkökulmatoimi-
tuksen. Tomittajina Seppo Varjus, Timo Haapala, Arja Paananen, Heidi Hagelin, Jan Hurri ja Jouko Juonala. Esimiehenä toimii Timo Paunonen.

Toimitukseen kerätään kokeneimpia erikoistoimittajia, jotka tuottavat lehden pääkirjoituksia, näkökulmakirjoituksia sekä kommentteja. Toimittajat esiintyvät myös tarvittaessa taustoittavina asiantuntijoina ISTV:ssä. Toimitus tekee myös laajempia selvityksiä ja on päivittäisen uutistuotannon tukena.

– Kiireinen verkkouutisointi kaipaa yhä enemmän tuekseen analyysejä ja taustoittavaa kommentointia. Näkökulmatoimitus on vastaus tähän tarpeeseen, kustantaja, vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja sanoo.


Totuuden määritelmä kiteytettynä

Reaali- ja käsitteellistieteellinen totuus/tieto koostuu sanoista ja konkreetti-
sista todisteista - näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Totuus on aina esitetty johdonmukaisessa - ajallisesti oikeassa järjestyksessä.

A. Totuus voi olla sanat ja näyttö siitä että jokin on laillista, fyysisesti ja/tai psyykkisesti terveellistä, yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittävää, y m v.

B. Totuus voi olla sanat ja näyttö siitä että jokin on neutraali.

C. Totuus voi olla sanat ja näyttö siitä että jokin on laitonta, fyysisesti ja/tai psyykkisesti epätervellistä, yhteiskuntaa ja/tai elinympäristöä vahingoittava, j n e.

Kieltämällä ja/tai poistamalla henkilökohtaisesti, kansallisesti ja/tai kansain välisesti kaiken mikä kuuluu C -osioon Suomen perustuslain edellyttämällä tavalla, johtaa henkilökohtaiseen, kansalliseen ja/tai kansain väliseen paranemiseen kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Propaganda

Propaganda on vääristyneen aatteen tai väärän opin järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan Kansan ja/tai Kansojen mieltä negatiivisesti. Propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida viestin vastaanottajien asenteita tai tekoja.

Propaganda/Skenario voi koostua asiakokonaisuudesta otetuista faktoista, väitteistä, huhuista, puolitotuuksista tai valheista. Se voi olla muodoltaan sanallista tai eri tavoin visuaalista.

Tavoitteensa saavuttamiseksi propagandan levittäjä valikoi esittämänsä tiedot ja argumentit tehokkaimmaksi katsomallaan tavalla, joskus vääristellen niitä tai jättäen oleellista tietoa pois, ja joskus tavoitteenaan saada vastaanottajan koko huomio puoleensa.

Propaganda -yhdyssanan voi jakaa sanoihin pro, pagan ja da.

Pro : Korkean kolutuksen, tittelin, ammatin ja/tai viran omaava henkilö, joka
pagan : käyttää saamaansa koulutusta ja asemaansa yhteiskunnassa väärin,
propaganda : vahingoittaen elinympäristöä ja/tai yhteiskuntaa kokonaan tai osittain väärillä tiedoilla, tai, pitämällä ihmisiä epätietoisina jostain asiasta joka ihmisille on tärkeä tietää ja joka on elinympäristöä ja/tai yhteiskuntaa kehittävä, vahvistava y m v.


Propagandalla on historialliset vahvat siteet esimerkiksi ennakkoluuloihin, epävakauteen, rasismiin, fasismiin, fyysiseen ja/tai psyykkiseen terroriin, terrorismiin, vainoihin, sisällissotiin ja kansainvälisiin sotiin.


Lobbaus sen negatiivisessa merkityksessä, on kohdehenkilön tai kohdehenkilöiden korruptoimista. Propagandan lisäksi, tunnusomaista negatiiviselle lobbaukselle on rahan tai muun taloudellisen hyödyn tarjoaminen kohdehenkilölle tai kohdehenkilöille.

Päivitetty : Terrorismia 1800-1900 -luvulla

10.12.2017


1809 - 1947 "aktivistit" suorittivat joko yksin tai johonkin ryhmään järjestäytyneinä attentaatteja ja valmistelivat aseellista vastarintaa Suomessa.Tähän ryhmään kuuluivat monen muun ohella Kalle Procopé, Ernst Tandefelt, Karl Lennart Hohenthal ja Eugen Schauman. Näin ollen uskottavassa historiassa mainitut "aktivistit" ovat terroristeja.

Nykyhistoriassa esimerkiksi Ukrainan kriisi perustuu samanlaiseen reformontiin jossa ulkopuolinen taho vaikuttaa jonkun maan sisäisiin asioihin sillä tavalla että syntyy "sisällissota" - ja siitä syytetään Venäjää. Lähestulkoot identtinen tapahtumaketju. Aika on eri mutta menetelmät samat.

Lue lisää: Terrorismia Suomessa 1800-1900 -luvulla

Finland won the war against the Nazies.

10.12.2017


In the 1809 war between Finland (supported by Russia) and Sweden, Sweden lost the war. At the time Finland could have erased Sweden from the face of the Earth but did not - simply because Finland did not want to participate in a holocaust. The land present time known as Finland ie Suomi was big enough for the Finns.

A similar event occurred 130 years later - in genetics called "match".

According to Treaty of Peace in Paris 1947, Peace with Finland, Finland was by Nazies forced to fight against Russia, providing Nazies with soldiers. If not, the civillians of Finland would have been killed in a holocaust. At the end of WWII Finland fought against the Nazies, making them retreat from Finland to Sweden. Finland won the war against the Nazies.

"Of Article 8
It also reveals, that if any source that by any means have after 1947 spread and/or present time is spreading propaganda against Finland, Russia, European Union, USA and/or United Nations, or by using propaganda weaken instead of strengthen a nation and/or weaken the realtions in between nations, is a "war criminal". The source of such propaganda, reveal herself/himself/itself by words and/or actions and can be judged; Another Cold War and another World War can be prevented.

Finland have right to dissolve any organization in Finland which by evidence - words and/or deeds - have after 1947 denied and/or present time deny or aim to deny people their democratic rights, human rights or fundamental freedoms, including freedom of expression, of press and publication, of religious worship, of political opinion and of public meeting.

Finland have right to dissolve any organization, that by evidence have spread and/or present time is spreading propaganda against Finland, Russia, European Union, USA and/or United Nations, or by using propaganda weaken instead of strengthen a nation and/or weaken the realtions in between nations."

Read : Treaty of Peace, Paris 1947, Peace with Finland

3 magnitudin maanjäristys 30 kilometrin syvyydessä

08.12.2017Satelliittikuva maan pinnasta ilman puita ja vettä. Kuva : NASA

Oulun seutua puoli yhden aikaan perjantain vastaisena yönä ravistelleen maanjäristyksen voimakkuus oli uuden arvion mukaan 3 ja järistys tapahtui noin 30 kilometrin syvyydessä, Helsingin yliopiston Seismologian instituutista kerrotaan. Limingan maanjäristystä suurempi järistys oli Kuusamossa syyskuussa 2000. Se oli voimakkuudeltaan 3,5.


Kuvissa yllä noin 12000 vuotta vanha meteoriitin räjähdyksen jättämä kraateri jonka keskus on merellä Oulusta länteen. Räjähdysalueen halkaisija noin 700 km. Alustavasti maan kuori painautui räjähdyshetkellä noin 225 metriä alaspäin. Vielä tänäänkin maa nousee ja se ei aina nouse äänettömästi.

Tuo oli kaunis Pohjan neiti,
maan kuulu, ve'en valio.
Istui ilman vempelellä,
taivon kaarella kajotti
pukehissa puhta'issa,
valke'issa vaattehissa;
kultakangasta kutovi,
hope'ista huolittavi
kultaisesta sukkulasta,
10 pirralla hope'isella.

Suihki sukkula piossa,
käämi käessä kääperöitsi,
niiet vaskiset vatisi,
hope'inen pirta piukki
neien kangasta kutoissa,
hope'ista huolittaissa.

Sukkula on Ahvenanmaan pojoispuolella.

Nils Torvalds ISTV:n vaaligrillissä

08.12.2017

Presidenttiehdokas Nils Torvalds pitää ISTV:n vaaligrillissä keskustelua Sauli Niinistön esiin nostamasta EU:n turvalausekkeesta turhana ja kantaa suurta huolta Venäjästä.


Lue ensin Parissin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa jota Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki tukee ja vasta sen jälkeen katso k o "vaaligrilli".

Lataa ja/tai jaa : Suomen Kansan Historia

05.12.2017

Jokaisella aikakudella, sodassa ja rauhassa, on ollut ja on omat sankarinsa, jotka oman henkensä uhalla, puolustivat ja puolustavat Suomen Maata ja Suomen Kansaa. Mikä on ollut ja mennyt ei saa olla taakkana tänään eläville Suomalaisille tai muillekkaan Kansoille, vaan oppina ettemme tee samoja virheitä uudelleen. Vaikka me olemme sotineet ja tehneet joitakin "urhotöitä", niin me emme ole kansana niitä tehnyt. Tänään meillä on oma armeija, samoilla aseilla niin kuin muilla, mutta vielä tärkämpää on, että meillä on aseenamme ennakkotiedot tunnetusta historiasta, joita viisaasti käyttäen saamme olla rauhassa.

"Jos havaitset tämän vapaasti toimitetun tiedon johdonmukai-
sena tietona, joka lisää henkilökohtaista sekä kansallista tietoisuutta sekä hyvinvointia ja haluat tukea, paras menetel-
mä on jakaa ja / tai suositella.

Jos poistat jotain väärää mutta mihin ihmiskunta uskoo tai osa ihmiskuntaa uskoo, poistettu osa korvattava todellisuudella sillä tavalla että lapsikin sen kykenee ymmärtämään ja sisäistämään, jollain mihin ihmiset voivat luottaa, sellaisella joka ei ole koskaan muuttunut eikä muutu."

Lataa ja/tai jaa : Suomen Kansan Historia täältä.

Löytyy myös verkkosivuna täältä.

Onko presidentin oltava syntyperäinen suomalainen?

01.12.2017

Perustuslain 54 pykälässä todetaan, että ”tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi”.

Valtiovallan/Kansan Perustuslakia ei ole saanut eikä saa muuttaa kysymättä Kansalta/Valtiovallalta. Piste.


Että ei ole syntyperältään Suomalainen avaa ulkomaalaiselle vaikutukselle Suomen hallituksessa. Jos jotain pitäisi lisätä Valtiovallan/Kansan perustuslakiin on, että jokaisen Valtiovallan/Kansan palvelukseen hakevan tai Valtiovallan/Kansan palveluksessa olevan henkilön uskontoon/lahkoon/sektiin/kulttiin kuuluvuus olisi julkista tietoa. Edellinen perustuen yksinkertaisesti siihen, että joidenkin uskontojen/lahkojen/sektien/kulttien toimintatavat eivät anna ihmisille oikeutta nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus sekä harrastavat toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Henkilö joka ei tiedä Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia ja ei kykene noudattamaan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia johdonmukaisessa järjestyksessä ja sanantarkasti - ensisijaisesti §1 - §10 - §11, ei ole kelvollinen virkaan jossa Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain noudattaminen on vaadittu.

Ei pidä avata lisää mahdollisuuksia korruptiolle, vaan sulkea niitä siellä missä niitä reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ilmenee yhteiskun-
nassa ja/tai elinympäristössä.

Presidentinvaalitentti 27.11.2017

28.11.2017

Maanpuolustuskurssiyhdistys järjesti vaalipaneelin presidenttiehdokkaille 27.11.2017 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Iltasanomien video presidenttivaalitentistä.


Lissabonin sopimus tehtiin Lissabonissa 13. joulukuuta 2007. Sitä tärkeämpi on Pariisin Rauhansopimus 1947. Riippumatta siitä mitä Lussabonissa 2007 on sovittu, jos Suomeen hyökätään, Pariisin Rauhansopimuksessa on selvät sävelet siitä ketkä Suomen lisäksi Suomea tarvittaessa puolustaa. Sellaisia sopimuksia ja/tai lakeja ei ole saanut eikä saa säätää jotka ovat Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artiklan vastaisia.

Mielenkiintoista olisi tietää mikä on syy Maailman tärkeimmän rauhansopimuksen unohtamiseen.

Kun arvioidaan naapurimaiden vaikutusta Suomeen, Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä" sovellettuna : Jos arvioi yhden naapurimaan vaikutusta Suomeen ja mahdollista uhkaa k o naapurimaasta, kaikki naapurimaat on arvioitava.

Ehkä yllättävin oli Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari joka toi esille muita olemassa olevia uhkia kuin mieli'ku'vituksiin perustuvan "Venäjän uhan" - nimittäin länsirajan ja Ruotsista Suomeen Dublinin sopimuksen vastaisesti lähetetyt 15000 pakolaista ja "pakolaista" - kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle. Edellisestä kävi myös ilmi ettei Euroopan Unionissa - ei ainakaan kaikissa maissa - välitetä sopimuksista. Pisteitä siitä hänelle. Liian monta Suomalaista on joutunut ja joutuu edellä mainitun laittomuuden uhriksi.

Kokeneet konkarit eroittuivat jälleen muista ja heistä kaikista eniten ajan hermoilla oli Presidentti Sauli Niinistö.

Koko video katsottuna keskittyen Moderaattorin käyttäytymiseen, 0 - 10 asteikossa arvosana : 9.

P. E.Svinhufvudetin itsenäisyyssenatti

28.11.2017

Iltasanomat kirjoitti; "27. marraskuuta 1917 aloitti toimintansa P.E. Svinhufvudin johtama itsenäisyyssenaatti, hallitus, jonka päämäärä oli Suomen itsenäistyminen. Itsenäisyys julistettiin eduskunnassa 6.12.1917. Noiden päivien välillä käytiin kiivasta poliittista taistelua, jota IS:n Ratkaisun päivät -sarja seuraa."


Iltalehden kirjoituksessa mainitut P. E. Svinhufvud, Harald Boucht, Arthur Stenholm, Edvard Hjelt, Adolf von Bonsdorf eivät nimiensä perusteella olleet Suomalaisia.

"Suomalainen" ei historian kirjoissa ei aina ole Suomalainen, perustuen yksinkertaisesti siihen että teot ja seuraamukset eivät ole Suomalaisten vaan Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) mukaan

SELVITYS

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta tarkoitusperiin ei saa koskea. Sellaista lakia ei saa säätää joka kumoaa Pariisin rauhansopimuksen.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, ryhmää tai yksittäistä henkilöä.

"27. marraskuuta 1917 aloitti toimintansa P.E. Svinhufvudin johtama itsenäisyyssenaatti, hallitus, jonka päämäärä oli Suomen itsenäistyminen. Itsenäisyys julistettiin eduskunnassa 6.12.1917. Noiden päivien välillä käytiin kiivasta poliittista taistelua, jota IS:n Ratkaisun päivät -sarja seuraa."


P. E.Svinhufvudetin itsenäisyyssenatti halusi "itsenäistää" Suomen - Ruotsalaiseksi. Vähintään 1920 -luvulle saakka, Suomalaisia diplomaatteja tapettiin terroristi -iskuissa. Esimerkiksi Sisäasianministeri Henrik Ritavuoren ampui Ruotsalainen terroristi Ernst Tandefelt 14.02.1922.

Presidentinvaalitentti 13.11.2017 siirretty

28.11.2017

Presidentinvaalitetti 13.11.2017 on siirretty omalle sivulle. Sivu lisätään myöhemmin Arviointiesimerkkejä -linkkeihin.

Ilta-Sanomat, Paasikivi-seura, UKK-seura ja Suomen YK-liitto järjestivät presidentinvaalitentin, jonka ISTV lähetti ai­noana mediana suorana paikan päältä Helsingin yliopiston juhlasalista.

Selvitys : "Me emme luovuta ilman kamppailua"

19.11.2017

SDP:n ex-kansanedustaja, ruotsinkielisen FSD:n kunniapuheenjohtaja Jacob Söderman ottaa väkevästi kantaa keskusteluun kaksikielisyydestä ja ruotsin kielen asemasta Arbetarbladetin verkkolehdessä julkaistussa Ruotsin kielisessä kolumnissa.

– Hyökkäys ruotsin kieltä kohtaan tapahtuu monella rintamalla, Söderman totesi puhuessaan ruotsalaisuuden päivänä 6.11. Helsingissä. Kolumni on editoitu tuon puheen tekstistä.


"Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."


Entä jos "Suomen-Ruotsalainen" muutetaan "Ruotsinkielinen Suomalainen" niin historiallisesti ensinnäkin Ruotsinkieliset Suomalaiset pääsevät rauhaan koskien henkilökohtaisesta ja kansallisesta identiteetistään ja pääsevät eroon poliittisesta "Suomen-Ruotsalainen" pakkoidentiteetistään.


Historian havinaa

"Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia." Heinrici chronicon Livoniae (Henrikin Liivinmaan kronikka) noin 1200 -luvulta.

Yllä oleva antaa osviittaa siitä miksi Ruotsin kieltä puhuvat Suomalaiset ovat Ruotsinkielisiä, mutta geneettisesti Suomalaisia. Kysymys on erittäin vanhasta ihmisoikeusrikkomuksesta josta ei tänä päivänä voi tuomita ketään - ellei suoraa tai epäsuoraa jatkumoa esiinny nykypäivän Suomessa vanhan ajan ihmisoikeusrikkomuksille. Teoista voimme päätellä että kyseessä on sen aikainen ISIS, Natsismi y m v.

Että tänään on Ruotsinkielinen Suomalainen, sille on kolme vaihtoehtoa.

1. 900 - 1200 luvulla äiti ja lapset viety Ruotsiin (Genetiikassa Lapsilinja ja Äitilinja) jossa kieli osittain tai kokonaan muuttunut Ruotsin kieleksi.

2. 1200 -1500 välillä paenneet/muuttaneet Ruotsista Suomeen. Ruotsissa kieli osittain tai kokonaan muuttunut Ruotsin kieleksi.

3. 1500 luvun jälkeen pakkoruotsalaistettu Suomessa, jossa kieli osittain tai kokonaan muuttunut Ruotsin kieleksi.

Kartta jossa vuosiluvut pitävät paikkansa.

Näin me Suomalaiset yhteisen historian kautta ymmärrämme että Ruotsinkielisiä Suomalaisia on olemassa. Yhteisymmärrys, johon sisältyy sellaiset asiat kuten inhimillinen sympatia ja empatia, johtaa useiden asioiden paranemiseen Suomessa. Itsestäänselvyys.

Meillä ei ole yhteinen historia Ruotsin kanssa, vaan meillä on yhteinen historia Ruotsia puhuvien Suomalaisten kanssa.

Kysymys ei ole ensisijaisesti mitä kieltä puhuu, vaan onko yksimielinen perustavanlaatuissa inhimillisissä asioissa, että "on oikeus nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista (tiedot), joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus"; Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukeva Suomen perustuslaki §1 - §10 - §11.

Lue : Demokraatti -lehden julkaisu täältä.

Iltasanomien "selvitys" selvitettynä

19.11.2017

Iltasanomat kertoo; "Tuntemattoman sotilaan yksityiskohdat herättävät keskustelua – kuvataanko elokuvassa historiaa todenmukaisesti? IS selvitti".

Edellisen lisäksi Iltasanomat kertoo; "Avauskuviin tunnelmaa tuo ajankohtaan harvinainen värielokuvapätkä Helsingistä, jossa Eduskuntatalon edustalla Mannerheimintiellä eli silloisella Heikinkadulla liehuvat Suomen, Saksan ja Ruotsin liput. Värielokuva on kuvattu syyskuussa 1940, jolloin Olympiastadionilla käytiin kolmen maan yleisurheilumaaottelu. Virheenä tuskin sitä voi pitää. Kuvat taustoittavat Suomen ja Saksan suhteiden lähentymisestä."


Onko rekvisiitta ajanmukainen tai ei Tuntematon sotilas -elokuvassa, ei kiinnosta meitä yhtään. Sen sijaan tarkastelemme Iltasanomien esittämää sanallista rekvisiittaa onko se todenmukaista tai ei.


Saksan lippu (1933–1935) ylimmäisenä ja Natsien lippu (1935–1945) sen alapuolella.

Heikinkadulla ei liehu "Suomen, Saksan ja Ruotsin liput". Heikinkadulla liehuu Suomen, Natsien ja Ruotsin liput.

Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa mukaan Iltasanomien sanallinen rekvisiitta ei ole todenmukainen ja se on pidettävä virheenä.

Maailman pyörimisnopeus hidastuu

20.11.2017


Kuva : NASA

Geological Society of America tiedottaa Maailman pyörimisnopeuden hidastumisesta. Suomessa asiasta kertoi muunmuassa Iltasanomat.


Kun veden määrä kasvaa vauhti hidastuu ja lämpö nousee. Maailma laajenee ensisijaisesti Päiväntasaajalla ja 24 astetta sen molemmin puolin. Myös Maailman kallistuminen Aurinkoa kohden muuttuu. Edellä olevat tekijät yhdessä lisäävät muunmuassa maanjäristyksiä.

Edellinen Jääkausi/Talv oli noin 12000 vuotta sitten. Sen jälkeen oli Kevöt, ja Kesä jossa nyt olemme, muuttuu "kohta" Vesikaudeksi/Syksyksi jonka jälkeen Jääkausi/Talvi. Jokainen kausi Maailman ajanlaskussa kestää 6000 vuotta. Yhteensä kaudet kattavat 24 000 vuotta.

Jokainen kausi on verrattavissa talveen, kevääseen, kesään ja syksyyn vuodessa, mutta kaikki sääilmiöt ovat voimakkaampia. Täysin normaaleja Energian ja sen Lakien (Luojan) ilmentymiä joita on tapahtunut tuhansia kertoja aiemmin Maailman historiassa. Ilmeisesti Esivanhempamme selvisivät niista kaikista koska Sinä olet olemassa.

Että ihmiskunta tänään rypee Globaalisessa Alzheimerissä menneestä ajasta, sillä on omat syynsä kuten myös seuraamuksensa.

Suomen Isänmaanystävät

17.11.2017

Asiantuntijat huolissaan Suomen kyvystä torjua Venäjän pelättyjä Iskander-ohjuksia: ”Meillä ei ole välinettä”.


Asiantuntija jonka tuntemus perustuu vieraan vallan propagandassa levitettyihin näkyihin, skenarioihin, teorioihin, uskomuksiin, kohuihin/kiihotukseen y m v, tuntee turhan pelon mutta ei asiaa. Tietenkin Suomi tarvitsee hyvän puolustuksen. Edellytyksenä hyvälle puolustukselle on hyvä koulutus, ettei puolustusvoimat vieraan vallan kiihottamana toimi sekopäisenä Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaisesti ampuen omiaan ja tekemään vieraalle vallalle palveluksen - jonka ei tarvitse käyttää aseita laisinkaan niin kuin Ukrainassa esimerkiksi.

”Meillä ei ole välinettä”

Onhan meillä Pariisiin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla joka on tärkeä ottaa huomioon. Päinvastoin kuin Ruotsilla, Suomella ei ole mitään syytä pelätä hyökkäystä Venäjän taholta kun emme anna Venäjälle minkäänlaista syytä hyökätä.

Pariisin rauhansopimus : Pariisiin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla

Suomen Patriotti rauhan aikana on tieto ettei Suomen Kansaa pelottelemalla kiihoteta tekemään asioita jotka ovat Valtiovallan/Kansan perustuslain vastaista.

Kun arvioi yhtä rajanaapuria ja sen vaikutusta Suomeen reaali- ja käsitteellistieteellisesti, Suomen perustuslain mukaan kaikkien naapurimaiden vaikutus Suomeen on arvioitava. Hyökkäys ei välttämättä ole aseellinen vaan se voi olla psykolooginen jolla väärää tietoa levitetään skenarioineen, uhkakuvineen, tulkintoineen, y m v joilla nostetaan kohua/kiihotetaan kansaa kaikkea muuta paitsi vihollista vastaan. Menetelmä on tuttua esimerkiksi ajalta ennen toista maailmansotaa. Yleensä kiihotuskuvioihin kuuluu että syytöntä syytetään rikoksista joita itse suunnittelee tekevänsä tai tekee.

Arvioi itse kaikki naapurimaat josta uhka todellisuudessa on tullut vuoden 1947 jälkeen ja tulee vuonna 2017. Alla Venäjä arvioituna.

Mitä tiedetään on että

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine Suomalaisine uhreineen ja kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Muuta "Venäjä" toisen naapurimaan nimeksi kunnes tiedot täsmäävät. Poistamalla Suomen rajojen sisäpuolelta kaiken mikä reaali- ja käsitteellistieteeliseltä perustalta ei ole Suomen yhteiskuntaa ja/tai elinympäristöä kehittävää, säästämme niin paljon että on varaa hankkia kaikki olemassa olevat modernit puolustuksessa tarvittavat välineet. Ainut mitä tarvitsee tehdä on että käytämme "välinettä" korvien välissä oikein.

Miksi lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi?

14.11.2017

Sukupuoli on luovuttamaton osa identiteettiä ja lapsen ruumiinkuvaa, sanoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen. Hän kritisoi pyrkimystä hämärtää sukupuolieroja.


Kai voimme yksinkertaisesti todeta että kaikista parhaimmat asiat - luovuttamattomat osat - ovat kaikki sellaiset asiat jotka ovat toimineet läpi koko ihmiskunnan historian. Siitähän on näyttö olemassa. Mitä enemmän sellaisita asioista luovutaan jotka voidaan reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta todeta olevan ja kuuluvan ihmiskunnan historiaan ja ihmisoi-
keuksiin, sitä lähempänä katastrofia olemme.

Lue myös : Etnisen Suomen Kansan Historia

Levänluhdan kalmisto

13.11.2017

Iltasanomien mukaan, nykytietojen valossa vainajia on haudattu Levänluhtaan jopa kolmen vuosisadan ajan, 400-luvulta aina 700-luvun loppuun saakka. Tutkijat ovat etsineet Levänluhdan kalmiston synnylle selityksiä sodista, uskomuksista, rikoksista ja yksinkertaisesti halusta hävittää jokin tietty heimo.


Jos nyt jätetään selitykset sikseen ja aletaan selvittämään asiaa, niin maan nousun huomioiden - voi olla että Levänluhta oli siihen aikaan meren pohjaa. Mikä on Levänluhdan korkeus merenpinnasta - vähemmän kuin 25 metriä? Jos luiden ajoitus pitää paikkansa, alustava selvitys voi olla niinkin yksinkertainen että kyseessä voi olla vuosisatojen varrella uponneita veneitä.

Koskien historiallisia löydöksiä, maan nousu on kaikissa arvioissa otettava huomioon. Mikä tänään on maata, on voinut esimerkiksi 1000 vuotta sitten ollut meren pohjaa.

Google Maps, Levänluhta

Voiko mikrobeilla hoitaa mielenterveyttä?

12.11.2017

Suomen kuvalehti 13.09.2017 : Tutkijat selvittävät kuumeisesti, miten ihmisen mieltä voitaisiin hoitaa bakteereilla.


Miten olisi jos ensinnäkin odotettaisiin että kuume laskee ja sen jälkeen selvitetään voiko mielenterveyttä hoitaa / parantaa opettamalla reaali- ja käsitteellistieteellisesti. Opettaminen päinvastaisesti - riippuen siitä mitä, miten ja kuinka paljon opetetaan - aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia. 100% fakta.

Reaali : todellisuus, mitä omin silmin näemme, todistamme, y m v

Käsitteellinen : miten todellisuuden ymmärrämme, kuvailemme, käsitämme, y m v

Peruskoulu on sekaisin

11.11.2017

"Grahn-Laasonen huomauttaa, että opetusalan tutkijat ja ammattilaiset ovat laajasti mukana, kun lakimuutoksia ja muita uudistuksia suunnitellaan"


Muutoksia Valtiovallan/Kansan Perustuslakiin ei tarvita, vaan että noudatetaan Valtiovallan/Kansan Perustuslakia.

Kuinka moni opetusalan tutkija ja ammattilainen on lukenut Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla ja Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia §1 - §10 - §11 peruskoulussa, viimeistään lukiossa? Edellä mainittu sopimus ja laki ovat kansallisen perusturvan kulmakiviä, jotka kaikkien kuuluisi tietää ja joita kaikkien kuuluisi kunnioittaa.

Jos samalla tavalla menetellään esimerkiksi matematiikassa: Ei opeteta mutta vaaditaan että tietää/osaa. Jos ei tiedä/osaa niin opetusalan ammattilaiset ja tutkija ihmettelevät että missä vika on. Että "Peruskoulu on sekaisin" on seuraamus syystä. Syy(t) on ammattitaitoiselle opetusalan tukijalle ja/tai asiantuntijalle suhteellisen helppo löytää. Poistamalla syyn katoavat kaikki seuraamukset kustannuksineen.

Kasvava määrä työttömiä ja köyhiä

Demokraatti -lehdessä "Rinne kuitenkin muistutti Lohjalla, että julkinen sektori on kasvanut vain ja ainoastaan sen takia, että rahaa on tarvittu työttömyys- ja sosiaaliturvaan, kun työttömien ja köyhien määrä Suomessa on kasvanut."


Kun valvonta on pettänyt, Kansan ja Kansan Edustajien välissä on tänään henkilöitä jotka saavat 3000+ euroa kuukaudessa "työttömyyskorvausta ja/tai sosiaaliturvaa" - joka omilta osin on johtanut huonovointisuuden, työttömyyden sekä köyhien määrän lisääntymiseen ja niistä johtuviin kustannuksiin: Tekemistä on paljon, tekijöitä on Valtiovallan/Kansan palkkalistoilla, mutta teot jotka ovat yhteiskuntaa ja elinympäristöä parantavat puuttuvat.

Joulu lähestyy

Noin 2000 vuotta sitten, 3 viisasta miestä löysi Jeesuksen Kristuksen syntymäpaikan hänen syntymäpäivänään. Tänään on miljoonia "viisaita miehiä" ja kukaan ei tiedä missä syntymäpaikka on eivätkä tiedä syntymäpäivää-kuukautta-vuotta. Tiedon ja tietämättömyyden välissä, on tietämättömyys joka on seuraamus.

Kummut, kumpareet ja salainen laakso

11.11.2017

"– En ole aiemmin nähnyt pöksyjä, joiden takapuoli on niin tiukka, että anatomia paljastuu. Kummut, kumpareet ja salainen sola, Arstila ihmettelee. "

"– Meitä on paljon vanhempia ihmisiä, jotka muistamme, että kouluun ei saanut tulla pitkissä housuissa. Vielä 70-luvulla esimieheni sanoi minulle, että älä tule kokouksiin housuissa. Silloin oli hirveän tarkkaa, miten pukeudumme mihinkin tilaisuuteen."

"– Tytön ruumiinrakenne oli suomalais-ugrilainen eli lyhyet jalat, pullea takamus, runsas povi – muutaman vuoden kuluttua luvassa olisi paino-ongelmia. Hiukset pitkät ja latvoista hapsuuntuneet. Silmät kuin mascarakraatterit."


Voi olla että tuon "kummut, kumpareet ja salainen sola" -kohun/kiihkon voi luokitella jonkinlaiseksi postjulkkistraumaksi: Ensin jotuu eläkkeelle, sitten "tuhannet ihailijat" katoavat yksi toisensa jälkeen ja todellisuus on mitä se on; "Olen ihminen ihmisten joukossa, mutta elän väärässä ajassa. 70 -luvlla kaikki oli erilaista" plus kaikki ennakkoluulot nykyaikaa ja nykyajan ihmisiä kohtaan.

Onneksi en ole julkkis, enkä ole mainos- ja/tai muotimaailman ja/tai median y m v tahraama orja. Voin pukeutua niin kuin Suomen köyhimmistä köyhin tai rikkaimmista rikkain - mutta en luovu omastatunnostani, itsetunnostani, arvokkuudestani, oikeudestani nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

Toivotaan ettei tuon epäsivityneen vuodatuksen seuraamuksena koulu-
kiusaaminen ja/tai työpaikkakiusaaminen ja/tai mikä tahansa kiusaaminen lisäänny - se ei ole elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämistä.

"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Amerikan Texasissa joukkomurha kirkossa

06.11.2017

Mies ampui kirkossa Texasissa: 26 kuollut ja 20 haavoittunut – epäilty 26-vuotias mies


26 -vuotias mies avasi tulen Baptistikirkossa haavoittaen 20:tä ja tappaen 26 henkilöä. Mielenkiintoista tässäkin tapauksessa on käyttikö ampuja niin kuin monet muut, mielialaan vaikuttavia huumeita/lääkkeitä. Useiden mielialaan vaikuttavien lääkkeiden/huumeiden sisällylsluottelossa mainitaan sivuvaikutuksissa "itsemuha" johon kuuluisi lisätä "tai joukkomurha ja itsemurha".

Mitä, miten ja kuinka paljon lapselle opetetaan sellaisia asioita jotka ovat Suomen perustuslain vastaisia, vaikuttaa siihen miten lapsi on ja käyttäytyy yhteiskunnassa ja elinympäristössä. Suomen perustuslaissa on selvät ymmärrettävissä olevat ohjeet miten lapsia kuuluu opettaa kunnioittaen lapsia yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti:

6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan, esimerkiksi nykyinen pakkoruotsitus on Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastainen. Kaikista yksinkertaisin perustelu kai on, että Valtiovallan/Kansan lapset eivät ole vielä kehityksessään niin pitkällä että kykenisivät vaikuttamaan asiaan reaali- ja käsitteellistieteelliseltä pohjalta kehitystään vastaavalla tavalla. Lapsilla ei voi olla eikä ole ole vaadittua tietotaitoa ymmärtääk-
seen että kyseessä on Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastainen oppi joka loukkaa heitä.

Teksasin ampuja mitä suurimmalla todennäköisyydellä on enemmän tai vähemmän fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa käyttäen pakotettujen, lapsen mieltä häiritsevien ja loukkaavien näennäistieteellisten uskomusten, väärin opettamisen sekä heräteyn kohun/kiihkon tulos ja summa, jolla voi olla yhteyksiä mieltä vahingoittavien substanssien käyttöön.

Lue myös : Onko tässä Jokelan ja Kauhajoen joukkomurhan syy?

Karu ennustus ihmiskunnan tuhosta

11.11.2017

Maailmankuulu teoreettinen fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking on antanut jälleen varoituksen ihmiskuntaa odottavasta tuhosta.


En usko Hawkingsin teoriaan syystä että ilmastonmuutos josta olemme jo hieman saaneet tuntea tuta rauhoittaa tilanteen. Se "tulee niin kuin varas" hitaasti mutta varmasti.

Ilmastonmuutos on täysin normaali Luonnon Energian ja sen Lakien (usk Luoja) mukainen ilmentymä joka tapahtuu 12000 vuoden väliajoin.

Edellisestä Jääkaudesta on noin 12000 vuotta. Me elämme juuri nyt lämpimintä aikaa Maailman Historiassa jonka seuraamus on että Napojen jäät sulavat jolla on omat seuraamuksensa. Tätä aikakautta voi kutsua vaikka Kesäkaudeksi, jota seuraa Syyskausi, jota seuraa Jääkausi, jota seuraa Kevätkausi. Jokainen kausi kestää 6000 vuotta.

Merenpinta nousee jäiden sulaessa ja meren ja ilman virtaukset muuttuvat. Ilmankosteus lisääntyy koska osa jäästä haihtuu ilmaan. Niiden seuraamuksena m m ilmanpaine lisääntyy - jonka seuraamuksena m m lisää rankkasateita. Mikro-organismit y m jotka ovat olleet pakastettuina pohjoisessa ja etelässä, leviävät tuulten ja merivesien mukana Maailmaan. Maailma laajenee ensisijaisesti päiväntasaajajalla ja 24 astetta sen molmmin puolin merkitsee m m maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia y m sekä niihin niinhin yhdistettyjä asioita k o alueilla.

Saasteet vaikuttavat ilmastoon ja säähän. Saasteet ovat osa ilmastonmuutosta - mutta ei niin paljoa kuin uskotaan eikä saasteet ole syy ilmastonmuutokseen. Eri luonnonilmiöt tuhoavat kemikaalitehtaita, varastoja, ydinvoimalaoita - jotka saastuttavat ympäristön ja tappaa suuren osan ihmiskuntaa. Luonnon Energia ja sen Lait eivät niinkään "kosta ihmiskunnalle" vaan "laittaa asiat järjestykseen" sen omien lakiensa mukaisesti.

Ajat tele : Joskus on hyvä tarkastella reaali- ja käsitteellistieteellisesti mennyttä aikaa ja tietojen perusteella ennustaa tulevaisuutta. Stephen Hawkingsin teoria kumottu.

HS-gallup: Suomalaiset tyrmäävät Nato-jäsenyyden

06.11.2017

HS-gallup: Suomalaiset tyrmäävät Nato-jäsenyyden – mutta onko Suomi jo tiiviimmin Naton kyljessä kuin kansa tajuaakaan? Puolustusliittoon liittymistä vastustavat selvin numeroin kaikki Suomen väestöryhmät. Samaan aikaan Suomi on tiivistänyt yhteistyötä läntisen puolustusjärjestelmän kanssa. ”Suomalaiset eivät vielä täysin ymmärrä Suomen muuttunutta asemaa”, sanoo tutkija.


Gallupit ovat näennäistieteellisiä. Kun koko kansalta ei ole kysytty, on harhaan johtavaa/propagandaa esittää "Suomen Kansa on tätä mieltä", vaan pitää esittää totuus - esimerkiksi "1000 Suomalaista 5:stä miljoonasta Suomalaisesta on tätä mieltä". Edellisen lisäksi kysyttäessä uudelleen, tulos vaihtelee ja asiakokonaisuudessa on otettava huomioon myös sellainen nykyaikainen ilmiö kuin "trollaus".

Ainoa pätevä "galluppi" on kansanäänestys.


”Suomalaiset eivät vielä täysin ymmärrä Suomen muuttunutta asemaa”

Se on liikaa vaadittu Kansalta, kun kouluissa ei ole sataan vuoteen opetettu Suomen perustuslakia eikä Pariisin Rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa. Sen sijaan on opetettu huuhaata. Jos lapselle ei opeta "1+1=2" - vaan huuhaata - niin lapsi ei tiedä että "1+1=2". Sen ymmärtää jokainen tolkun Suomalainen.

Miten olis jos ensin Suomi liittyisi Suomeen ja sen jälkeen arvioitaisiin asia kuin asia yksimielisenä, järkevänäkansana?

Ennen kansanäänestystä on Kansalle selvitettävä reaali- ja käsitteellistie-
teelliseltä perustalta, ymmärrettävässä muodossa jotta Kansa ymmärtäisi mistä he äänestävät.

Jos 25000:lle Suomalaiselle esitetään Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) sekä sitä tukeva Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki ensin + muut perustelut (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta), jonka jälkeen kysytään asiasta, 25000 vastaa "EI".

Suomi on sopimuksen mukaan YK:n, USA/NATOn, Venäjän sekä EU:n suojelema. Mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin että olla maltillinen ja kerätä todistusaineistoa todellista vihollista vastaan.

Jos taas 25000:lle esitetään kaikki huuhaa mitä on esitetty ja jossain määrin vielä esitetään (Ehdottomasti kielletty), Suomen Kansa jonka kuuluu olla yhtenäinen jakautuu ensisijaisesti kahteen osaan : Toisilla on huuhaahan perustuva mielenpinttymä ja toisilla on reaali- ja käsitteellis-
tieteellinen mielipide.

Jos Kansalta ei kysytä niin kuin Valtiovallan/Kansan Perustuslain sekä Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) mukaan kuuluu tehdä, se johtaa "sisällissotaan".

- nimimerkillä Kansalla on kokemusta sillä Kansa on kokenut

Suomen kielen salaisuuksia : "Yksi eksyi"

06.11.2017

YXI XYI : Asiakokonaisuuden huomioiden XYI ei ensisijaisesti viittaa "eksyi" -sanaan vaan "on jäänyt huomioimatta".

Fyysisessä genetiikassa Lapsilinja on kaikista vanhin, jonka jatkeena Äitilinja ja Isälinja: Vastasyntynyt lapsi on suurimmilta osin Lapsilinjan "näköinen" jossa on viitteitä Äiti- ja Isälinjaan. Kun lapsi varttuu aikuiseksi, lapsi on ensisijaisesti itsensä näköinen (Lapsilinja) mutta hänessä on viitteitä Äitiin (Äitilinja) ja Isään (Isälinja). Kielellisen DNA:n huomioiden ja sitä kunnioittaen, YXI (yksi, ensimmäinen) -sanassa, johdonmukainen Lapsilinjan merkki on viimeinen : I / 1.

Suomen jalkapalloliigan karsintajärjestelmä

06.11.2017

– Samalla pitäisi kyllä avata SM-liiga. Ja vähentää pelien määrää, linjasi poliitikko Alexander Stubb.


"Nyt jokainen kivi käännettään."
Olisko haaroja kourivasta, penistään heiluttelevasta sekä naisia huoriksi ja lutkiksi haukkuavasta Ruotsalaisesta x-valtiovarainministeristä Anders Borgista apua suunnittelemaan Suomen jalkapalloliigan karsintajärjestelmä uudelleen?


Iltasanomat 15.10.2014 : Stubb on ilmoittanut tilaavansa talousraportin Ruotsin ex-valtiovarainministeri Anders Borgilta. Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) totesi suunnitelmasta, että Suomesta olisi löytynyt pätevämpiä talousosaajia.


"Kommentti: Kuinka voisimme äänestää Natosta"

06.11.2017

Kommentti: Kuinka voisimme äänestää Natosta, jos emme pysty keskustelemaan edes yhdestä työpaperista.


Otsikko ei ole kommentti vaan kysymys. Kysymysmerkki on jätetty pois lauseen lopusta. Toki on myöhemmin mainittu että kyseessä on kysymys; "erikoistoimittaja Arja Paananen kyselee".

Vastaus on että meidän ei tarvitse äänestää Natosta koska siitä on jo äänestetty : Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) jonka mukaan Suomi on YKn, USAn/NAtOn sekä Venäjän suojelema. Suomen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin että olla maltillinen, kerätä todisteita ja kun niitä on tarpeeksi ilmoittaa asiasta YK:lle, USAlle/NATOlle, Venäjälle sekä Euroopan Unionille.


"Mitä enemmän me riitelemme keskenämme työpaperista ja sen laatijoista, sitä enemmän me hajotamme omaa yhteiskuntaamme kahtia – mikä onkin Venäjän ensisijainen tavoite myös presidentinvaalivaikuttamisessa."

pitää myös olla

"Mitä enemmän me riitelemme keskenämme työpaperista ja sen laatijoista, sitä enemmän me hajotamme omaa yhteiskuntaamme kahtia – mikä onkin Ruotsin ensisijainen tavoite myös presidentinvaalivaikuttamisessa."

ja on arvioitava reaali- ja käsiteellistieteellisesti eikä näennäistieteellisten uskomusten mukaan kuinka paljon molemmat maat ovat vaikuttaneet Suomen sisäisiin asioihin ennen 1947 ja 1947 jälkeen.

Mitä tiedetään on että

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine Suomalaisine uhreineen ja kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Koskien "ranskalaisia ajatusviivoja", kun kirjoitetaan Ranskan kielellä, tämä viiva - on "Ranskalainen viiva", mutta kun kirjoitetaan Suomen kielellä, se on "Suomalainen viiva". Jos kaikki Suomalaiset viivat olisivat Ranskalaisia riippumatta siitä minkä suuntaisia ne ovat - siitä ei tulisi yhtään mitään. Kai se on niin että Äidinkielen mukaan määräytyy minkä maalainen viiva milloinkin on. :)

Suomi ei tarvitse erikoistoimittajia jotka kylvävät Valtiovallalle/Kansalle ennakkoluulojaan mistä milloinkin - jotka Suomen perustuslain mukaan ovat ehdottomasti kiellettyjä - jotka Äidin kielellämme ovat "mieli ku vitusta", vaan Suomi tarvitsee ennakkotietoja joiden perusta on Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain tukema reaali- ja käsitteellistieteellinen tieto.

"Venäjän mahdolliset tavoitteet Suomen vaaleissa"

04.11.2017

Turvallisuuskomitea arvioi vaaleihin liittyviä uhkatekijöitä. IS julkaisee koosteen raportista sanasta sanaan."


Huomioi ensisijaisesti koosteen -sana. Kooste on asiakokonaisuudesta otettua tietoa. Koosteen on laatinut Iltasanomat.

Kun lukee tuon kokonaisuudessaan, muistuttaa se suurissa määrin "Venäjä hyökkää milloin tahansa Suomeen" -näyt/skenariot/uhkakuvat joilla peloteltiin ja nostatettiin kohua/kiihotettiin/lietsottiin vihaa Suomessa Suomen perustuslain vastaisesti sekä Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa 1947 vastaisesti Venäjää vastaan, jotka yhdistävät Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun lehtori Tomas Riesiin kaikkine näkyineen, skenarioineen ja uhkakuvineen. Tuo näennäistieteellinen skenariolinjaus VAIN "Venäjän uhasta" on paljolti samankaltainen kuin Tomas Riesin.


Iltasanomat : Ensi kevään presidentinvaaleissa Venäjän yhtenä tavoitteena on nostaa Kremlin ehdokas Suomen presidentiksi, arvioi Puolustusminis-
teriön yhteydessä toimiva turvallisuuskomitea.

Asiantuntijat arvioivat, että Venäjä voi toivoa nykyisen presidentin jatkavan presidenttinä.


Tässä nimenomaan syyllistytään siihen mistä Iltasanomat syyttää Venäjää; Median kautta yritetään vaikuttaa Suomen Presidentinvaaleihin synnyttäen Suomalaisissa ennakkoluuloja.


Iltasanomat : Venäjän kannalta toivottava lopputulos voi olla, että istuva presidentti jatkaa, mutta väsyneenä, nöyryyttävän likakampanjan läpikäyneenä, joutuen harjoittamaan liennytystä radikalisoituneen ja polarisoituneen yhteiskunnan rauhoittamiseksi.


Kyseinen julkaisu kokonaisuudessaan on nöyryyttävää likakampanjaa : Iltasanomat syyllistyy siihen mihin se näyissä väittää Venäjän syyllistyvän. Vahanaikaista psykologiaa joka on tunnusomaista Natsismille, jossa esitetään jonku toinen syylliseksi rikoksiin joihin itse syyllistyy.

Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslain mukaan kyseessä on rikos : Joukkotiedoitusvälinettä käyttäen syytetään Venäjää ennakkoon erilaisten luulojen mukaan rikoksista joita Venäjä ei ole tehnyt sekä levitetään Suomen Valtiovallan/Kansan keskuuteen ennakkoluuloja Venäjästä ja Suomen Tasavallan Presidentistä. Edellisen lisäksi herätetään perusteetonta pelkoa Suomen Valtiovallan/Kansan tai Kansanosan keskuudessa josta puolestaan kumpuaa sellaiset asiat kuten esimerkiksi erimielisyydet, rasismi, fasismi, vainot ja väkivalta.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaista

2§ " Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

6§ "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

7§ "Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

8§ "Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty."

Pariisin rauhansopimuksesta 1947

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta tarkoitusperiin ei saa koskea. Sellaista lakia ei saa säätää joka kumoaa Pariisin rauhansopimuksen.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, ryhmää tai yksittäistä henkilöä.

Jälleen kerran perusteettomia syytöksiä

31.10.2017

Jos arvioi yhtä naapurimaata on kaikki naapurimaat arvioitava. Jos kaikkia naapurimaita ei arvioida, syyllistyy valeuutisointiin.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaista

2§ " Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

6§ "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

7§ "Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

8§ "Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty."


Iltasanomien mukaan Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professorin Jarno Limnéllin mukaan vuosien 1945 ja 2000 välillä havaittiin yhteensä yli sata tapausta, joissa vaalien lopputulokseen pyrittiin vaikuttamaan valtion ulkopuolelta.

Kaikkiaan vaikuttaminen on Limnéllin mukaan luonteeltaan pitkäkestoista. Sillä pyritään luomaan epäluottamusta ja eripuraa suomalaiseen yhteiskuntaan ja kärjistämään herkkiä yhteiskunnallisia keskustelunaiheita kuten maahanmuutto ja Nato-kysymys.


Vertaamalla naapurimaiden vaikutusta Suomeen 1947 ja sen jälkeen tähän päivään saakka selviää reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta) vastaus kysymykseen "Kuka todellisuudessa hyökkää Suomeen".

"Jos Suomen hallituksessa istuisi VENÄJÄN Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-VENÄLÄISIÄ joiden VENÄJÄN kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat VENÄJÄLLE mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet VENÄJÄLLE, ja jos VENÄJÄ olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa VENÄJÄÄ, ja jos ITÄMAIDEN neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-VENÄJÄ kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella VENÄLÄISIÄ heidän äidinkielellään (kun VENÄJÄ hyökkää); "VENÄJÄ hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

NÄIN ei kuitenkaan todellisuudessa ole. "

Päinvastoin kuin uskottavassa historiassa on kerrottu, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama.

Menneisyys ja tulevaisuus

25.10.2017

Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta reaali- ja käsitteellistieteelliset tiedot menneisyydestä, ohjaavat parempaan tai huonompaan tulevaisuuteen, riippuen siitä tekeekö menneisyydessä tehdyt virheet uudelleen tai ei.

YK:n päivä : Tuntemattomat rauhanturvaajat

25.10.2017

Yhdistyneiden kansakuntien päivä on 24:s Lokakuuta vietettävä vuosipäivä, jota vietetään Yhdistyneiden kansakuntien (YK) perustamisen kunniaksi.

Tärkeimpiä dokumentteja Suomen ja Maailman historiassa, on Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) - nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneitten kansakuntien, Amerikan, Euroopan Unionin, Venäjän ja Suomen välillä.

II Luvun 7:een artiklaan on kirjattu

Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia." Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Organized Crime and Corruption Reporting Report

25.10.2017

Ranskan viranomaiset aloittivat tutkimuksen Danske Bankia vastaan, jonka epäillään osallistuneen Moskovan asianajajan Sergei Magnitskyn paljastamien 230 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Venäläisen kassavaran huijaamiseen, kertoo Organized Crime and Corruption Reporting Report.

Jos tilisi on Danske Bankenissa, kannattaisko muuttaa se aitoon Suomalaiseen Pankkiin?
Ruotsalainen televiestintäyritys Telia Company (ent Telia Sonera (Ruotsi), ent Telia (Ruotsi), ent Sonera (Suomi)), joutuu maksamaan Yhdysvaltain oikeusministeriölle, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiyhdistykselle sekä Hollantilaiselle ja Ruotsalaiselle sääntelyviranomaisille 965 miljoonan USA:n dollarin korvauksen. Yrityksen nimi on vaihtunut useita kertoja, mutta yrityksen toiminta pysyy samanlaisena.

Kaksi liettualaista puoluetta on virallisesti syytetty osallistumisesta suureen korruptioskandaaliin, jonka järjestäjänä on yksi maan vaikuttavimmista yritysryhmistä, kertoo Organized Crime and Corruption Reporting Report.

Historiallinen Suomi

29.10.2017

A. Keltiksi/Englanniksi BOTH+nia joka tarkottaa myös "molemmat".
B. Latinalaistettuna FIN+land
C. Ruotsalaistettuna BOTTEN joka tarkoittaa Pohja
D. Suomeksi : SUOMI

Pohjois-Pohjan maa, joka Ruotsin kielessä on Norra Öster-Botten joka Suomennettuna on Pohjoinen Itä-Suomi.

Nykyisestä Ruotsista löytyy myös Norr-Botten joka on sama kuin Pohjois-Pohjanmaa joka on sama kuin Pohjois-Suomi sekä Väster-Botten joka Suomeksi on Länsi-Suomi kuuluvat nykyään Ruotsille.

Kysymys : Milloin Ruotsalaiset tulivat Suomeen?
Vihje : Silloin kun ilmansuunta maakunnan nimessä on virheellinen Suomessa. Nyt ei tarvitse enää haaskata aikaa, varoja ja energiaa turhaan väittelemiseen siitä milloin Ruotsalaiset tulivat Suomeen.

Nykyisiä maakuntien nimiä
Ahvenanmaa – Åland – Åland
Etelä-Karjala – Södra Karelen – South Karelia
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten – South Ostrobothnia
Etelä-Savo – Södra Savolax – Etelä-Savo
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland – Kanta-Häme
Keski-Suomi – Mellersta Finland – Central Finland
Kymenlaakso – Kymmenedalen – Kymenlaakso
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten – Central Ostrobothnia
Kainuu – Kajanaland – Kainuu
Lappi – Lappland– Lapland
Pirkanmaa – Birkaland – Pirkanmaa
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia
Pohjois-Savo – Norra Savolax – Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala – Norra Karelen – North Karelia
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten – North Ostrobothnia
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland – Päijät-Häme
Satakunta – Satakunta – Satakunta
Uusimaa – Nyland – Uusimaa
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland – Varsinais-Suomi

1800 -luvulla perustettu uskonlahko Suomessa

24.10.2017

Monen muun uskonnon lisäkai, 1920/1930 -luvulla Suomeen rantautui Bahai -uskonto. Bahai-uskon juuret ovat islaminuskon šiialaisen haaran šaikhilaisessa koulukunnassa. Se uskoi kätketyn, Imaamin, Mahdin ilmestymiseen, joka merkitsisi ylösnousemuksen ja ihmiskunnan uuden aikakauden alkua. Vuonna 1844 Bab perusti šaikhilaisuuden ympärille baabilaisen uskonnollisen liikkeen. Hänet teloitettiin poliittisten selkkausten johdosta vuonna 1850. Baabilaisen liikkeen johtajaksi tuli Baha’ullah, joka julisti olevansa Babin ennustama uusi profeetta. Baha’ullah joutui monien vaiheiden jälkeen karkotetuksi Palestiinaan ja perusti baabilaisuuden jatkoksi bahai-uskon vuonna 1866. - Wikipedias.

Uskontojen hajotessa 1800 -luvulla ja kaikkien vainojen, sotien j n e seuraamuksena, eri Kristinuskoisia lahkoja eri uskomuksineen on tänään noin 4000. Niin kuin monet muutkin lahkot 1800 -luvun loppupuolella, Baha'Ullahin lahko - Bahai uskonto - on keskittynyt lahkon perustajan Mirza Husain Ali Nuri - pseudonimi/valenimi Baha’ullah - "pyhään" olemukseen, rauhaan, rakkauteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoisuuteen, oppimisoikeuteen ja tieteiden arvostamiseen, y m v. Tieteellisesti hänet kuitenkin on helppo todistaa n k "vääräksi profeetaksi".

Niin kuin monet muut historiassa, myös Mirza Husain Ali Nuri väitti oman koulutustasonsa ja mielenlaatunsa mukaan olevan "Jumalan lähettiläs". Kun tarkemmin tutkimme hänen kirjoituksiaan paljastuu kaikkea muuta kuin rauha, rakkaus, sukupuolten välinen tasa-arvo, oppimisoikeus, tieteiden arvostaminen y m v. Useassa kirjoituksessaan hän kumoaa aikaisemmin opettamansa "opit" - toisin sanoen "puhuu itseään vasten", "kumoaa itsensä". Yksi monista jotka "kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!"

Sellaista ei ole olemassa kuin yksittäinen "Jumalan lähettiläs" vaan esimerkiksi jokainen Suomalainen on reaali- ja käsitteellistieteellisesti henkilökohtaisen ja kansallinen perimätietonsa mukaan Jumalain lähettiläs.

Lue lisää : Etnisen Suomen Kansan Historiaa

Janni Hussia kiusattiin teininä reisiensä takia

24.10.2017

Iltasanomien mukaan Janni Hussia kiusattiin teininä reisiensä takia – julkaisi voimaannuttavan bikinikuvan: ”Ikävä lause voi syöpyä syvälle mieleen".


"Olet ruma" - kertoo paljon sanojan sisäisestä kauneudesta - mielen laadusta - eikä yhtään mitään hänestä jota hän sanoillaan osoittaa.

Hyvä vastaus kiusaajalle kai on; "Vika ei ole minun reisissä vaan sinun päässäsi. Arvioi sinä minun kehoani, minä ja kaikki muut arvioivat sanomastasi sinun mielenlaatuasi. Mennään sitten koulupsykologin luo tai käräjille. " - se voi syöpyä syvälle kiusaajan mieleen - parantavasti.

Ei pidä lähteä liikaa sellaisten mukaan kun "tämä sinun on ostettava syksyksi" tai "tämän näköinen on nykyaikainen mies-/naisihanne" tai "tätä trendiä sinun on seurattava", tai "näin sinun on tehtävä/oltava koska kaikki "staratkin" ovat", "näitä värejä sinun on käytettävä tänä syksyna" y m v tolkutonta muhinaa - ja kiusata niitä jotka ei.

Ei siinä mitään vikaa ole jos seuraa jotain henkilökohtaista ihannetta, mutta silloin kun siihen sisältyy toisen henkilön kiusaaminen jolla ei ole samat ihanteet tai ei ole saman näköinen, silloin on menty Suomen perustuslain ylitse.

Olkaa maltillisia ja rehellisiä Suomalaisia itseä ja muita kohtaan, ettekä jonkun - usein ulkomaalaisen - muita kiusaava epäarvokas marionetti ja/tai henkari.

Björn Wahlroos tahtoo myllätä perustuslain

23.10.2017

Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin mielestä perustuslakivaliokunnan työskentelytapaa tulisi kehittää muodollisemmaksi ja enemmän oikeudenkäyntiä muistuttavaksi. Wahlroosin mielestä valiokunnalle pitäisi ainakin merkittävimmissä asioissa esittää kaksi kilpailevaa kantaa, joiden tueksi esitetyt argumentit olisivat julkisia.


Suomen Valtiovallan/Kansan johto on riippuvainen Suomalaisista asiantuntijoista jotka puolestaan ovat riippuvaisia tiedoista alemmalta tasolta.

Kun tiedot alemmalta tasolta puuttuvat tai ovat osittain tai kokonaan virheellisiä syntyy vääristymiä - ja niin asiantuntijat kuten myös Valtiovallan/Kansan johto tekee vääriä johtopäätöksia ja päätöksiä, josta Valtiovalta/Kansa syyttää Valtiovallan johtoa.

Että Valtiovallan/Kansan johto ei kuule kansaa ei johdu siitä että Valtiovalta/Kansa on mykkä ja siksi uskotaan että "kaikki on valtakunnassa hyvin", vaan se johtuu ensisijaisesti siitä että Valtiovallan/Kansan ääni ei jostain syystä kuulu Valtiovallan/Kansan ylimmälle johdolle.

Suomen ei saa omaksua Ruotsalaista formaattia, joka Suomalaisen perinteisen demokratian vahvistamisen sijasta johtaa näennäisdemokratiaan - niin kuin Ruotsissa on käynyt. Kai se on osasyy siihen miksi Ruotsalainen Nordbanken - johon Suomalainen Merita hukkui - muutti Ruotsista Suomeen.

Jokainen tolkun ihminen tajuaa, että jos auto ei lähde käyntiin, sen kiillottaminen ei auta - tai niin kuin Isossa kirjassa lukee; "te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! ".

On tietty määrä henkilöitä jotka paperilla ovat lukeneita ja "titteli", mutta eivät tiedä Pariisin Rauhansopimuksesta, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla sekä sitä tukevasta Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaista - ensisijaisesti §1 - §10 - §11 mitään - joiden mukaan ensisijainen suojelun kohde on Suomen Valtiovalta/Kansa.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia - joka on Suomen Valtiovallan/Kansan julkinen mielipide siitä miten kuuluu olla ja elää ihmisiksi Suomessa - ei saa sekoittaa enempää, vaan sitä pitää vahvistaa niiltä osin missä sitä 1947 jälkeen on myllätty.

Vierasmaalaiset "expertit", "asiantuntijat" ja "Euroopan ellei maailman arvostetuimmista valtiovarainministereistä" tai mitä titteliä tahansa he esittävät tai joku heistä esittää, jotka puristelevat takamuksia, kutsuvat naisia "lutkiksi" ja "huoriksi" ja heiluttelevat penistään on pidettävä poissa Suomen Valtiovallan/Kansan varoista ja maan sisäisistä asioista.

Entisen valtionvarainministeri Anders Borgin seikkailut

22.10.2017

Iltasanomat 15.10.2014 : Pääministeri Alexander Stubb (kok) kiistää, että hallituksen keskuudessa vallitsisi epätoivonen tunnelma talousvaikeuksien vuoksi.

- Oikeastaan päinvastainen. Nyt jokainen kivi käännettään. Meillä on ollut kuusi laihaa vuotta, ja edessä todennäköisesti kolme tai neljä laihaa vuotta lisää. Tarvitsemme yhteisen suomalaisen strategian, koska meidän pitää pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, Stubb toteaa IS:lle.

Stubb on ilmoittanut tilaavansa talousraportin Ruotsin ex-valtiovarainministeri Anders Borgilta.

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) totesi suunnitelmasta, että Suomesta olisi löytynyt pätevämpiä talousosaajia.


Entistä Ruotsin valtionvarainministeriä Anders Borgia voidaan syyttää lahjonnasta. Anders Borg tunnetaan nykyään myös miesten haarojen puristelemisesta ja peniksensä heiluttelemisesta sekä naisten kutsumisesta huoriksi ja lutkiksi julkisella paikalla.

Antti Rinne oli ja on oikeassa. Suomi ei nouse sillä että otetaan vastaan tai annetaan lahjuksia ja puristellaan takapuolia ja heilutellaan penistä. Hyvä esimerkki siitä että ulkomailta ei kannata kopioida formaatteja Suomeen. Jos suomeen kuskataan ulkomailta "Sairaita miehiä" neuvonantajiksi, "Suomi on Euroopan sairas mies" (Alexander Stubb) muuttuu todeksi.

"Ilman mitään kansanäänestystä"

22.10.2017

Sieltä täältä kuuluu ehdotuksia että "Presidentin valtaa on vähennettävä", ehdotuksia jostain josta Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan on järjestettävä kansanäänestys "Ilman mitään kansanäänestystä" ja ehdotuksia että ilman kansanäänestystä "presidentiksi valittavan henkilön ei enää tarvitsisi olla syntyperäinen Suomen kansalainen". JOS näin menetellään päädymme 1917 -luvulle tai sitä ennen yhteiskunnan ja elinympäristön "kehittämisessä/parantamisessa".

Mutta toinenkin vaihtoehto on olemassa, nimittäin tulevaisuutta ajatellen turvallisempaa Valtiovallalle/Kansalle on että niiden jotka sellaista esittää, heidän valtaa Pariisin Rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla - on vähennettävä elleivät he muuta näennäis-
tieteellistä milenpinttymäänsä terveelliseksi Kansalliseksi mielipiteeksi.

Kun tarkastelemme kulunutta 100 vuotta reaali- ja käsitteellistieteellisesti, sellaisissa asioissa joissa on kysyttävä Valtiovallalta/Kansalta saako Valtiovallan/Kansan Perustuslakia muuttaa, Lakiin on tehty muutoksia Valtiovallalta/Kansalta kysymättä - joka ei ole yhteiskunnan ja/tai elinympäristön kehittämistä - vaan sekasortoisemmaksi tekemistä.

Lähde 1 : Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Lähde 2 : Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki.

Lähde 3 : Etnisen Suomen Kansan Historiaa

Presidenttiehdokas Nils Torvalds

21.10.2017

Ennakkotietojen mukaan Ruotsi pyrkii vaikuttamaan Suomen Presidentin-
vaaleihin 100% varmuudella.

Suomessa on ja vaikuttaa Ruotsin Kansan Puolue, jonka presidentti-
ehdokas Suomalaisille on Nils Torvalds. Iltasanomien mukaan; "Torvalds pitää selviönä Venäjän pyrkimyksiä vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin: ”Tervetuloa todellisuuteen”.

Toistaiseksi Venäjä ei ole ilmoittanut Presidenttiehdokastaan Suomelle ja minkäänlaisia merkkejä siitä että Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomen Presidentin vaaleihin ei ole havaittu.

Tervetuloa todellisuuteen

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine Suomalaisine uhreineen ja kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

”Tervetuloa todellisuuteen” - Nils Torvalds (RKP)

20.10.2017

Iltasanomien mukaan Torvalds pitää selviönä Venäjän pyrkimyksiä vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin: ”Tervetuloa todellisuuteen”


Merkillistä kuinka paljon läntinen naapuri ja sen tyrä Suomessa pelkää Venäjää. Ei sillä tavalla ole koskaan sotaa voitettu, pelkäämällä kuvitteellista vihollista - vaan hävetty. Katsokaapa vaikka läntistä naapuria; Hävennyt kaikki aloittamansa sodat historiassa ja jokaisen sodan jälkeen maa on pienentynyt siihen kokoon mitä siitä tänään on jäljellä. 100% fakta. Eikä sillä niin hyvin mene kuin mitä se paperilla esittää.

Ei me pelätä kuvitteellisia vihollisia. Kerätään todisteita ja jos tarve niin vaatii, soditaan pelkäämättä - todellista vihollista vastaan, joka jälleen kerran häviää, ja pienenee. Kyllä tuolla tasolla pitäisi olla faktat rivissä ja esittää sellaisia - niin kuin sivistyneessä yhteiskunnassa 2017 kuuluu ehdottomasti tehdä - mutta kun Iltasanomien mukaan niin ei ole niin ei ole. Johdonmukaisuus on jumittunut jonnekkin 1800 luville; "Te ette elä oikeassa ajassa".

Että presidenttiehdokas asettaa itsensä tyrkylle Suomen presidentiksi Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa vastaisilla sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaisilla, näennäistieteellisillä argumenteilla - on virhe Suomessa jossa "on Maailman paras koulutus" - joka muuten on vaadittu tuolla tasolla.

Tervetuloa todellisuuteen

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Lähde 1 : Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Lähde 2 : Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki.

"Presidentin valtaoikeuksia kavennettava Suomessa"

21.10.2017

Iltasanomien mukaan entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen kirjoittaa uudessa kirjassaan, että presidentin valtaoikeuksia pitäisi kaventaa ulkopoliittisen päätöksenteon selkeyttämiseksi. Lisäksi Himanen sanoo, että valtiollinen Suomi on suhtautunut muistomerkkihankkeeseen vaivautuneesti, ja muutoinkin Stalinin terrorin suomalaisten uhrien historia on jäänyt Suomessa hämmentävän vähälle huomiolle.


Voi olla että virallinen Suomi - Valtiovalta/Kansa suhtautuu vaivaantuneesti syystä että nyt on vuosi 2017 ja maailma muistuttaa pitkälti aikaa ennen toista maailmansotaa - ja emeritiusprofessori viittoo pystyttämään Suomen Valtiovallan/Kansan kustannuksella patsaita ja muistomerkkejä "Stalinin uhreille*", kun pitäisi parantaa elävä Maa ja Kansa kokonaisuudessaan kaikista muistoista ja merkeistä rasismista, väkivallasta, terrorista, vainoista, sodista - ja elää nykyajassa eikä menneisyydessä ettei ruumita tule lisää.

"Muistoa kunnioittaen" tarkoittaa m m sitä ettei tee samoja virheitä uudelleen. Kaikilla ei tänään ole muisti kunnossa tunnetusta syystä, mutta sen muiston voi palauttaa kaikkine ihmisoikeuksineen sekä velvollisuuksineen - ei niinkään pystyttämällä patsaita ja muistomerkkejä ja hokemalla "muistoa kunnioittaen" tietämättä mitä se tarkoittaa.

Koskien "presidentin valtaoikeuksia pitäisi kaventaa ulkopoliittisen päätöksenteon selkeyttämiseksi.", Valtiovallalta/Kansalta on kysyttävä kaikista sellaisista asioista jotka vaikuttavat koko Valtiovaltaan/Kansaan. Ennen Valtiovallan/Kansan ääntä on Valtiovallalle/Kansalle tehtävä selväksi mistä äänestetään. Itsestäänselvä asia. Yhtä itsestäänselvä asia on että Valtiovallan/Kansan kuten myös Valtiovallan/Kansan palveluksessa olevien henkilöiden on oltava tietoisia Pariisin Rauhansopimuksesta 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevasta Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaista - ja noudattavat niitä sanantarkasti ja johdonmukaisessa järjestyksessä etteivät suututa Valtiovaltaa/Kansaa.

Vähän on tässä maassa henkilöitä jotka ovat esittäneet Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaisia asioita kuluneen 5 vuoden aikana, joiden "valtaoikeuksia on kavennettava" - mutta se vähäinenkin on ollut ja on liikaa.

Lähde 1 : Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Lähde 2 : Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki.

Vanhoilla uutisilla pelotellaan Suomessa

20.10.2017


Kuva : Kuvakaappaus/Valokuva Iltasanomat 20.10.2017.

Tänään 20.10.2017 Iltasanomissa : Iltasanomien mukaan 13.10.2016; Emeritussuurlähettiläs Hannu Himasen Venäjä-analyysi huipentuu johtopäätökseen siitä, että Suomen pitäisi hakeutua pikaisesti Naton jäseneksi ILMAN MITÄÄN KANSANÄÄNESTYSTÄ."


Huomioi että kyseessä on joko kirjoitusvirhe tai vanhojen uutisten levittämistä (13.10.2016) kun pahempaa ei löydy millä pelotella, notstaa kohua, t s kiihottaa Suomalaisia napurimaata ja kansaa vastaan. Huomioi myös ristiriitaisuus : "Amerikan Presidentti Donald Trump käyttäytyy Psykiatri Claes Andersonin mukaan niin kuin narsistinen psykopaatti" - Claes Andersson - jonka Psykiatriyhdistys kiistää.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaista

6§ "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

7§ "Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

8§ "Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty."

Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Ruotsi : Helsingborgin Poliisitalolla räjähti

20.10.2017

Expressen -lehden mukaan: Helsingborgin Poliisitalolla tapahtuneen räjähdyksen jälkeen meidän täytyy katsoa totuutta silmiin: Vielä pahempaa tulee tapahtumaan ennen kuin tilanne paranee.

Poliisitalon sisäänkäynti tuhoutui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä noin kello 02:00. Vielä ei tiedetä ketkä ovat terroristi-iskun takana, mutta se on tänään selvä että hyökkäykset oikeuslaitoksia vastaan lisääntyvät ja hyökkäykset ovat kerta kerralta väkivaltaisempia.

Presidentin syntyperää koskevasta lakialoitteesta

12.10.2017

Pilvi Torsti (sd) Torsti ehdottaa syyskuussa jättämässään lakialoitteessaan perustuslain muuttamista siten, että presidentiksi valittavan henkilön ei enää tarvitsisi olla syntyperäinen Suomen kansalainen, vaan myöhemminkin kansalaisuuden saanut henkilö voisi tulla valituksi presidentiksi.

Torsti perusteli esitystään oikeudenmukaisuudella. Hänen mukaansa 2020-luvun Suomessa kaikkien Suomen kansalaisten pitää yhtä lailla voida pyrkiä presidentiksi.


Edellyttäen että mitä Iltasanomat on kertonut on totta, viitaten mainittuun "oikeudenmukaisuuteen" :

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaissa

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Kaikissa sellaisissa asioissa jotka koskevat koko Suomen kansaa on järjestettävä Kansanäänestys. Ennen Kansanäänestystä Suomen Kansaa/Valtiovaltaa kokonaisuudessaan on tiedotettava ymmärrettävässä muodossa mistä äänestetään - itsestään selvä asia.

VALTIOVALLAN/KANSAN LAKIIN (2§) ei ole saanut eikä saa tehdä sellaisia muutoksia jotka vaikuttavat koko Suomen Kansaan ilman VALTIOVALLAN/KANSAN lupaa.

Esitetty ehdotus perustuu näennäisdemokratiaan eikä demokratiaan. Kansanedustaja ei edusta koko kansaa niin kuin titteli antaa ymmärtää, vaan hän on kansanosan edustaja. Henkilöt jotka aikanaan ääenestivät kansanosan edustajaa, eivät välttämättä antaisi hänen edustaa heitä tänään - perustelluista syistä.

Tässä; "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." on ymmärrettävä että jos on Valtiovallan/Kansan palveluksessa oleva henkilö, Valtiovaltaa/Kansaa ei kannata suututtaa asiolla jotka ovat Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaisia ja jotka eivät ole eivät ole yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittäviä.

Jo vuodesta 1947 on yhdessä rakennettu Itsenäistä Suomea Valtiovallaksi. Suuri määrä Suomalaisia on menettänyt henkensä, invalidisoitunut fyysisesti ja/tai psyykkisesti että meillä olisi Perustuslakimme tänään.

Tuskin yksikään tolkun ihminen kaipaa takaisin aikaan jolloin Suomen Kansalla ei ollut oikeutta "nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus". Mitä siitä ajasta on kerrottu, on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa mukaan näennäistieteellistä huuhaata - propagandaa.

Valtiovalta/Kansa - tolkun ihmiset - vartioi vartijoita
On niitä muitakin kuin Pilvi Torsti jotka ovat samoilla linjoilla; "Valtaa pitää valvoa ja vallan pitää kantaa vastuunsa. Siksi presidentti-instituutio pitäisi lakkauttaa ja presidentille nyt kuuluvat tehtävät siirtää joko eduskunnalle tai valtioneuvostolle." - Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg, 2013.

Pitäisikö tehdä näennäistieteellinen kalluppi?
A. "Onko Presidentin virka lakkautettava?", tai
B. "Valtiovallan palveluksessa olevan henkilön, joka ehdottaa Pariisin rauhansopimuksen sekä sitä tukevan Suomen perustuslain vastaisia asioita, hänen virkansa on välittömästi lakkautettava ja mitä älliin tulee, L:ät ovat merkityksettömiä"?

Näennäistieteellistä kalluppia ei tarvitse tehdä, koska tulos on määritelty jo Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaissa sekä Pariisin Rauhansopi-
muksessa 1947, Rauha Suomen kanssa - niin rauha jatkuu vähintään 100 vuotta lisää.

Suomen Valtiovallan/Kansan julkisen mielipiteen mukaan - Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen perustuslain mukaan miten olla ja elää ihmisiksi, vastaus k o lakialoitteeseen on yksiselitteinen; "EI".

Lehtomäelle ja Heinäluomalle Putinilta kunniamerkit

20.10.2017

Venäläinen kunniamerkki voi olla saajalleen myös taakka, erikoistoimittaja Arja Paananen muistuttaa.


Jos arvioi yden naapurimaan antamia mitaleja, pitää arvioida kaikkien naapurimaiden antamia mitaleja; "Kaikki ovat saman arvoisia lain edessä". Putinin mitalien lisäksi on Suomessa aikanaan asuneen Ruotsalaisen Freudenthalin mitaleja jaettu Suomalaisille.

Axel Olof Freudenthal harrasti rotuoppeja ja uskoi suomalaisten alempiarvoisuuteen. - Wikipedia, Freudenthal

Toisin sanoen Axel Olof Freudenthal (s. 1836 - k. 1911) oli Natsi ennen Natsismia.

Natsin jakama mitali voi olla taakka ensisijaisesti jakajalle toissijaisesti mitalin saajalle. Natseista puheenollen aikoinaan olivat ne Hitlerin rautaristit ja viimeisenä mutta ensisjaisena kiviristit - niiden Suomalaisia saajia on yli 150000 mukaan lukien kaikki rauta tai kiviristit ennen 1947.

"Venäläinen kunniamerkki voi olla saajalleen myös taakka, erikoistoimittaja Arja Paananen muistuttaa." on kyllä tietoa, mutta asiakokonaisuuden huomioiden ja jättäen huomioimatta kaikki näennäistieteelliset kohut/kiihotukset/valheet/uskomukset/y m v, 100 vuotta ollaan saatu olla rauhassa Venäjän taholta - mutta;

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine Suomalaisine uhreineen ja kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Vieraan vallan alla - ja vieraan vallan alta pois

16.10.2017

Harvassa ovat vanhemmat, jotka 100 vuoden rauhassa olon jälkeen opettavat lapsillensa kuinka hyviä taistelijoita olemme ja katkoimme päitä siellä sun täällä jonkun vieraan vallan alla ja pitää pelätä sitä sun tätä ja vihata sitä sun tätä - vieraan vallan alla.

Pikemmin kannattaisi lapsille opettaa miten 100 vuotta rauhaa on säilynyt, ja miten rauha säilytetään seuraavat 100 vuotta. Siihen on oppimateriaali painettu jo 1947 - ja ellen väärin muista 1999, mutta kukaan ei niitä tänään käytä. Mitä pikemmin ne opetetaan sen parempi ja mitä pikemmin niitä käytetään ja niiden mukaan käyttäydytään Valtiovallan/Kansan palvelussa, sen parempi on seuraavat 100 vuotta. Itsestäänselvä asia.

"Tähtipelaajien" palkat

16.10.2017

Iltasanomat kehoittaa "Katso tästä NHL:n suomalaistähtien palkat".


Minkä takia?

Suomessa pakkoruotsistetaan lapsia ja kustannus on enemmän kuin "tähipelaajien" palkat yhteensä. Merita (Pankki) meni Sverigeen, Sonera (Telekommunikaatio) meni Saksan kautta Sverigeen ja tänään on aiheellistä kysyä "Meneekö myös Fortum (Saksan kautta) Sverigeen?".

Yhdistettynä edellä mainitut kolme - ennustaen että Fortumille käy niin kuin Meritalle ja Soneralle - vieraan vallaan alle mennyttä Suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinympäristölle sekä sen puolustusvoimille erittäin tärkeää toimialaa vaarantavat Suomen turvallisuutta. Edellä mainituista toimialoista jotka nyt ovat vieraan vallan alla ja läsnä Suomessa, ainakin yksi on syyllistynyt televakoiluun ja korruoptioon auttamalla diktatuurista hallintoa ihmisoikeusrikkomuksineen.

Tutkijan väite kumottu

15.10.2017

Mielenkiintoisia asioita löytyy kirkkohistoriasta ; " Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."

Kirkkohistorian tutkija, dosentti André Swanströmin on otettava tuo ja paljon paljon muuta huomioon kun lueskelee kirkkohistoriaa - ettei se vaan sisällä vääriä tietoja ja itse lisää sellaisia siihen.

Natsismista kun puhutaan, niin Isiskseen ja Natsismiin yhdistettävä asia löytyy myös kirkkohistoriasta;"Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia." (Heinrici chronicon Livoniae, ~1200) - ja sen kaltainen "sivistyneisyys" tuli 1500 -luvulla Goottien maa Gauthiodista (900 -1500JKr, nykyinen Ruotsi).

Kirkkohistoriaa:
Located in Sweden; suffragan to Hamburg (990-1104), to Lund (1104-64), and finally to Upsala (1164-1530). This diocese, the most ancient in Sweden, included the Counties of Skaraborg, Elfsborg, and Vermland. It was founded about 990 at Skara, the capital of the country of the Goths (Gauthiod).

Mutta tuonhan varmaan Kirkkohistorian tutkija, dosentti André Swanström tietää kun se on osa Kirkkohistoriaa. Tässä kartta jossa vuosiluvut pitävät paikkansa.

Kai hän tietää myös että esitietojen mukaan Kansallissosialismin perustajina toimi kaksi pappia Friedrich Naumann ja G. Göhre jotka perustivat Kansallis-Sosiaalisen Yhdistyksen - joka myöhemmin muutti nimensä Kansallis-Sosiaaliseksi Puolueeksi.

Ja sitten on Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa ja sitä tukeva Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki - ensisijaisesti §1 - §10 - §11. Niitä kannattaa Kirkkohistorian tutkijan, dosentti André Swanströmin lukea - mutta ei pelkästään lukea vaan myös ymmärtää ja sisäistää lukemansa - ettei mene Suomalaisten syyllistämiseksi näennäistieteellisin, asiakokonaisuudesta otetuin perustein. Se voi olla - edellä mainittuihin - jopa pyhiksi luokiteltavissa oleviin dokumentteihin viitaten - laitonta.

Tieteellistä totta tai näennsäitieteellistä valetta?

14.10.2017

Arja Paananen, Iltasanomat kirjoittaa ”Venäjän hallituksen lehti kirjoittaa uusiksi sotahistoriaa: ”Suomalaisia tiedustelijoita” vihjaillaan Putinin mummon surmaajiksi"

"Ja vaikka ampujiksi ei suoranaisesti väitetä suomalaisia, niin tämä mielleyhtymä syntyy sen vuoksi, että suomalaisten tiedustelijoiden kerrotaan uhanneen Jelizavetaa ensin ampumisella - jonka jälkeen luoti jo osuikin häntä selkään. "


Huomioi : "Ja vaikka ampujiksi ei suoranaisesti väitetä suomalaisia" : Anja Paananen esittää ensin kohua (kiihkoa) herättävän uutisen, mutta kumoaa sen itse jonka jälkeen hän kuitenkin jatkaa "Suomalaisten tiedustelijoiden kerrotaan ... .. . ".

Venäjän hallituksen lehti ei kirjoita uusiksi sotahistoriaa vaan siihen syyllistyy Iltasanomat, Arja Paananen "tulkintoineen". Näin ollen toisen lainauksen kirjoitus kuuluu olla;

"Ampujat eivät olleet suomalaisia, tämä mielleyhtymä että ""Suomalaisia tiedustelijoita" vihjaillaan Putinin mummon surmaajiksi", syntyi minun Anja Paanasen mielessä sen vuoksi, että olen epäpätevä toimittaja, Iltasanomien päätoimittaja on epäpätevä sekä Iltasanomat -lehden omistaja(t) on epäpätevä."


Oletko lukenut kuinka toimittaja esitti "oman tulkinnan" siitä mitä Presidentti Sauli Niinistö "oli sanonut", johon Presidentti Sauli Niinistö vastasi; "Sitä en ole ikinä sanonut"?

Arvioi itse 1 - 3

14.10.2017

KAI antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida onko se mitä sanoin on esitetty totta tai ei. Arvioinnin jälkeen lukija voi todeta a) "Ja on totta", b) "Ja en tiedä, pittää ottaa selvää" tai c) "Ja ei ole totta".


1. KAI tunnetun historian historian mukaan diktatorismin ja kansan välinen suhde ja diktatorismin ja kansain välinen suhde, on aina vaikuttanut siten että loppujen lopuksi kansalaiset ovat kaataneet ja/tai kansakunnat ovat kaataneet diktatorismin.

2. KAI millä tavalla diktatorismi loppujen lopuksi on kaatunut, on riippunut kansaan ja/tai kansakuntiin kohdistuneen taloudellisen, fyysisen ja/tai psyykkisen väkivallan määrästä, sekä kuinka kauan ne ovat kestäneet kansaa ja/tai kansakuntia kohtaan.

3. KAI jokainen diktatorismiin perustuva "valtakunta", jota on hallittu taloudellisella, fyysisellä ja/tai psyykkisellä väkivallalla, on jokaisen välienselvittelyn jälkeen pienentynyt.

Ole hyvä :)

Raiskaustuomion perustelut

13.10.2017

”A:n kotiportin luona X on tullut A:n eteen ja pitänyt häntä lantion seudulta kiinni. Y on pitänyt kättään ensin A:n harteilla ja sitten tämän suulla ja Mohamed on tullut A:n viereen. A:n kotiin meno on pysäytetty ja hänen liikkumistaan on estetty eikä hän ole aluksi voinut turvautua myöskään avunhuutoihin puolustautuakseen kolmen nuoren miehen ylivoimaa vastaan. Y on työntänyt sormensa A:n emättimeen ja Mohamed samanaikaisesti A:n peräaukkoon X:n pitäessä edelleen A:sta kiinni. (...) A:n mukaan tunkeutumiset tekivät kipeää ja hänen arvionsa mukaan tapahtumat kotiportilla kestivät muutamia minuutteja.”

Rangaistusta lieventävinä asioina pidettiin muun muassa tekijöiden nuorta ikää: ”Kaikkien vastaajien syyllisyyttä arvioitaessa on ilmeistä, että rikoksen tekemiseen on vaikuttanut ikään liittyvä kypsymättömyys”.


Kannattaisi harkita uudelleen koska "ikään liittyvä kypsymättömyys" on arvioitu Suomalaisen yhteiskunnan mukaan, ei ulkomaalaisen yhteiskunnan mukaan, jossa Taharrus Gisae on uskontoon/rasismiin/fasimiin/vainoihin/terroriin yhdistettävissä oleva sukupolvesta toiseen opetettu ja ylläpidetty käyttäytymismalli.

Samankaltainen tilanne : "Lara Logan breaks her silence"

Kaksi professoria väittelee "Suomen SS sotilaista"

13.10.2017

Kaksi professoria kiistelee "Suomalaisista SS sotilaista" painetussa Iltasanomissa 13.10.2017. Vihelletään professoreitten riita poikki niin ei haaskata aikaa ja energiaa eikä käytetä Valtiovallan/Kansan varoja väärin:


Pariisin Rauhansopimus 1947

II Osa, II Luku, 6 artikla
Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Rauha Suomen kanssa


II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta tarkoitusperiin ei saa koskea. Sellaista lakia ei saa säätää joka kumoaa Pariisin rauhansopimuksen.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, ryhmää tai yksittäistä henkilöä.

Johtopäätös

Päinvastoin kuin uskottavassa historiassa on kerrottu, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama.

Suomalaiset pakotettiin sotimaan Natsien puolella.

"Me käytämme vain 10% aivojemme kapasiteetista"

13.10.2017


Luin jälleen kerran; "Me käytämme vain 10% aivojemme kapasiteetista". Lause tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä että koulutuksessa - kuka opettaa, mitä, miten ja kuinka paljon opetetaan - on parantamisen varaa.

- Mikä mättää kun kapasiteettia ei nosteta 100%:iin kun se on mahdollista?
- Tekijät puuttuvat. Nykyiset tekijät käyttävät 10% tai vähemmän aivojensa kapasiteetista. Johdonmukaisesti jos aivojen käyttötase laskee 6% tai vähempään, olemme lähellä Syyrian kaltaista tilannetta; Fyysisesti terveitä, mutta mielentilaa ei voida arvioida syystä että se on mutatoitunut eläimen luonteeksi - joka on seuraamus syystä.

Väläyttikö Venäjän suurlähettiläs vastatoimia - tai ei?

11.10.2017

– Jokaisella maalla on suvereeni oikeus itse määritellä kansallisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linja. Luulen kuitenkin kaikkien ymmärtävän, että Naton sotilaallisen infrastruktuurin tulo lähemmäs meidän rajojamme pakottaa meidät ryhtymään asianmukaisiin vastatoimiin, suomea puhuva Kuznetsov sanoi.


Ainakaan tuossa Pavel Kuznetsov ei mainitse Suomea laisinkaan. Turha on alkaa tulkitsemaan jotain mitä ei ole sanottu snotuksi, voivottelemaan ja jossittelemaan ja sillä tavalla herättää Suomen Kansan keskuudessa ja Kansain välistä kohua (kiihkoa).

Suomen ei tarvitse liittyä Euroopan Unioniin, ei tarvitse liityä Pohjoismaihin, ei tarvitse liitytyä Natoon puolustaakseen itseään. Mitä Suomen tarvii ensisijaisesti tehdä on että perustavanlaatuisissa asioissa (Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, sekä sitä tukeva Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki) ollaan kivenkovasti yhtä mieltä vaikka painostus päinvastaiseen on ollut ja on suuri. Kun perustavanlaatuisissa asioissa Suomen Valtiovalta/Kansa on reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein yhtä mieltä, painoastaja paljastuu ja painostus katoaa oikeudenmukaisesti. Se katoaa samalla tavalla niin kuin on tullutkin.


– Kuznetsovin kommentit jatkavat tuttua ja perinteistä linjaa. Venäjän edustajat ovat vihjanneet Suomen Nato-jäsenyyden aiheuttamista vastatoimista aina kylmän sodan päättymisestä lähtien, Tiilikainen toteaa.
Pitää lähettää kirje ja kysyä Kuznetsovilta itseltään. Hän osaa Suomea. Sitähän se kainsainvälisyys, monikulttuurisuus, kommunikaatio ja sen kautta sivistynyt yhteisymmärrys on. On se hienoa, että meillä ainakin on yksi rajanaapuri joka arvostaa kaunista Äidinkieltämme, Suomen kieltä, ja käyttää sitä Isänmaassamme kunnioittaen sitä, pakottamatta meille omaansa.

Joillakin välähtelee liikaa, ja joillakin ei välähtele laisinkaan. Niiden välissä on normaali valo ja väläyttely.

Väläyttele oikeudenmukaisesti

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään; "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Huumeista niin sekaisin

11.10.2017

Syyttäjä: Oulun haulikkomies oli huumeista niin sekaisin, ettei tajunnut poistaa varmistinta


Mielentilaan vaikuttavat substanssit (Alco) eristävät käyttäjän mielen todellisuudesta; Henkilö tulee todellisuudentajuttomaksi (Holic). Mielentilaan vaikuttavan substanssin käyttäjä ajattelee, ilmaisee itsensä ja käyttäytyy kaikkien näennäistieteelisten uskomusten mukaisesti joita hän elämänsä aikana on omaksunut - tai on pakotettu omaksumaan - mieleensä.

Alco : Substanssi mikä tahansa.
Holic : Substanssista johtuvat oireet.

Iltasanomat, Arja Paananen Venäjän Kaliningradissa

11.10.2017

Erikoinen kuulustelu odotti junassa – jopa Suomen passin eläimet piti selittää. Onpa teillä kaunis passi. Miksi tämän kannessa on leijona? Onko teillä Suomessa paljonkin eläimiä? Venäjän turvallisuuspalvelun kuulustelija kyseli IS:n toimittajalta Kaliningradiin matkalla olleessa junassa.

- Arja Paananen, Kaliningrad.


"Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Ei ole ihme - viitaten Iltasanomien kirjoituksiin kuluneen 5 vuoden aikana - että ulkomailla on kiinnitetty huomiota siihen että Suomessa toimiva sanomalehti ja sitä edustava henkilö jolla on Suomen passi - joka vieraan vallan tahdosta toimittaa mitä milloinkin Pariisin Rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustus-
lain (Suomen Kansan/Valtiovallan julkinen mielipide) vastaista - tietoisesti yrittäen siten vaikuttaa Valtiovaltaan/Kansaan ja Kansojen välisiin suhteisiin negatiivisesti nostattamalla kohua (kiihkoa), ei ole Suomalainen.

"Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi"

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Suomen kieli osittain tai kokonaan olisi eriarvoisessa asemassa Itämaiden neuvostossa, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään; "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellis-
tieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Ulla Appelsinin : Yksikään vauva ei ole vaalivauva

10.10.2017

"Se sama onnentunne on varmasti jokaisella tulevalla vanhemmalla. Siksi on tahditonta, että Niinistön ja Haukion kohdalla on jo nostettu esiin termi vaalivauva. Erityisen tahdittomalta se tuntuu siksi, kun sitä on edeltänyt vuosien toive lapsesta ja kokemukset, joista me ulkopuoliset emme mitään tiedä.

Mitä mieltä kukin sitten ikinä onkaan Sauli Niinistöstä presidenttinä, tämän uutisen kohdalla häntä ei tulisi ajatella presidenttiehdokkaana eikä Jenni Haukiota presidenttiehdokkaan puolisona. Elämä ei ole vaalit. Eikä yksikään vauva ole vaalivauva. On vain pieni ihminen, joka on kohta saapumassa maailmaan. Ja on kaksi aikuista ihmistä, jotka häntä kovasti odottavat. Ensi vuonna heistä tulee yhdessä isä ja äiti. Se on suuri ja vaativa rooli. Maailman suurin. "


Ulla Appelsinille ei ole Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaissa annettu valtaa päättää mitä Suomalaisten tulisi ajatella ja mitä ei "tämän uutisen kohdalla". Ei tolkun ihmiset mene siihen lankaan, että antavat vieraan vallan päättää ketä äänestetään ja ketä ei. Ja kyllä se on niin että Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan, Presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio päättävät itse asettuuko Presidentti Sauli Niinistö ehdokkaaksi tai ei, eikä Ulla Appelsin. Se ei ole kenellekkään tolkun ihmiselle uutinen.

Vaikuttaa pitkälti siltä, että Ulla Appelsin on Iltasanomien niin kutsuttu kukkahattutäti tulkintoineen ja kohuineen (kiihotteluineen), joka "on huolissaan" ja sekaantuu ihmisten yksityisasioihin vaikka mitään perusteltavaa syytä ei ole, eikä kukaan ole pyytänyt.

Psykoterapeutti työuupumuksen oireista

10.10.2017

Että työpaikoilla säästetään esimerkiksi erottamalla 2 henkilöä johtaa tietenkin lisääntyvään stressiin työpaikalla. Stressi puolestaan voi laukaissa piileviä fyysisiä ja/tai psyykkisiä sairauksia. Edellisten johdannainen on lisääntyvät poissaolot ja niihin yhdistetyt kaikki kustannukset. Lopputulos on että harkitsematon säästäminen maksaa enemmän.

Fyysinen stressi ja väsymys vaikuttaa ensisijaisesti fyysisesti, toissijaisesti psyykkisesti.

Psyykkinen stressi ja väsymys vaikuttaa ensisijaisesti psyykkisesti, toissijaisesti fyysisesti.

Masentuneisuus ei ole alakuloisuutta tai muuta vastaavaa kuten esimerkiksi suru, vaan on huomattavasti vakavampaa. Masentunut ihminen ei välitä omasta hygieniastaan eikä talouden hoidosta - ei yleensä mistään. Hän ei ole kiinnostunut mistään ja häntä ei innosta mikään. Masentuneen ihmisen sosiaalinen kanssakäyminen on erittäin vähäistä tai sitä ei ole laisinkaan. Siksi apeus, melankolia, alavireisyys ja toivottomuus yhdistetään yleensä masennukseen.

Samalla tavalla niin kuin mistä sairaudesta tahansa, masennuksesta paranee kartoittamalla reaali- ja käsitteellistieteellisesti syy(t) joiden seuraamus on masennus. Kun kartoitus on tehty, on suhteellisen helppoa ohjata henkilö toimiin jotka parantavat hänen elämänlaatua. Että on joutunut esimerkiksi luopumaan jostain harrastuksesta ei ole masennusta vaan tilapäistä alakuloisuutta.

Loukkasin selkäni työpaikalla 1996; kaksi välilevyn pullistumaa ja kolmas niiden välissä oli murtunut palasiksi. Leikkauksen jälkeen 1999 selvesi että monen muun asian ohella, minun on unohdettava useat harrastukseni kuten esimerkiksi jalkapallo, sulkapallo, sähly, tennis, maastojuoksu - pääasiassa kaikki toimet jotka rasittiviat selkää. Minun oli myös luovuttava sen aikaisesta työstäni.

Olin siitä syystä alakuloinen enkä "masentunut" joka tänään on yleisin tehty väärä diagnoosi joka pääsääntöisesti paljastuu erikoisterveyden-
huollossa. Terveelle ihmiselle annetut mielentilaan/mielialaan vaikuttavat lääkkeet aiheuttavat häiriön mielentilassa ihan samalla tavalla niin kuin terveelle ihmiselle annetut sydänlääkkeet aiheuttavat häiriön sydämmessä - itsestäänselvä asia.

Selän paranemisen aikaan ja parantumisen jälkeen minun oli henkilökoh-
taisesti hyväksyttävä että minä en enää kykene harrastamaan jalkapalloa, sulkapalloa, sählyä, tennistä ja maastojuoksua - jotka olivat minulle tärkeitä ja myös suuri osa sosiaalista kanssakäymistä. Samalla minun oli kartoitettava mitä minä voin harrastaa ja yleensä tehdä yksityis- ja/tai työelämässä - sen sijaan että en tekisi yhtään mitään joka johtaa masennukseen.

Syy seuraamuksiin on tärkeä löytää ja tietää, sillä keskittymällä vain seuraamuksiin ja niiden lääkitsemiseen, syy ei katoa minnekkään ja seuraamuksia kaikkine kustannuksieen tulee jatkuvasti lisää - joka ei ole yhteiskunnan ja elinympäristön parantamista.

Suomen kielen asema Pohjoismaiden neuvostossa

09.10.2017

Pohjoismaiden neuvostossa Suomea ja Islantia ajettiin virallisiksi kieliksi. Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg ratkaisi äänellään Islannin ja Suomen tekemän aloitteen kaatumisen neuvoston puheenjohtajistossa. Demokraatti.fi

Kun monikulttuurisuutta on markkinoitu ja "taistellaan rasismia ja fasismia vastaan", perin merkillistä on ettei Pohjoismaiden neuvostossa sitä tehdä. Sieltä kai tulee ehdotuksia formaatista miten Suomalaisia lapsia jotka eivät hallitse äidinkieltään kuuluu pakkoruotsittaa, ja "OAJ on synkkänä nuorten lukutaidosta". Auktoriteetti on suuntautunut väärään suuntaan : lapsiin, nuoriin ja heidän vanhempiin - sitä kautta ei saada parannusta aikaan. Auktoriteetin kuuluu tietää ja tuntea mikä on ollut ja on oikein ja mikä on väärin lapsia, nuoria ja vanhempia kohtaan, ja tehdä reaali- ja käsitteellis-
tieteeseen perustuva ilmoitus havainnoistaan ylemmälle tasolle jossa muutoksia parempaan suuntaan tehdään.

"Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti".

Ensisijaisesti täytyy perustelluista syistä erota koko Pohjoismaisesta neuvostosta - Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslakiin viitaten.

Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa

Katso myös : Suomen kirjakielen ikä.

Kommentti: "Kepulla ottaa nyt ohraleipä"

05.10.2017

Taasko tässä näin käy!? Näin parahtelevat kepulaiset lukiessaan Ylen uutta gallupia. Kepulle käy kokoomuksen kanssa aina huonosti, hallituskumppani menee menojaan. Mutta nyt kokoomuksen kaula kepuun on liian suuri – se tietää ongelmia, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.


Kommentti : Väärin arvioitu kun suurin osa politkoista ja "tolkun ihmiset" tietävät että gallupit ovat näennäistieteellisiä - ja tämä "Näin parahtelevat kepulaiset lukiessaan Ylen uutta gallupia." on juorunalistista mieli'ku'vitusta.

MV -lehti Suomen Poliisin toiminnasta

08.10.2017

MV -lehden mukaan Video: Poliisi antoi eilen pelolle vallan Metsälän säilöönottokeskuksessa. Molemmat videot on kuvattu Metsälän säilöönottokeskuksessa eilen 18.9. Poliisi antoi pelolle vallan, ja muhamettilaisia sotureita nauratti.


Poliisi on tietoinen vaaroista jotka sisältyvät henkilön hakemiseen säilöönottokeskuksesta. Esimerkiksi rauhallinen ilmapiiri voi sekunneissa muuttua joukkopsykoosiksi ja kun Poliisi on tietoinen siitä, Poliisi myös varautuu siihen.

Lara Logan breaks her silence -YouTube sivulla on hyvä esimerkki siitä miten nopeasti iloiseva ja juhliva ryhmä kiihottuu joukkopsykoosiin 3 sanasta; "otetaan hänen pikkuhousut" ja yrittää raiskata ja kirjaimellisesti repiä kappaleiksi Amerikkalaisreporterin. Vastaavanlaisessa tilanteessa joku voi esimerkiksi sanoa "Otetaan Poliisien aseet" ja rauhallinen ilmapiiri muuttuu hetkessä päinvastaiseksi jossa Poliisit - jos heitä on liian vähän - menettää henkensä.

Että pilkkaa Suomen Poliisia on sama kuin että pilkkaa Suomalaisia.

Telia Company joutuu maksamaan

08.10.2017

Pohjoismainen televiestintäyritys Telia Company maksaa Yhdysvaltain oikeusministeriölle, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiyhdistykselle sekä Hollannin ja Ruotsalaisen sääntelyviranomaisille 965 miljoonaa dollaria lahjontarikoksista vuonna 2015.

Saman OCCRP-tutkimuksen mukaan Venäjän ja Norjan televiestintäyritys VimpelCom hyötyi samanlaisesta korruptiosta. VimpelCom myönsi helmikuussa lahjoneensa Karimovan ja suostui näin ollen maksamaan US $ 795 miljoonaa Yhdysvaltojen ja Alankomaiden viranomaisille.


Lähde : Organized Crime And Corruption Reporting Project

Ruotsalaisia skandaaleja

06.10.2017

- Ruotsalainen Folkpartiet Suomen hallituksessa -skandaali (Suomi)
- Suomalaisten pakkoruotsitus -skandaali (Suomi).
- Bofors -skandaali (m m Intia, korruptoiminen).
- Jas -skandaali (m m Etelä-Afrikka, korruptoiminen).
- Telia -skandaali (Useita maita : m m korruptoiminen, salakuuntelu).
- "Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" - skandaali (Useita maita mukaan lukien Suomi).
- "Suomen on pakko liittyä NATOon" perustuen edelliseen - skandaali.
- "Suomen Kansaa/Valtiovaltaa ei tarvitse kuulla NATOon liitymisestä" perustuen edellisiin -skandaali.
- Pakolais -skandaali (Euroopan Unionin maat mukaan lukien Suomi : 15000 pakolaista ja "pakolaista" Ruotsista Suomeen laittomasti.
- "Putin on mielenvikainen" ja "Trump on mielenvikainen" -skandaali.
- Suomen kielen asema Pohjoismaiden neuvostossa (ei tasa-arvoisessa asemassa) -skandaali.

Kaikki yllä olevat asiat yhdistettynä "kaupankäyntiin", perustuvat kohteena olevan maan hallituksen jäsenten korruptoimiseen, vakoiluun, painostamiseen ja/tai valehtelemiseen.

Kyllä Ruotsin hallitus osaa tehdä kauppaa - väärällä tavalla. Toimii aikansa mutta samalla hankitaan vihollisia useilta eri tahoilta kun syytetään kaikkia muita paitsi itseä - ja pelätään vastatoimia useilta eri tahoilta - jopa omalta kansaltaan.

Olof Palmen murhatutkinnassa uusi käänne

06.10.2017


Iltasanomat 05.10.2017


Kuva : Lennart Kjellman

Iltasanomien mukaan Olof Palmen murhatutkinnassa uusi käänne – asiantuntija: ”Se voi auttaa läpimurtoon”.


Torstaina 27. lokakuuta 1981 Ruotsin laivasto kokeili uutta sukellusveneen torjuntatorpedoa Karlskronan saariston ulkopuolella. Operatioon osallistuivat Neptunus -sukellusvene ja kaksi helikopteria. Samana iltana 1981 Neuvostoliiton sukellusvene U 137 rantautui Torhamnaskärissä Gåsefjärdenissä, noin kilometrin päässä Karlskronan kaakkoon.

Amerikkalainen ja Neuvostoliittolainen sukellusvene törmäsivät yhteen jonka seuraamuksena Neuvostoliittolainen sukellusvene vahingoittui niin pahasti että se ajautui Ruotsin rannikolle. Amerikkalainen sukellusvene puolestaan "nilkutteli" johonkin NATO -maahan Euroopassa.

Neuvostoliiton taholta ilmoitettiin Mauno Koiviston kautta Olof Palmelle, että Neuvostoliiton sukellusveneille on annettu käsky pysyä 50km Ruotsin aluevesirajan ulkopuolella ja Ruotsille on annettu lupa upottaa kaikki sukellusveneet Ruotsin aluevesirajan sisäpuolella. (Mauno Koiviston muistelmat) Edellinen viittaa vahvasti siihen että Ruotsi ja NATO puuhastelivat jotain ja Neuvostoliitto tarkkaili. Voi myös olla niin että niin Neuvostoliitto kuin Amerikkakin tarkkaili Ruotsalaisten torpedokoetta mutta vain Neuvostoliiton Ruotsin rannikolle ajautuneesta sukellusveneestä nostettiin kohua (kiihkoa) - Amerikkalaisen sukellusveneen läsnäolosta ei julkisesti paljoa puhuttu.

Olof Palmen murhavuonna 1986 Bofors-skandaali oli suuren luokan korruptioskandaali. Bofors sai Intian hallitukselta jättitilauksen. Intian aikomuksena oli ostaa 1 500 155 mm:n Bofors FH-77B-haupitseja, mutta julkisen kohun vuoksi se ostikin niitä lopulta vain 410 kappaletta. Korruptio oli laajempaa kuin koskaan aikaisemmin Intian historiassa, ja sen seurauksena Gandhin valtaapitävä Intian kongressipuolue hävisi vuoden 1989 marraskuussa parlamenttivaalit. Joutuminen pois hallituksesta kävi kohtalokkaaksi Rajiv Gandhille, sillä hänen turvallisuusmiestensä määrä pieneni ja hänet salamurhattiin 21. toukokuuta 1991. 5. helmikuuta 2004 Delhin hovioikeus vapautti Rajiv Gandhin kaikista kytköksistä skandaaliin. Skandaaliin kytketty agentti oli Ottavio Quattrocchi. Delhin tutkimuksia suorittava oikeus haluaisi edelleen hänet kuultavaksi, ja hänet on etsintäkuulutettu Interpolin kautta. Hänen väitetään yrittäneen suhteillaan Intian valtion virkamiehiin ja myös pääministeri Rajiv Gandhiin saada asekaupat Bofors-yhtiölle. Delhin hovioikeus vapautti 31. toukokuuta 2005 brittiläiset liikemiesveljekset Shrichand, Gopichand ja Prakash Hindujan Bofors-juttuun liittyvistä syytteistä.

Useita teorioita on esitetty mahdollisesta murhaajasta kuten esimerkiksi Etelä-Afrikka. Israel, kurdien vapautusliike PKK, ruotsalaiset poliisit ja Stay behind -liike.

Voi olla, että Olof Palme tutki mitä Ruotsissa puuhaitiin hänen tietämättään ja tapettiin siksi. Ellen väärin muista, myös hänen adjutanttinsa tapettiin Tukholman maanalaisessa.

Carl Gustaf Christer Pettersson oli ruotsalainen mies, jota epäiltiin 28. helmikuuta 1986 tapahtuneesta pääministeri Olof Palmen salamurhasta. Käräjäoikeus tuomitsi Petterssonin murhasta elinkautiseen vankeuteen, mutta hovioikeus totesi hänet syyttömäksi vähäisten todisteiden takia ja vapautti hänet.

Vihreät vaikeni eduskunnassa

30.09.2017

Iltasanomien mukaan "Vihreät vaikeni eduskunnassa – Jopa Touko Aalto on lähes mykistynyt".


Jos mikä tahansa poliittisen puolueen kansan(osan)edustaja on jatkuvasti äänessä, ja jos se mitä ääntää on enemmän tai vähemmän reaali- ja käsitteellistieteellistä ymmärrystä vailla - jopa Pariisin Rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa ja sitä tukevan Valtiovallan/Kansan perustuslain vastaista - äänestäjät katoavat.

Presidenttiehdokas Matti Vanhanen kritisoi Presidentti Sauli Niinistöä

30.09.2017

Iltasanomien mukaan Presidentti Sauli Niinistön tueksi on kerätty 156 000 kannattajakorttia. Presidenttiehdokas Matti Vanhanen (kesk) toivoi, että presidentti Sauli Niinistö kertoisi olevansa virallisesti ehdokas.


Antaa kanssakilpailijoille rehellisen mahdollisuuden osoittaa kansalle että ovat kelvollisia - tai että he eivät ole; Antaa kanssakilpailijoiden tehdä kaikki virheet ja se on siinä. Hyvä johtaja kantaa kansan harteillaan kun taas huono johtaja vaatii että kansa kantaa häntä harteillaan. Huono johtaja sanoo "Äänestäkää minua" kun taas hyvä johtaja sanoo "Minä olen teidän äänenne". Huonolla johtajalla ajatukset ovat ristiriitaisia ja epäjohdon-
mukaisessa järjestyksessä, kun taas hyvällä johtajalla ajatukset ovat suoralinjaisia ja johdonmukaisessa järjestyksessä.

Niinistö itse on sanonut aloittavansa kampanjointinsa vasta itsenäisyys-
päivän jälkeen. Niinistö istuvana presidenttinä osallistuu sitä ennen Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin koti- ja ulkomailla.

Päätoimittajat kantelevat

25.09.2017

Iltasanomien mukaan Suomen Valtiovallan/Kansan Eduskunta tuhoaa vierailija­tietojaan – päätoimittajat kantelevat oikeusasia­miehelle; ”Kyse ei ole mielipiteistä, vaan laillisuusperiaatteesta”. Päätoimittajien yhdistys ja yhteensä 29 mediaa kantelee eduskunnan oikeusasiamiehelle eduskunnan vierailijatietojen tietopyyntöjen käsittelystä. Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Ilta-Sanomien kustantaja, Ylen, STT:n, MTV:n ja Helsingin Sanomien päätoimittajat.


Esitietojen mukaan Ilta-Sanomien kustantaja on Sanoma Media Finland Oy. Ensin pitää arvioida kenen päästä milloinkin kustantajat ja päätoimittajat toimittavat ja nimenomaan kantelevat, etteivät ole syyllistyneet tai syyllisty kohun (kiihkon) nostattamiseen - asiakokonaisuudesta otetuin tiedoin sekä omasta tai toisen päästä keskityillä tulkinnoilla - joukkotiedoitusvälinettä käyttäen aiheuttaen siten epävakautta kansallisesti ja/tai kansain välisesti.

''Virallinen Suomi ummistaa tältä silmänsä''

23.09.2017

Aallon mukaan vihreät kannattaa pakolaiskiintiön nostoa: ”Virallinen Suomi ummistaa tältä silmänsä”


Nostetaan kiintiötä oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti. Onko jotain jäänyt huomioimatta? Autetaan Suomalaisia jotka omassa kotimaassaan ovat ja elävät enemmän tai vähemmän fasistisen painostuksen alla. Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan tämä maa ja kansa on ensisijainen suojelun kohde.

Suomessa on noin mijoona ihmistä jotka elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella (YLE). Että Suomen Kansa voi tarjota tilapäistä suojaa toiselle kansalle, sen edellytys on että oma Suomen maa ja Kansa on 100% suojattu - ettei synny ristiriitaisuuksia, levottomuutta, vainoja y m v. Kaikki muu on tolkutonta muhinaa asiakokonaisuudesta otetusta yhdessä asiassa rypemistä.


Iltasanomien mukaan Touko Aalto puolustaa väkivallatonta virkavallan vastustamista – ”Oikeusvaltioon kuuluu mahdollisuus omaan harkintaan”.

Ruotsi lähetti Dublinin sopimuksen ja Lain vastaisesti 15000 pakolaista ja "pakolaista" Suomeen johon heidän hallituksen, asiantuntijoiden ja sotilaallisen johdon mukaan "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa". Suomalaisia lapsia ja aikuisia on raiskattu, Suomalaisia on tapettu. Pakolaisleireillä alaikäisiä raiskattu. Onko Touko Aalto omissa harkinnoissaan ajatellut kumpi on parempi: Osoittaa mieltään Ruotsin suurlähetystön edustalla, tai lisätäänkö Suomalaisten uhrien kiintiötä?

Presidenttikisassa Laura Huhtasaari mainitsi että tärkeimpiä ovat kansa, kirkko ja isänmaa, kun taas MTV:n mukaan "Arkkipiispa Kari Mäkinen : Kirkko lupaa suojella ilman turvapaikkaa jääviä". Kannattaa miettiä tarkkaan; JOS Turun terroristi-isku tai vakavampi toteutuu, onko ilman turvapaikkaa jääviä suojeleva terrorismin suojelija?


Suomalaiset lapset ja/tai aikuiset jotka ovat tulleet raiskatuksi, pahoinpidellyksi, tai jopa tapetuksi - eikö heille löydy hiventäkään empatiaa ja sympatiaa? Eikö heillä ollut ja eikö meillä ole "oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus" - arvokkaita asioita joiden olemassaoloa Valtiovalta/Kansa on puolustanut viimeksi noin 80 vuotta sitten.

Ensisijainen syy sille että ei tunne empatiaa ja sympatiaa omaa kansaansa kohtaan kai on se että Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ja sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia ei ole opetettu koulussa. Olisko aika alkaa opettamaan - parantamaan yhteiskuntaa ja elinympäristöä - kun vaikuttaa vahvasti siltä, että kansan(osan)edustajatkaan - joiden ensisijaisesti kuuluu tietää, varsinkin niiden jotka Suomen Presidentiksi pyrkivät - eivät tiedä niiden perustavanlaatuista tarkoitusta?

Tärkein ei ole se jota uutisissa osoitetaan arviointi

25.09.2017

Merkillistä on miten "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (Suomen pitää liittyä NATOon) on jäänyt pois otsikoista. Kohun/Kiihotuksen ollessa korkeimmillaan, jotkut kansan(osan)edustajat ovat jopa hehkuttaneet sitä että liitytään NATOon ilman kansan äänestystä - joka on niin Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa kuten myös sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaista.

Luin otsikoita ja artikkeleita pelkästään kuluneen kuukauden ajalta. Nyt media on keskittynyt nostattamaan kohua/kiihkoa Presidentti Donald Trumpia (Amerikka) ja Venäjää vastaan. Suurin osa "uutisoinnista" on negatiivista - ei mitään hyvää. Asiakokonaisuudesta otetaan jokin tieto, johon kirjoittaja lisää omia hänen koulutustasoonsa ja mielenlaatuunsa perustuvia tulkintojaan ja päädytään enemmän tai vähemmän kohua/kiihkoa herättävään alkeelliseen räpellykseen joka ei ole luokiteltavissa uutiseksi vaan on mieli'ku'vitusta. Tärkein ei ole se jota uutisissa osoitetaan arviointi, vaan sen joka osoittaa arviointi.

Monikulttuurillinen maahanmuuttopolittiika

11.09.2017

Monikulttuurillinen maahanmuuttopolittiika on monimutkaista.

Ruotsin hallituksen, asiantuntijoiden ja sotilaallisen johdon mukaan "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa Suomeen". Sen jälkeen Ruotsi lähettää 15000 pakolaista laittomasti Suomeen kaikkine seuraamuksineen. Iltasanomien mukaan sodasta paennut on nyt loikannut Venäjälle koska pelkää karkotusta Suomesta. Samaan aikaan noin 5000 pakolaista joita uhkaa maasta karkotus on kadoksissa. MTV:n mukaan "Arkkipiispa Kari Mäkinen : Kirkko lupaa suojella ilman turvapaikkaa jääviä".

Hirmumyrsky Irma riepottelee Amerikkaa

11.09.2017


Kuva : NASA : Hirmumyrsky Irma.

4-5 tason Hirmumyrsky Irma - jota seuraa saman luokan hirmumyrsky Jose - riepottelee Yhdysvaltoja. Tuulen nopeus korkeimmillaan on lähemmäs 300 km/t. Juuri tällä hetkellä Irma koettelee Yhdysvaltain osavaltiota Floridaa josta suurin osa ihmisistä on evakuoitu. Miljoonat ihmiset ovat ilman sähköä. Hirmumyrskyn lähin vaikutusalue on halkaisijaltaan noin 1000 kilometriä, mutta samalla tavalla niin kuin vuoden 2012 hirmumyrsky Sandyn, sen imuvoima riittää Arktisille alueille saakka ja vaikuttaa pitkäaikaisesti muunmuassa Suomen sääolosuhteisiin ja ilmastoon.

.

Hirmumyrsky Sandy 2012

11.09.2017


Kuva : NASA : Hirmumyrsky Sandy 2012.

Vuoden 2012 hirmumyrsky Sandy imi kylmää ilmaa pohjoisesta, päiväntasaajalta sekä etelästä joka johti poikkeuksellisen pitkään syksyiseen säähän Suomessa. Lämmintä ilmaa puolestaan virtasi napa-alueille, jolloin Pohjois- ja Etelänavan lämpötila nousee ja jäät sulavat. Esitietojen mukaan "Pienhiukkasista muodostuvat saasteet hakeutuvat pohjoiseen", josta ne hirmumyrskyjen johdosta imeytyvät muunmuassa Yhdysvaltoihin.

Liittokansleri Merkel vierailulla saudiarabiassa

02.05.2017


Angela Merkel.
Kuva : Wikipedia

Iltalehti 02.05.2017

"Saksan liittokansleri Angela Merkel vieraili öljyrikkaassa Saudi-Arabiassa, jonne hän saapui ilman päähuivia. Kuningas Salman toivotti Merkelin tervetulleeksi yhdessä muiden korkea-arvoisten viranomaisten kanssa Jeddan kaupungissa maan länsiosassa" kertoo Iltalehti tänään.

Kuva Expressen. Ruotsin hallituksen Iraniin lähettämä valtuuskunta käskettiin pitämään huivia sen vieraillessa Iranissa helmikuussa 2017. Mielenkiintoista seurata, onko Merkelin vierailulla samat seuraamukset.

The History of Man and Woman Kind

28.03.2017

Scientist dig in the dirt trying to find the missing link, not knowing, that the missing link is in between their ears. Mr Darwins theory is proven false on this page. If you find this freely provided knowledge of value and want to support, feel free to share and/or by recommend it.

You find more pages under Our Opinion (In English) -links at the left.

Updated with video : The History of Man and Woman Kind

Suomen Poliisi valeuutisoinnista

26.03.2017

Iltasanomien mukaan Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nostaa esiin Imatran joulukuisen ampumisen, kun mies ampui kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaksi paikallista toimittajaa ravintolan edustalla.

– Tapahtuman jälkeen oli parissa tunnissa netissä väärä väite, että suomalainen 23-vuotias kapteeni olisi surmannut kolme venäläistä naista. Tämä tuo viranomaistoimintaan hirvittävän paineen, joka selviää mielestäni vain sillä, että viranomaiset oikaisevat asian heti oikeilla tiedoilla.


Hienojakoisesti arvioituna, mainittu valeuutinen voi olla seuraamus sitä edeltäneestä kohua/kiihkoa herättävästä valeuutisoinnista. Molempien tarkoitus on aiheuttaa levottomuutta eri kansanosien välillä Suomessa ja/tai Kansain välistä levottomuutta.

Tuhansilla eläkeläisillä eläkkeet saamatta

22.03.2017

Ruotsin Television mukaan yli 50 000 eläkeläistä muutti Suomeen vuonna 2016. Lähemmäs 20 000 heistä ei saa eläkettään Ruotsista syystä että he eivät ole ilmoittaneet yhteistietojaan Ruotsin viranomaisille. Ruotsalaiset viranomaiset ovat yrittäneet saada yhteyttä eläkeläisiin, muttan vain 1900 yhteystiedot on kyetty selvittämään.

- Suuntaus on että yhä enemmän eläkeläisiä muuttaa Suomeen ja muihin maihin, sanoo lehdistösihteeri Jimmy Larsson-Hagberg Ruotsin eläkelaitok-
sesta.

Facebook : Pensionsmyndigheten

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kävi vierailulla

19.03.2017


Ulkoministeri Margot Wallström
Kuva : Wikipedia, Johannes Jansson, norden.org

Iltasnomat 24.11.2015

Ruotsin Ulkoministeri Margot Wallström kävi vierailulla Suomessa 16.03.2017. Vuonna 2015 Soini arvosteli syksyllä Ruotsia siitä, että Ruotsi päästää turvapaikanhakijoita maan läpi Suomeen. Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström vastaisi tuolloin muistuttamalla Ruotsin ottaneen sodan aikaan vastaan kymmeniätuhansia suomalaisia sotalapsia.

Asiakokonaisuudessa on huomioitava että on laitonta lähettää sodasta paenneita "Maahan jonne Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, sotilaallinen johto, asiantuntijat). Toiseksi asiakokonaisuudessa on huomioitava että Ruotsista Suomeen laittomasti ja Dublinin sopimuksen vastaisesti (Dublin Regulation No. 604/2013) lähetetyt pakolaiset eivät koostu lapsista.

Viitaten Pariisin rauhansopimukseen, Rauha Suomen kanssa, on perustelty syy epäillä että niin kutsutut "sotalapset" - olivat panttivankeja.

Helsingin Sanomien mukaan 16.03.2017, noin 1.5 - 2.0 miljardia maksavan laittoman pakolaistsunamin lisäksi, Ruotsi antaa Suomelle 100-vuotis-
lahjaksi patsaan ja ruotsalais-suomalaisen metsäntutkimusprojektin - joka näin ollen ei ole lahja. "Lahja" rahoitetaan puoliksi yksityisillä ja puoliksi julkisilla varoilla. Mukana ovat Ruotsin hallituksen lisäksi Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiö, Kempen säätiöt, Metsäteollisuuden tutkimusinstituutti sekä Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia.

Toinen "lahja" on puolestaan tunnetun "takapuolitaitelijan" Anna Udden-
bergin
veistos, jonka Ruotsi lahjoittaa Hanasaaren ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen. Kuningas Kaarle XVI Kustaa luovuttaa molemmat "lahjat" vieraillessaan Helsingissä kesäkuun alussa.

Margot Wallstömistä Wikipediassa

Vuoden 2014 valtiopäivävaalien jälkeen Wallström nimitettiin Stefan Löfvenin johtaman hallituksen ulkoministeriksi 3. lokakuuta 2014. Hänen kaudellaan Ruotsi tunnusti Palestiinan itsenäisyyden.

Wallström on ilmoittanut noudattavansa ”feminististä ulkopolitiikkaa”. Hänen mukaansa konflikteja on tarkasteltava sukupuolten näkökulmasta. Esimerkiksi Ukrainan kriisissä olisi kiinnitettävä paljon enemmän huomiota naisten ja lasten tilanteeseen; samoin olisi kyseenalaistettava valtarakenteita ja resurssien jakamista.

Ruotsin tunnustettua Palestiinan valtion Israel veti lähettiläänsä maasta. Wallström kutsuttiin Arabiliiton kokoukseen Kairoon maaliskuussa 2015. Hänen oli määrä pitää kokouksessa puhe, joka peruutettiin Saudi-Arabian toivomuksesta. Kostoksi Ruotsi ilmoitti ettei se jatka asekauppoja Saudi-Arabian kanssa. 11. maaliskuuta Saudi-Arabia veti lähettiläänsä Ruotsista syyttäen maata sekaantumisesta sisäisiin asioihinsa. Islamilainen yhteistyöjärjestö syytti Ruotsia Saudi-Arabian sosiaalisten normien, oikeus- ja poliittisen järjestelmän halventamisesta. Myös Arabiemiraatit veti lähettiläänsä Ruotsista. Saudi-Arabia on ilmoittanut ettei se enää myönnä viisumeja ruotsalaisille liikematkailijoille.

Ulkoministeri Malgot Wallström sanoi Dagens Nyheterin haastattelussa, että Ruotsin kantokyvyllä pakolaiskriisissä on rajansa. Hän myös toteaa, että ruotsidemokraateilla on vastuunsa vastaanottokeskusten paloista Ruotsissa. "Uskon, että useimmat katsovat, ettemme voi ylläpitää järjestelmää, jossa 190 000 ihmistä saattaa saapua Ruotsiin vuosittain." -tuoden esiin huolen että Ruotsi voi romahtaa, josta myös Norjassa ollaan huolestuneita.

Korruptioyksikkö asetti Wallströmin lahjustutkintaan tämän otettua ammattiliitolta vastaan hyvin halvan vuokra-asunnon ohi 10-20 vuoden asuntojonon. Oikeustieteen professori Dennis Töllborgin mukaan kyseessä on selvä lahjus ja korkean tason korruptio.

Lähde : Margot Wallström, Wikipedia

Ruotsalaista suuryritystä epäillään lahjonnasta

16.03.2017

Organized Crime and Corruption Reporting projektin mukaan Ruotsalaista Bombardier Transportation AB:tä epäillään Azerbajanilaisten viranomaisten lahjonnasta.

Ruotsalainen insinööritoimisto Bombardier Transportation AB:n epäillään kanavoineen miljoonia dollareita lahjuksina tunnistamattomille Azerbajani-
laisille viranomaisille Britanniassa rekisteröidyn varjoyrityksen kautta.

Syyttäjät uskovat Bombardier Transportation AB:n siirtäneen miljoonia dollareita lahjuksina Multiserv Overseas Ltd. yrityksen kautta, joka näyttää olevan olemassa vain paperilla.

Azerbajan on yksi Eastern Partenship (Östliga Partnerskapet) reformonti-
prosessin kohdemaista.

Hornet-hävittäjät korvataan monitoimihävittäjillä

13.03.2016


F/A -18 Hornet - Wikipedia. Kuvaa retusoitu.

Suomen nykyiset Hornet-hävittäjät korvataan monitoimihävittäjiin perustu-
valla ratkaisulla, esittää asiaa selvittänyt työryhmä. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan, Venäjä ei tule kysymykseen toimittajamaana EU:n pakotepolitiikan vuoksi.


13.03.2017 Helsingin Sanomien mukaan Reserviläisliiton Katar TNS:llä teettämän näennäistieteellisen kyselyn mukaan "Mikäli Suomen kansa saisi päättää ilmavoimien seuraavan hävittäjätyypin vainnasta, voittajaksi voisi nousta ruotsalainen Jas Gripen.Ainakin Gripen otti ykkössijan kyselyssä, jonka teetti Reserviläisliitto. Tulosten mukaan 21 prosenttia suomalaisista valitsisi uudeksi monitoimihävittäjäksi Gripenin. Kakkossijalle ylsi yhdysvaltainen Super Hornet, jonka hankinnan kannalle kallistui 15 prosenttia vastanneista."

14.03.2017 Iltasanomien mukaan "Reserviläisliitto julkaisi maanantaina nollatutkimuksen suomalaisten hävittäjäsuosikeista. Etujärjestö oli otsikoinut tiedotteensa räyhäkkäästi: Kansa haluaa Gripenin. Täysin väärä tulkinta. Kaikkein suurimman kannatuksen, 40 prosenttia, sai vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Ruotsalaiselle Saab Gripenille liputti vain noin joka viides vastaaja".


Näennäistieteellistä galluppia on arvioitu näennäistieteellisesti.

JAS Gripenin historiasta

25.06.2015 Expressen lehti kertoo epäilystä korruptoinnista kun JAS -koneita myytiin Etelä-Afrikkaan. Se oli Ruotsin kautta historian suurimpia vientikauppoja. Joulukuussa 1999 Etelä-Afrikka osti 28 JAS 39 GRIPENiä Ruotsilta. Niin myöhään kuin 2012 viimeiset koneet toimitettiin Etelä-Afrikkaan. 26.06.2015 Desmond Tutu vaatii JAS -kaupan perumista.

Ruotsin JAS on poissuljettu myös, perustuen yksinkertaisesti siihen, että sen rakentamisessa on käytetty Venäjältä varastettua sotilaallista teknologiaa (piratismia), joka on niin Pariisin rauhansopimuksen 1947 kuin Suomen perustuslainkin vastaista toimintaa. Lähde : De svenska spionerna

Edellisten lisäksi, Ruotsista peräisin oleva Itäimaiden kumppanuushanke - maiden joilla on raja Venäjän kanssa reformointi EU, NATO ja/tai Ruotsi -myönteisiksi propagandan avulla, johon on yhdistetty Teliasoneran kautta maiden korruptointi ja televakoilu - on reformoinnin kohteena olevien maiden sisäisiin asioihin puuttumista, jonka seuraamus voi olla se mitä Ukrainassa on tapahtunut ja tänään on.

Ruotsin hallituksen, sotilaallisen johdon sekä asiantuntijoiden mukaan "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa". Suomalaisten kiihotus epäonnistui. Vuoden 2015 lopulla 2016 alussa Ruotsista lähetettiin laittomasti ja Dublinin sopimuksen (Regulation No. 604/2013) vastaisesti Suomeen noin 15000 pakolaista "Maahan johon Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle : Noin 1.5 - 2.0 miljardia Euroa.

"Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan, Venäjä ei tule kysymykseen toimittajamaana EU:n pakotepolitiikan vuoksi". Viitaten edelliseen, ilmeistä on ettei Euroopan Unionilla ole mitään sitä vastaan että rikotaan lakia ja sopimuksia.

Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa, II, II, 6. 7. ja 8 artiklan mukaan ja näin ollen myös Suomen perustuslain mukaan viitaten kaikkiin yllä oleviin asioihin; JAS Gripenin hankkiminen Suomen puolustus-
voimille on ehdottomasti kielletty.


Katso myös : JAS Gripen syöksyi maahan Thaimaassa 13.01.2017

The Cause of The Crisis in Ukraine

17.03.2017

We all have heard and read of the Crisis in Ukraine - of unrest, of the riots, of the split into east and west, of the war itself, of the Malaysian airplane shot down on the war zone, of annexation of Crimea by the Russian Federation, of economic sanctions against Russia followed by Russian economic sanctions against European Union, of the victims of the ongoing war. Each previously mentioned event individually or all events together are consequences - not The Cause of the Crisis in Ukraine.

In order to objectively find The Cause of the Crisis in Ukraine, we put aside all of the consequences for a while and evaluate the known political history of Ukraine briefly prior all consequences.

Updated with news from Organized Crime and Corruption Reporting project: The Cause of The Crisis in Ukraine

Treaty of Peace with Finland 1947

15.02.2017

TREATY OF PEACE WITH FINLAND is the most important document in and for the World, protecting democracy as well as all human rights and values. It protect against enemies inside a land as well as enemies outside the land. Beside those who at the time signed it, it is also "signed" by all human beings who died in the war.

All civilized well educated human beings, scholars, advisors, national security agencies as well as leaders in all countries - United Nations - not to mention media should know and respect it.

Read more : Treaty of Peace with Finland 1947

"Trump on vahingoittanut Yhdysvaltain demokratiaa"

16.03.2017

Kolme kysymystä viitaten kaikkeen siihen millä tavalla Iltasanomat on kiihottanut Suomen Valtiovaltaa/Kansaa pelkästään kuluneen 5 vuoden aikana :

Koulutustasoonne ja mielen laatuunne viitaten,

1. mistä meidän pitää seuraavaksi kohuta - kiihottua - Suomen Valtiovallan/Kansan perustusain vastaisesti?

2. ketä meidän pitää kiihotuksen suraamuksena pelätä, vihata ja vainota Suomen Valtiovallan perustusain vastaisesti?

3. kuinka paljon Suomen Valtiovallan perustuslain vastaiset näennäistieteelliset "uutiset" ovat vahingoittaneet demokratiaa, tuottaen siten lisäkustannuksia Valtiovallalle/Kansalle?

Klikkaaa tästä Kansalaisaloitteen valmisteluun.

"Ruotsissa kaikki on hyvin"

26.02.2017

Iltasanomien mukaan Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstell kertoo; "Me emme puhu maahanmuuttajista ja rikollisuudesta sellaiseen sävyyn, että niillä olisi yhteys. Tiedämme, että on useita verkkosivustoja ja henki-
löitä joilla on yhteyksiä poliittiseen äärioikeistoon. He haluavat muodostaa sen yhteyden."


Ei siihen tarvitse olla ääri-mitään todetakseen, että "Hallitsematon maahan-
muutto on todistettavasti johtanut siihen että Ruotsiin on Ruotsalaisen rikollisuuden lisäksi tullut ulkomaalainen rikollisuus jota Ruotsissa ei ennen ollut. "

Tietääköhän Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstell, että monilla miehillä jotka Ruotsiin tulevat, on esimerkiksi sellainen ääriuskontoon yhdistettävissä oleva äärirasistinen oppi mielessään, että jos nainen pukeutuu osittain tai kokonaan länsimaalaisittain, hänet saa joukkoraiskata = rasismia, fasismia, terroria, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien loukkaamista?

Tietääköhän tuo Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstell, että kun joukkopsykoosissa olevat 20+ miestä repii naista raajoista eri suuntiin tarkoituksena raiskata tai raiskaa häntä, Poliisipartio(t) joka yrittää pelastaa uhrin on hengenvaarassa?

Lehtimies Lara Loganin tapaus Egyptissä

Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstellilta ei kysytä "Kun Ruotsi lähetti 15000 pakolaista Suomeen laittomasti, oliko se rikos tai ei?" Mutta eihän sellaista saa kysyä jos haluaa palkinnon Ruotsalaiselta maatilalta.

Mielipiteemme.fi tutkii : Lasten ja nuorten koulutus

19.02.2017

Iltasanomien mukaan; "Lapsen sosioekonominen tausta voi vaikuttaa siihen, miten hän menestyy koulussa. Asiantuntijoiden mukaan kotitausta näyttäisi vaikuttavan enemmän poikiin kuin tyttöihin".


Verotuloja voi lisätä vähentämällä kaikesta sellaisesta missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin. Edellytys sille että eduskuntatasolla tiedetään ja tehdään oikeita päätöksiä on, että kattava reaali- ja käsitteellistieteellinen arvio on tehty jostain asiasta ja että tiedot ovat eduskunnan sekä valtiovallan johdon käytettävissä.

Lue lisää : Mielipiteemme.fi tutkii : Lasten ja nuorten koulutus.

YLE:n A-talkissa keskusteltiin maan puolustuksesta

17.02.2017

Iltasanomien mukaan suurlähettiläs Rene Nyberg kehotti valmistautumaan myös sellaiseen yllättävään ja arvaamattomaan, joka ei ole ole suora sotilaallinen uhka ja mainitsi vuoden 2015, jolloin Venäjä yllätti totaalisesti meidät päästämällä Suomen rajalle 1000 ja Norjan rajalle 5000 pakolaista”.


Entä ne 15000 pakolaista jotka Ruotsi lähetti talvella 2015 Suomeen Dublinin sopimuksen (Regulation No. 604/2013) vastaisesti, maahan johon Ruotsin hallituksen, sotilallisen johdon sekä asiantuntijoiden mukaan "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa"?

Sellaiseen maahan johon "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" ei saa lähettää pakolaisia, ja sellainen maa johon "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" ei saa ottaa vastaan yhtään pakolaista. Arvioitu ylimääräinen kustannus Suomalaisille - "jäsenmaksu EU:lle" - on noin 1.5 - 2 miljardia Euroa.

Jos alle 18:sta kuukaudessa unohtaa niin vakavan asian kuin yllä mainittu kaikkine yksityiskohtineen on, eikö kannattasi harkita eläkkeelle jäämistä?

Pedofiilijärjestön osasto paljastunut Australiassa

07.02.2017

06.02.2017 : Australialainen ABC Net raportoi maailman suurimman pedofiilijärjestön osaston toiminnan paljastumisesta Australiassa. Australiassa tehtyjen tarkkojen tutkimusten pohjalta, uhrien määrä voidaan arvioida maailmanlaajuisesti. "It is not a religion. It is the world's largest pedophile ring".

Euroopan Uni on muuttumassa Euroopan Painajaiseksi

17.01.2017

"Britannia ryhtyy paljastamaan brexit-korttejaan tiistaina, kun pääministeri Theresa May pitää odotetun puheen." - Iltalehti.

Euroopan Unioni niin kuin se on tänään, ei ole mitä Euroopan Unioni oli ja minkälaiseksi sen oli tarkoitus tulla.

Östliga Partnerskapet on Ruotsissa kehitetty reformointiohjelma joka Puolan kautta vietiin Euroopan Unioniin. Se keskittyy maiden joilla on raja Venäjän kanssa reformointiin ja se on syy m m Ukrainan kriisiin. Tehtyjä sopimuksia ja lakeja rikotaan sisäisesti ja ulospäin kuten esimerkiksi propagandassa; "Venäjä hyökkäsi Ukrainaan" sekä Suomeen Dublinin sopimuksen vastaiseti Ruotsista 2015 talvella lähetetyt 15000 pakolaista ja "pakolaista" kustannuksineen. Pakolaisia käytetään myös "taloudellisina ammuksina" politiikassa. Eri kansalliset kielet, koulutustaso, kulttuurit, tavat ja kaikki enemmän tai vähemmän riitaisat uskonnot - jossa on huomioitava myös eri maista tulevat maahanmuuttajat, pakolaiset ja "pakolaiset" omine lisineen, y m, y m, y m, lisää jännitteitä kaikilla mahdollisilla tasoilla. Ne eivät tee EU:sta vahvempaa vaan päinvastoin.

Hitaasti mutta varmasti EU lahoaa sisäisesti niin kuin kaikki muutkin vastaavalla tavalla rakennetut imperiumit historiassa. Jos EU jatkaa samaan malliin, se hajoaa 2-5 vuodessa. Millä tavalla se hajoaa - aika näyttää.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake