Mielipiteemme.fi - Etusivu

23.02.2015

JAS-39 Gripen C/Ds syöksyi maahan Thaimaassa

16.01.2017


Thaimaa osti 12 Jas39 Gripen C/Ds hävittäjälentokonetta. Koneet toimitettiin 2012 mennessä.
Jotain tapahtuu koneelle videolla 00:06:00/00:07:00 tienoilla joka johtaa maahan syöksyyn.
Suurennos videosta YouTubessa

Vanhat "kenraalien kartat" paljastavat

16.01.2017

Tiedot ovat historiallisia tietoja. Niitä ei saa käyttää kohuun/kiihottamiseen/vihapuheisiin/vihan lietsomiseen kansanosien tai kansojen välille, viitaten Suomen perustuslakiin sekä Pariisin rauhansopimukseen 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla.

Iltalehdestä : "Kenraalin kartta paljastaa: Tämän takia Venäjä varustautuu Suomen pohjoisrajalla". Yllä oleva kartta näyttää kristinuskon leviämisen Euroopassa. Kartan suurennoksen voit ladata Teksasin Yliopistosta.

On todettu, että nykyaika vastaa monelta osin aikaa hieman ennen Toista Maailmansotaa. Yllä oleva kartta jossa vuosiluvut on merkitty näyttää meille sen, että sama on toistunut useamman kuin yhden kerran historiassa. Liivinmaan historia on asiakokonaisuudessa mielenkiintoinen koskien sen ajan reformointia; 1200 -luvulla pappien kirjaamasta Henrikin Liivinmaan kronikasta - Latinaksi Heinrici chronicon Livoniae:

"Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia"
Käyttäytyminen voidaan yhdistää nykyään tunnetun Isiksen käyttäytymiseen.

Kirkkohistoriaan on kirjattu :

Located in Sweden; suffragan to Hamburg (990-1104), to Lund (1104-64), and finally to Upsala (1164-1530). This diocese, the most ancient in Sweden, included the Counties of Skaraborg, Elfsborg, and Vermland. It was founded about 990 at Skara, the capital of the country of the Goths (Gauthiod)"
Ensin on huomioitava että "Sweden" -nimi on nykyaikainen nimi. 1530 -saakka nykyinen Etelä-Ruotsi tunnettiin nimellä (Goottien maa) Gauthiod. Goottilastyylisten kirkkojen arvioidut rakennusvuodet täsmäävät kartan vuosilukujen kanssa. Esimerkiksi Skara oli siihen aikaan Gauthiod -alueen pääkaupunki ja goottilaistyylisen kirkon rakennusvuosi on ajoitettu 1000 -luvulle. Rakennukset jotka olivat olemassa ennen Goottien saapumista ovat raunioina maastossa - samalla tavalla niin kuin nykyisessä Syyriassa.

Goottien päämaja oli nykyisessä Hamburgissa - Saksassa. Gootit (ei "Viikingit") hyökkäsivät Englantiin 793. Lundiin nykyisessä Etelä-Ruotsissa hyökättiin 1000 -luvulla josta edelleen hyökkäyksiä asutuskeskuksiin Norjassa ja Suomessa. Nykyinen Etelä- ja Keski-Ruotsi Uppsalan korkeudelle saakka oli vallattu 1530 -luvulla.

Toisen Maailmansodan - syy ja seuraamukset - voit itse soveltaa yllä olevaan ottaen huomioon yksityiskohtia kuten esimerkiksi: Ennen toista maailmansotaa oli suuri määrä Juutalaisia Euroopassa, tänään on suuri määrä Muslimipakolaisia Euroopassa.

Kohun/Kiihotuksen/Vihapuheiden sijaan

13.01.2017


Kuva : Wikipedia

Iltasanomat 11.01.2017

USAssa median kautta leviää näennäistieteellinen huhu että "Venäjällä on arkaluontoista tietoa Donal Trumpista". Tässä vaiheessa ei tiedetä mistä huhu on peräisin.

Tiedustelupalvelut eivät ole vahvistaneet muistiossa olevien tietojen paikkansapitävyyttä. Väistyvä kansallinen tiedustelujohtaja James Clapper ei usko maan tiedustelupalveluiden olevan muistion takana. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset eivät ole päätyneet pitämään muistiota luotettavana. Myös Venäjän hallitus kiistää väitteet että Yhdysvaltain tulevasta presidentistä Donald Trumpista olisi koottu häntä vahingoittavaa tietoa.

Siinä se uutinen tähän saakka on, herättämättä minkäänlaista kohua/kiihotusta/vihapueita.

Jälleen ruotsalaisraportti Venäjän uhasta

12.01.2017

"Ruotsalainen raportti arvioi, että Venäjä kehittää taistelukykyään läntisissä osissaan. Venäjän rautateiden raideleveys ulottuu myös Suomeen, mikä helpottaa operaatioita."


Raportin johtaja tohtori Gudrun Persson ei ilmeisesti ole lukenut Pariisin rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa 1947, II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artiklaa. Voi olla että hän on lukenut maailman tärkeimmän sopimuksen, mutta hän ei ole ymmärtänyt lukemaansa.

II Osa, II Luku, 6 artikla
Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.


Havaintoja

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Ruotsia ei ole mainittu nimeltä syystä että Ruotsin Kansaa ei saa osoittaa sylliseksi, vaan yksittäisiä henkilöitä jotka sanoillaan ja/tai teoillaan vahingoittavat yksittäistä maata, kansainvälistä rauhanomaista yhteistyötä ja kehitystä lietsomalla pelkoa ja vihaa joista m m ennakkoluulot, rasismi ja fasismi kumpuavat.

Sopimuksen mukaan, Suomi on jo YK:n, USA:n, Euroopan Unionin ja Venäjän suojelema. Ainut mitä Suomen täytyy tehdä - pelkäämisen sijasta - on että ilmoittaa Suomen, YK:n, USA:n, Euroopan Unionin ja/tai Venäjän vastaisesta toiminnasta (propagandasta, vihan lietsonnasta, y m) mainituille tahoille.

Paniikkia ilmassa

12.01.2017


Kuva : Wikipedia

Iltasanomat 11.01.2017

Iltasanomien mukaan 11.01.2017 "17 johtavaa eurooppalaista poliitikkoa on allekirjoittanut kirjeen, jossa Donald Trumpia varoitetaan ystävyydestä Putinin kanssa."

Kirje Donald Trumpille : Washington Post


Viitaten "Jälleen ruotsalaisraportti Venäjän uhasta" yllä, paniikkia on havaittavasissa 17 eurooppalaispoliitikon keskuudessa. Ruotsissa on noin 50 harmaata aluetta joita maan viranomaiset eivät täysin hallitse. Niitä alueita eivät Venäläiset ole vallanneet.

Kiteytettynä : Kun Ruotsissa on keskitytty maiden joilla on raja Venäjän kanssa reformointiin (k e Ukraina) kymmenillä miljardeilla (Östliga Partnerskapet), vihan lietsomiseen kohdemaassa ja kansainvälilesti "skenarioilla" ja asiakokonaisuudesta otetuilla "tiedoilla" k e Suomessa - on tärkein unohdettu : Oma maa ja kansa. Aika näyttää mitkä ovat seuraamukset, kun reformoinnin kohteena on Yhdysvaltain nykyinen ja tuleva Presidentti.

"Onko Venäjällä vahingollista tietoa Donald Trumpista?"

13.01.2017


Kuva : Wikipedia

Iltasanomat 11.01.2017

A. "Onko Venäjällä vahingollista tietoa Donald Trumpista?" kysyy Iltasanomat otsikossaan.

B. "Sisältö".

C. "Buzzfeed julkaisi varhain keskiviikkona Suomen aikaa muistiinpanot kokonaisuudessaan, mutta muistuttaa, että tiedot ovat vahvistamattomia."

13.01.2017 Iltalehti; "Tiedustelupalvelut eivät kuitenkaan ole vielä vahvistaneet muistiossa olevien tietojen paikkansapitävyyttä." ja Iltasanomat 13.01.2017; "Keskusteltuaan tietovuodosta Trumpin kanssa puhelimitse Clapper julkaisi poikkeuksellisen julkisen lausunnon, jossa ilmaisi tyrmistyksensä tietovuodosta ja sanoi, ettei usko maan tiedustelupalveluiden olevan sen takana.

Clapper sanoi myös, etteivät Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ole päätyneet pitämään Steelen laatimaa muistiota luotettavana tai tehneet mitään päätöksiä, jotka nojaisivat sen tietoihin."

Tieto tässä vaiheessaon että "tiedot" ovat näennäistietoa.

Kun esitettyyn asiaan ei ole laissa vaadittuja todisteita, 100% varmuudella mitä sanoin on esitetty ei ole tieto. Johdonmukaisesti edellinen johtaa k o lehtien luotettavuuden arviointiin; "Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. " - Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki §2


Arviointiohjeita : Lähdekritiikki

Yhteiskunnallinen media

Suosittele ja/tai Jaa mielipiteemme Facebookissa.

Unique hits since 01.01.2015

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake