Mielipiteemme.fi - Etusivu

Tervetuloa

Minä rakastan tätä maata

04.09.2017

Levottoman aikakauden huomioiden, presidenttiyden aikana saadut kokemukset sekä oletettavasti myös opit, presidenttiyden aikana luodut maailmanlaajuiset yhteydet, y m mitä virkaan kuuluu huomioiden, kokemattomalla tulokkaalla on erittäin vaikeaa asettua puhtaalta pöydältä Presidentti Sauli Niinistön saappaisiin.

Jos nyt joku kokematon tulokas sattuisi esittelemään puhdasta pöytäänsä, niin mainittakoon että se ei aina ole hyvästä. Pahimmassa tapauksessa pelkästä yrityksestä jää tolkun ihmisten - Valtiovallan/Kansan - saappaan jälki tulokkaallle sellaiseen paikkaan - jonne sääennustuksen mukaan - aurinko ei ole koskaan paistanut.

Olen havainnut, että joillakin tietyillä tahoilla välähtelee liikaa, kun taas joillakin tietyillä tahoilla ei välähtele laisinkaan. Edellä mainittujen kahden välissä on tolkun ihmisten valtakunta, voima ja kunnia - joka on aina ollut ja ennakkotietojen mukaan, se tulee aina olemaan.

Mutta älä anna meidän vaikuttaa henkilökohtaiseen arviointiisi, vaan tutustu jokaisen ehdokkaan sanoihin ja tekoihin (CV) kuluneen 5 vuoden aikana, käyttäen ensisijaisesti Pariisin Rauhansopimusta ja sitä tukevaa Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia arviointisi perustana.

"Sauli Niinistö on valmis tavoittelemaan toista kautta tasavallan presidenttinä. Siihen voivat kaikki suomalaiset antaa tukensa avoimen ja sitoutumattoman kansanliikkeen kautta."

FaceBook : Sauli Niinistö 2018

Vanhoilla uutisilla pelotellaan Suomessa

20.10.2017


Kuva : Kuvakaappaus/Valokuva Iltasanomat 20.10.2017.

Tänään 20.10.2017 Iltasanomissa : Iltasanomien mukaan 13.10.2016; Emeritussuurlähettiläs Hannu Himasen Venäjä-analyysi huipentuu johtopäätökseen siitä, että Suomen pitäisi hakeutua pikaisesti Naton jäseneksi ILMAN MITÄÄN KANSANÄÄNESTYSTÄ."


Huomioi että kyseessä on joko kirjoitusvirhe tai vanhojen uutisten levittämistä (13.10.2016) kun pahempaa ei löydy millä pelotella, notstaa kohua, t s kiihottaa Suomalaisia napurimaata ja kansaa vastaan. Huomioi myös ristiriitaisuus : "Amerikan Presidentti Donald Trump käyttäytyy Psykiatri Claes Andersonin mukaan niin kuin narsistinen psykopaatti" - Claes Andersson - jonka Psykiatriyhdistys kiistää.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaista

6§ "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

7§ "Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

8§ "Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty."

Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Ruotsi : Helsingborgin Poliisitalolla räjähti

20.10.2017

Expressen -lehden mukaan: Helsingborgin Poliisitalolla tapahtuneen räjähdyksen jälkeen meidän täytyy katsoa totuutta silmiin: Vielä pahempaa tulee tapahtumaan ennen kuin tilanne paranee.

Poliisitalon sisäänkäynti tuhoutui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä noin kello 02:00. Vielä ei tiedetä ketkä ovat terroristi-iskun takana, mutta se on tänään selvä että hyökkäykset oikeuslaitoksia vastaan lisääntyvät ja hyökkäykset ovat kerta kerralta väkivaltaisempia.

Presidentin syntyperää koskevasta lakialoitteesta

12.10.2017

Pilvi Torsti (sd) Torsti ehdottaa syyskuussa jättämässään lakialoitteessaan perustuslain muuttamista siten, että presidentiksi valittavan henkilön ei enää tarvitsisi olla syntyperäinen Suomen kansalainen, vaan myöhemminkin kansalaisuuden saanut henkilö voisi tulla valituksi presidentiksi.

Torsti perusteli esitystään oikeudenmukaisuudella. Hänen mukaansa 2020-luvun Suomessa kaikkien Suomen kansalaisten pitää yhtä lailla voida pyrkiä presidentiksi.


Edellyttäen että mitä Iltasanomat on kertonut on totta, viitaten mainittuun "oikeudenmukaisuuteen" :

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaissa

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Kaikissa sellaisissa asioissa jotka koskevat koko Suomen kansaa on järjestettävä Kansanäänestys. Ennen Kansanäänestystä Suomen Kansaa/Valtiovaltaa kokonaisuudessaan on tiedotettava ymmärrettävässä muodossa mistä äänestetään - itsestään selvä asia.

VALTIOVALLAN/KANSAN LAKIIN (2§) ei ole saanut eikä saa tehdä sellaisia muutoksia jotka vaikuttavat koko Suomen Kansaan ilman VALTIOVALLAN/KANSAN lupaa.

Esitetty ehdotus perustuu näennäisdemokratiaan eikä demokratiaan. Kansanedustaja ei edusta koko kansaa niin kuin titteli antaa ymmärtää, vaan hän on kansanosan edustaja. Henkilöt jotka aikanaan ääenestivät kansanosan edustajaa, eivät välttämättä antaisi hänen edustaa heitä tänään - perustelluista syistä.

Tässä; "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." on ymmärrettävä että jos on Valtiovallan/Kansan palveluksessa oleva henkilö, Valtiovaltaa/Kansaa ei kannata suututtaa asiolla jotka ovat Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaisia ja jotka eivät ole eivät ole yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittäviä.

Jo vuodesta 1947 on yhdessä rakennettu Itsenäistä Suomea Valtiovallaksi. Suuri määrä Suomalaisia on menettänyt henkensä, invalidisoitunut fyysisesti ja/tai psyykkisesti että meillä olisi Perustuslakimme tänään.

Tuskin yksikään tolkun ihminen kaipaa takaisin aikaan jolloin Suomen Kansalla ei ollut oikeutta "nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus". Mitä siitä ajasta on kerrottu, on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa mukaan näennäistieteellistä huuhaata - propagandaa.

Valtiovalta/Kansa - tolkun ihmiset - vartioi vartijoita
On niitä muitakin kuin Pilvi Torsti jotka ovat samoilla linjoilla; "Valtaa pitää valvoa ja vallan pitää kantaa vastuunsa. Siksi presidentti-instituutio pitäisi lakkauttaa ja presidentille nyt kuuluvat tehtävät siirtää joko eduskunnalle tai valtioneuvostolle." - Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg, 2013.

Pitäisikö tehdä näennäistieteellinen kalluppi?
A. "Onko Presidentin virka lakkautettava?", tai
B. "Valtiovallan palveluksessa olevan henkilön, joka ehdottaa Pariisin rauhansopimuksen sekä sitä tukevan Suomen perustuslain vastaisia asioita, hänen virkansa on välittömästi lakkautettava ja mitä älliin tulee, L:ät ovat merkityksettömiä"?

Näennäistieteellistä kalluppia ei tarvitse tehdä, koska tulos on määritelty jo Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaissa sekä Pariisin Rauhansopi-
muksessa 1947, Rauha Suomen kanssa - niin rauha jatkuu vähintään 100 vuotta lisää.

Suomen Valtiovallan/Kansan julkisen mielipiteen mukaan - Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen perustuslain mukaan miten olla ja elää ihmisiksi, vastaus k o lakialoitteeseen on yksiselitteinen; "EI".

Lehtomäelle ja Heinäluomalle Putinilta kunniamerkit

20.10.2017

Venäläinen kunniamerkki voi olla saajalleen myös taakka, erikoistoimittaja Arja Paananen muistuttaa.


Jos arvioi yden naapurimaan antamia mitaleja, pitää arvioida kaikkien naapurimaiden antamia mitaleja; "Kaikki ovat saman arvoisia lain edessä". Putinin mitalien lisäksi on Suomessa aikanaan asuneen Ruotsalaisen Freudenthalin mitaleja jaettu Suomalaisille.

Axel Olof Freudenthal harrasti rotuoppeja ja uskoi suomalaisten alempiarvoisuuteen. - Wikipedia, Freudenthal

Toisin sanoen Axel Olof Freudenthal (s. 1836 - k. 1911) oli Natsi ennen Natsismia.

Natsin jakama mitali voi olla taakka ensisijaisesti jakajalle toissijaisesti mitalin saajalle. Natseista puheenollen aikoinaan olivat ne Hitlerin rautaristit ja viimeisenä mutta ensisjaisena kiviristit - niiden Suomalaisia saajia on yli 150000 mukaan lukien kaikki rauta tai kiviristit ennen 1947.

"Venäläinen kunniamerkki voi olla saajalleen myös taakka, erikoistoimittaja Arja Paananen muistuttaa." on kyllä tietoa, mutta asiakokonaisuuden huomioiden ja jättäen huomioimatta kaikki näennäistieteelliset kohut/kiihotukset/valheet/uskomukset/y m v, 100 vuotta ollaan saatu olla rauhassa Venäjän taholta - mutta;

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla

Vieraan vallan alla - ja vieraan vallan alta pois

16.10.2017

Harvassa ovat vanhemmat, jotka 100 vuoden rauhassa olon jälkeen opettavat lapsillensa kuinka hyviä taistelijoita olemme ja katkoimme päitä siellä sun täällä jonkun vieraan vallan alla ja pitää pelätä sitä sun tätä ja vihata sitä sun tätä - vieraan vallan alla.

Pikemmin kannattaisi lapsille opettaa miten 100 vuotta rauhaa on säilynyt, ja miten rauha säilytetään seuraavat 100 vuotta. Siihen on oppimateriaali painettu jo 1947 - ja ellen väärin muista 1999, mutta kukaan ei niitä tänään käytä. Mitä pikemmin ne opetetaan sen parempi ja mitä pikemmin niitä käytetään ja niiden mukaan käyttäydytään Valtiovallan/Kansan palvelussa, sen parempi on seuraavat 100 vuotta. Itsestäänselvä asia.

"Tähtipelaajien" palkat

16.10.2017

Iltasanomat kehoittaa "Katso tästä NHL:n suomalaistähtien palkat".


Minkä takia?

Suomessa pakkoruotsistetaan lapsia ja kustannus on enemmän kuin "tähipelaajien" palkat yhteensä. Merita (Pankki) meni Sverigeen, Sonera (Telekommunikaatio) meni Saksan kautta Sverigeen ja tänään on aiheellistä kysyä "Meneekö myös Fortum (Saksan kautta) Sverigeen?".

Yhdistettynä edellä mainitut kolme - ennustaen että Fortumille käy niin kuin Meritalle ja Soneralle - vieraan vallaan alle mennyttä Suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinympäristölle sekä sen puolustusvoimille erittäin tärkeää toimialaa vaarantavat Suomen turvallisuutta. Edellä mainituista toimialoista jotka nyt ovat vieraan vallan alla ja läsnä Suomessa, ainakin yksi on syyllistynyt televakoiluun ja korruoptioon auttamalla diktatuurista hallintoa ihmisoikeusrikkomuksineen.

Tutkijan väite kumottu

15.10.2017

Mielenkiintoisia asioita löytyy kirkkohistoriasta ; " Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."

Kirkkohistorian tutkija, dosentti André Swanströmin on otettava tuo ja paljon paljon muuta huomioon kun lueskelee kirkkohistoriaa - ettei se vaan sisällä vääriä tietoja ja itse lisää sellaisia siihen.

Natsismista kun puhutaan, niin Isiskseen ja Natsismiin yhdistettävä asia löytyy myös kirkkohistoriasta;"Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia." (Heinrici chronicon Livoniae, ~1200) - ja sen kaltainen "sivistyneisyys" tuli 1500 -luvulla Goottien maa Gauthiodista (900 -1500JKr, nykyinen Ruotsi).

Kirkkohistoriaa:
Located in Sweden; suffragan to Hamburg (990-1104), to Lund (1104-64), and finally to Upsala (1164-1530). This diocese, the most ancient in Sweden, included the Counties of Skaraborg, Elfsborg, and Vermland. It was founded about 990 at Skara, the capital of the country of the Goths (Gauthiod).

Mutta tuonhan varmaan Kirkkohistorian tutkija, dosentti André Swanström tietää kun se on osa Kirkkohistoriaa. Tässä kartta jossa vuosiluvut pitävät paikkansa.

Kai hän tietää myös että esitietojen mukaan Kansallissosialismin perustajina toimi kaksi pappia Friedrich Naumann ja G. Göhre jotka perustivat Kansallis-Sosiaalisen Yhdistyksen - joka myöhemmin muutti nimensä Kansallis-Sosiaaliseksi Puolueeksi.

Ja sitten on Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa ja sitä tukeva Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki - ensisijaisesti §1 - §10 - §11. Niitä kannattaa Kirkkohistorian tutkijan, dosentti André Swanströmin lukea - mutta ei pelkästään lukea vaan myös ymmärtää ja sisäistää lukemansa - ettei mene Suomalaisten syyllistämiseksi näennäistieteellisin, asiakokonaisuudesta otetuin perustein. Se voi olla - edellä mainittuihin - jopa pyhiksi luokiteltavissa oleviin dokumentteihin viitaten - laitonta.

Tieteellistä totta tai näennsäitieteellistä valetta?

14.10.2017

Arja Paananen, Iltasanomat kirjoittaa ”Venäjän hallituksen lehti kirjoittaa uusiksi sotahistoriaa: ”Suomalaisia tiedustelijoita” vihjaillaan Putinin mummon surmaajiksi"

"Ja vaikka ampujiksi ei suoranaisesti väitetä suomalaisia, niin tämä mielleyhtymä syntyy sen vuoksi, että suomalaisten tiedustelijoiden kerrotaan uhanneen Jelizavetaa ensin ampumisella - jonka jälkeen luoti jo osuikin häntä selkään. "


Huomioi : "Ja vaikka ampujiksi ei suoranaisesti väitetä suomalaisia" : Anja Paananen esittää ensin kohua (kiihkoa) herättävän uutisen, mutta kumoaa sen itse jonka jälkeen hän kuitenkin jatkaa "Suomalaisten tiedustelijoiden kerrotaan ... .. . ".

Venäjän hallituksen lehti ei kirjoita uusiksi sotahistoriaa vaan siihen syyllistyy Iltasanomat, Arja Paananen "tulkintoineen". Näin ollen toisen lainauksen kirjoitus kuuluu olla;

"Ampujat eivät olleet suomalaisia, tämä mielleyhtymä että ""Suomalaisia tiedustelijoita" vihjaillaan Putinin mummon surmaajiksi", syntyi minun Anja Paanasen mielessä sen vuoksi, että olen epäpätevä toimittaja, Iltasanomien päätoimittaja on epäpätevä sekä Iltasanomat -lehden omistaja(t) on epäpätevä."


Oletko lukenut kuinka toimittaja esitti "oman tulkinnan" siitä mitä Presidentti Sauli Niinistö "oli sanonut", johon Presidentti Sauli Niinistö vastasi; "Sitä en ole ikinä sanonut"?

Arvioi itse 1 - 3

14.10.2017

KAI antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida onko se mitä sanoin on esitetty totta tai ei. Arvioinnin jälkeen lukija voi todeta a) "Ja on totta", b) "Ja en tiedä, pittää ottaa selvää" tai c) "Ja ei ole totta".


1. KAI tunnetun historian historian mukaan diktatorismin ja kansan välinen suhde ja diktatorismin ja kansain välinen suhde, on aina vaikuttanut siten että loppujen lopuksi kansalaiset ovat kaataneet ja/tai kansakunnat ovat kaataneet diktatorismin.

2. KAI millä tavalla diktatorismi loppujen lopuksi on kaatunut, on riippunut kansaan ja/tai kansakuntiin kohdistuneen taloudellisen, fyysisen ja/tai psyykkisen väkivallan määrästä, sekä kuinka kauan ne ovat kestäneet kansaa ja/tai kansakuntia kohtaan.

3. KAI jokainen diktatorismiin perustuva "valtakunta", jota on hallittu taloudellisella, fyysisellä ja/tai psyykkisellä väkivallalla, on jokaisen välienselvittelyn jälkeen pienentynyt.

Ole hyvä :)

Raiskaustuomion perustelut

13.10.2017

”A:n kotiportin luona X on tullut A:n eteen ja pitänyt häntä lantion seudulta kiinni. Y on pitänyt kättään ensin A:n harteilla ja sitten tämän suulla ja Mohamed on tullut A:n viereen. A:n kotiin meno on pysäytetty ja hänen liikkumistaan on estetty eikä hän ole aluksi voinut turvautua myöskään avunhuutoihin puolustautuakseen kolmen nuoren miehen ylivoimaa vastaan. Y on työntänyt sormensa A:n emättimeen ja Mohamed samanaikaisesti A:n peräaukkoon X:n pitäessä edelleen A:sta kiinni. (...) A:n mukaan tunkeutumiset tekivät kipeää ja hänen arvionsa mukaan tapahtumat kotiportilla kestivät muutamia minuutteja.”

Rangaistusta lieventävinä asioina pidettiin muun muassa tekijöiden nuorta ikää: ”Kaikkien vastaajien syyllisyyttä arvioitaessa on ilmeistä, että rikoksen tekemiseen on vaikuttanut ikään liittyvä kypsymättömyys”.


Kannattaisi harkita uudelleen koska "ikään liittyvä kypsymättömyys" on arvioitu Suomalaisen yhteiskunnan mukaan, ei ulkomaalaisen yhteiskunnan mukaan, jossa Taharrus Gisae on uskontoon/rasismiin/fasimiin/vainoihin/terroriin yhdistettävissä oleva sukupolvesta toiseen opetettu ja ylläpidetty käyttäytymismalli.

Samankaltainen tilanne : "Lara Logan breaks her silence"

Kaksi professoria väittelee "Suomen SS sotilaista"

13.10.2017

Kaksi professoria kiistelee "Suomalaisista SS sotilaista" painetussa Iltasanomissa 13.10.2017. Vihelletään professoreitten riita poikki niin ei haaskata aikaa ja energiaa eikä käytetä Valtiovallan/Kansan varoja väärin:


Pariisin Rauhansopimus 1947

II Osa, II Luku, 6 artikla
Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Rauha Suomen kanssa


II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta tarkoitusperiin ei saa koskea. Sellaista lakia ei saa säätää joka kumoaa Pariisin rauhansopimuksen.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, ryhmää tai yksittäistä henkilöä.

Johtopäätös

Päinvastoin kuin uskottavassa historiassa on kerrottu, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama.

Suomalaiset pakotettiin sotimaan Natsien puolella.

"Me käytämme vain 10% aivojemme kapasiteetista"

13.10.2017


Luin jälleen kerran; "Me käytämme vain 10% aivojemme kapasiteetista". Lause tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä että koulutuksessa - kuka opettaa, mitä, miten ja kuinka paljon opetetaan - on parantamisen varaa.

- Mikä mättää kun kapasiteettia ei nosteta 100%:iin kun se on mahdollista?
- Tekijät puuttuvat. Nykyiset tekijät käyttävät 10% tai vähemmän aivojensa kapasiteetista. Johdonmukaisesti jos aivojen käyttötase laskee 6% tai vähempään, olemme lähellä Syyrian kaltaista tilannetta; Fyysisesti terveitä, mutta mielentilaa ei voida arvioida syystä että se on mutatoitunut eläimen luonteeksi - joka on seuraamus syystä.

Väläyttikö Venäjän suurlähettiläs vastatoimia - tai ei?

11.10.2017

– Jokaisella maalla on suvereeni oikeus itse määritellä kansallisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linja. Luulen kuitenkin kaikkien ymmärtävän, että Naton sotilaallisen infrastruktuurin tulo lähemmäs meidän rajojamme pakottaa meidät ryhtymään asianmukaisiin vastatoimiin, suomea puhuva Kuznetsov sanoi.


Ainakaan tuossa Pavel Kuznetsov ei mainitse Suomea laisinkaan. Turha on alkaa tulkitsemaan jotain mitä ei ole sanottu snotuksi, voivottelemaan ja jossittelemaan ja sillä tavalla herättää Suomen Kansan keskuudessa ja Kansain välistä kohua (kiihkoa).

Suomen ei tarvitse liittyä Euroopan Unioniin, ei tarvitse liityä Pohjoismaihin, ei tarvitse liitytyä Natoon puolustaakseen itseään. Mitä Suomen tarvii ensisijaisesti tehdä on että perustavanlaatuisissa asioissa (Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, sekä sitä tukeva Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki) ollaan kivenkovasti yhtä mieltä vaikka painostus päinvastaiseen on ollut ja on suuri. Kun perustavanlaatuisissa asioissa Suomen Valtiovalta/Kansa on reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein yhtä mieltä, painoastaja paljastuu ja painostus katoaa oikeudenmukaisesti. Se katoaa samalla tavalla niin kuin on tullutkin.


– Kuznetsovin kommentit jatkavat tuttua ja perinteistä linjaa. Venäjän edustajat ovat vihjanneet Suomen Nato-jäsenyyden aiheuttamista vastatoimista aina kylmän sodan päättymisestä lähtien, Tiilikainen toteaa.
Pitää lähettää kirje ja kysyä Kuznetsovilta itseltään. Hän osaa Suomea. Sitähän se kainsainvälisyys, monikulttuurisuus, kommunikaatio ja sen kautta sivistynyt yhteisymmärrys on. On se hienoa, että meillä ainakin on yksi rajanaapuri joka arvostaa kaunista Äidinkieltämme, Suomen kieltä, ja käyttää sitä Isänmaassamme kunnioittaen sitä, pakottamatta meille omaansa.

Joillakin välähtelee liikaa, ja joillakin ei välähtele laisinkaan. Niiden välissä on normaali valo ja väläyttely.

Väläyttele oikeudenmukaisesti

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään; "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Huumeista niin sekaisin

11.10.2017

Syyttäjä: Oulun haulikkomies oli huumeista niin sekaisin, ettei tajunnut poistaa varmistinta


Mielentilaan vaikuttavat substanssit (Alco) eristävät käyttäjän mielen todellisuudesta; Henkilö tulee todellisuudentajuttomaksi (Holic). Mielentilaan vaikuttavan substanssin käyttäjä ajattelee, ilmaisee itsensä ja käyttäytyy kaikkien näennäistieteelisten uskomusten mukaisesti joita hän elämänsä aikana on omaksunut - tai on pakotettu omaksumaan - mieleensä.

Alco : Substanssi mikä tahansa.
Holic : Substanssista johtuvat oireet.

Iltasanomat, Arja Paananen Venäjän Kaliningradissa

11.10.2017

Erikoinen kuulustelu odotti junassa – jopa Suomen passin eläimet piti selittää. Onpa teillä kaunis passi. Miksi tämän kannessa on leijona? Onko teillä Suomessa paljonkin eläimiä? Venäjän turvallisuuspalvelun kuulustelija kyseli IS:n toimittajalta Kaliningradiin matkalla olleessa junassa.

- Arja Paananen, Kaliningrad.


"Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Ei ole ihme - viitaten Iltasanomien kirjoituksiin kuluneen 5 vuoden aikana - että ulkomailla on kiinnitetty huomiota siihen että Suomessa toimiva sanomalehti ja sitä edustava henkilö jolla on Suomen passi - joka vieraan vallan tahdosta toimittaa mitä milloinkin Pariisin Rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustus-
lain (Suomen Kansan/Valtiovallan julkinen mielipide) vastaista - tietoisesti yrittäen siten vaikuttaa Valtiovaltaan/Kansaan ja Kansojen välisiin suhteisiin negatiivisesti nostattamalla kohua (kiihkoa), ei ole Suomalainen.

"Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi"

Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja jos Venäjä olisi lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine kustannuksineen Suomelle, ja jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja jos Suomen kieli osittain tai kokonaan olisi eriarvoisessa asemassa Itämaiden neuvostossa, ja jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään; "Venäjä hyökkää Suomeen" on reaali- ja käsitteellis-
tieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Ulla Appelsinin : Yksikään vauva ei ole vaalivauva

10.10.2017

"Se sama onnentunne on varmasti jokaisella tulevalla vanhemmalla. Siksi on tahditonta, että Niinistön ja Haukion kohdalla on jo nostettu esiin termi vaalivauva. Erityisen tahdittomalta se tuntuu siksi, kun sitä on edeltänyt vuosien toive lapsesta ja kokemukset, joista me ulkopuoliset emme mitään tiedä.

Mitä mieltä kukin sitten ikinä onkaan Sauli Niinistöstä presidenttinä, tämän uutisen kohdalla häntä ei tulisi ajatella presidenttiehdokkaana eikä Jenni Haukiota presidenttiehdokkaan puolisona. Elämä ei ole vaalit. Eikä yksikään vauva ole vaalivauva. On vain pieni ihminen, joka on kohta saapumassa maailmaan. Ja on kaksi aikuista ihmistä, jotka häntä kovasti odottavat. Ensi vuonna heistä tulee yhdessä isä ja äiti. Se on suuri ja vaativa rooli. Maailman suurin. "


Ulla Appelsinille ei ole Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaissa annettu valtaa päättää mitä Suomalaisten tulisi ajatella ja mitä ei "tämän uutisen kohdalla". Ei tolkun ihmiset mene siihen lankaan, että antavat vieraan vallan päättää ketä äänestetään ja ketä ei. Ja kyllä se on niin että Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan, Presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio päättävät itse asettuuko Presidentti Sauli Niinistö ehdokkaaksi tai ei, eikä Ulla Appelsin. Se ei ole kenellekkään tolkun ihmiselle uutinen.

Vaikuttaa pitkälti siltä, että Ulla Appelsin on Iltasanomien niin kutsuttu kukkahattutäti tulkintoineen ja kohuineen (kiihotteluineen), joka "on huolissaan" ja sekaantuu ihmisten yksityisasioihin vaikka mitään perusteltavaa syytä ei ole, eikä kukaan ole pyytänyt.

Psykoterapeutti työuupumuksen oireista

10.10.2017

Että työpaikoilla säästetään esimerkiksi erottamalla 2 henkilöä johtaa tietenkin lisääntyvään stressiin työpaikalla. Stressi puolestaan voi laukaissa piileviä fyysisiä ja/tai psyykkisiä sairauksia. Edellisten johdannainen on lisääntyvät poissaolot ja niihin yhdistetyt kaikki kustannukset. Lopputulos on että harkitsematon säästäminen maksaa enemmän.

Fyysinen stressi ja väsymys vaikuttaa ensisijaisesti fyysisesti, toissijaisesti psyykkisesti.

Psyykkinen stressi ja väsymys vaikuttaa ensisijaisesti psyykkisesti, toissijaisesti fyysisesti.

Masentuneisuus ei ole alakuloisuutta tai muuta vastaavaa kuten esimerkiksi suru, vaan on huomattavasti vakavampaa. Masentunut ihminen ei välitä omasta hygieniastaan eikä talouden hoidosta - ei yleensä mistään. Hän ei ole kiinnostunut mistään ja häntä ei innosta mikään. Masentuneen ihmisen sosiaalinen kanssakäyminen on erittäin vähäistä tai sitä ei ole laisinkaan. Siksi apeus, melankolia, alavireisyys ja toivottomuus yhdistetään yleensä masennukseen.

Samalla tavalla niin kuin mistä sairaudesta tahansa, masennuksesta paranee kartoittamalla reaali- ja käsitteellistieteellisesti syy(t) joiden seuraamus on masennus. Kun kartoitus on tehty, on suhteellisen helppoa ohjata henkilö toimiin jotka parantavat hänen elämänlaatua. Että on joutunut esimerkiksi luopumaan jostain harrastuksesta ei ole masennusta vaan tilapäistä alakuloisuutta.

Loukkasin selkäni työpaikalla 1996; kaksi välilevyn pullistumaa ja kolmas niiden välissä oli murtunut palasiksi. Leikkauksen jälkeen 1999 selvesi että monen muun asian ohella, minun on unohdettava useat harrastukseni kuten esimerkiksi jalkapallo, sulkapallo, sähly, tennis, maastojuoksu - pääasiassa kaikki toimet jotka rasittiviat selkää. Minun oli myös luovuttava sen aikaisesta työstäni.

Olin siitä syystä alakuloinen enkä "masentunut" joka tänään on yleisin tehty väärä diagnoosi joka pääsääntöisesti paljastuu erikoisterveyden-
huollossa. Terveelle ihmiselle annetut mielentilaan/mielialaan vaikuttavat lääkkeet aiheuttavat häiriön mielentilassa ihan samalla tavalla niin kuin terveelle ihmiselle annetut sydänlääkkeet aiheuttavat häiriön sydämmessä - itsestäänselvä asia.

Selän paranemisen aikaan ja parantumisen jälkeen minun oli henkilökoh-
taisesti hyväksyttävä että minä en enää kykene harrastamaan jalkapalloa, sulkapalloa, sählyä, tennistä ja maastojuoksua - jotka olivat minulle tärkeitä ja myös suuri osa sosiaalista kanssakäymistä. Samalla minun oli kartoitettava mitä minä voin harrastaa ja yleensä tehdä yksityis- ja/tai työelämässä - sen sijaan että en tekisi yhtään mitään joka johtaa masennukseen.

Syy seuraamuksiin on tärkeä löytää ja tietää, sillä keskittymällä vain seuraamuksiin ja niiden lääkitsemiseen, syy ei katoa minnekkään ja seuraamuksia kaikkine kustannuksieen tulee jatkuvasti lisää - joka ei ole yhteiskunnan ja elinympäristön parantamista.

Suomen kielen asema Pohjoismaiden neuvostossa

09.10.2017

Pohjoismaiden neuvostossa Suomea ja Islantia ajettiin virallisiksi kieliksi. Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg ratkaisi äänellään Islannin ja Suomen tekemän aloitteen kaatumisen neuvoston puheenjohtajistossa. Demokraatti.fi

Kun monikulttuurisuutta on markkinoitu ja "taistellaan rasismia ja fasismia vastaan", perin merkillistä on ettei Pohjoismaiden neuvostossa sitä tehdä. Sieltä kai tulee ehdotuksia formaatista miten Suomalaisia lapsia jotka eivät hallitse äidinkieltään kuuluu pakkoruotsittaa, ja "OAJ on synkkänä nuorten lukutaidosta". Auktoriteetti on suuntautunut väärään suuntaan : lapsiin, nuoriin ja heidän vanhempiin - sitä kautta ei saada parannusta aikaan. Auktoriteetin kuuluu tietää ja tuntea mikä on ollut ja on oikein ja mikä on väärin lapsia, nuoria ja vanhempia kohtaan, ja tehdä reaali- ja käsitteellis-
tieteeseen perustuva ilmoitus havainnoistaan ylemmälle tasolle jossa muutoksia parempaan suuntaan tehdään.

"Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti".

Ensisijaisesti täytyy perustelluista syistä erota koko Pohjoismaisesta neuvostosta - Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslakiin viitaten.

Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa

Katso myös : Suomen kirjakielen ikä.

Kommentti: "Kepulla ottaa nyt ohraleipä"

05.10.2017

Taasko tässä näin käy!? Näin parahtelevat kepulaiset lukiessaan Ylen uutta gallupia. Kepulle käy kokoomuksen kanssa aina huonosti, hallituskumppani menee menojaan. Mutta nyt kokoomuksen kaula kepuun on liian suuri – se tietää ongelmia, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.


Kommentti : Väärin arvioitu kun suurin osa politkoista ja "tolkun ihmiset" tietävät että gallupit ovat näennäistieteellisiä - ja tämä "Näin parahtelevat kepulaiset lukiessaan Ylen uutta gallupia." on juorunalistista mieli'ku'vitusta.

MV -lehti Suomen Poliisin toiminnasta

08.10.2017

MV -lehden mukaan Video: Poliisi antoi eilen pelolle vallan Metsälän säilöönottokeskuksessa. Molemmat videot on kuvattu Metsälän säilöönottokeskuksessa eilen 18.9. Poliisi antoi pelolle vallan, ja muhamettilaisia sotureita nauratti.


Poliisi on tietoinen vaaroista jotka sisältyvät henkilön hakemiseen säilöönottokeskuksesta. Esimerkiksi rauhallinen ilmapiiri voi sekunneissa muuttua joukkopsykoosiksi ja kun Poliisi on tietoinen siitä, Poliisi myös varautuu siihen.

Lara Logan breaks her silence -YouTube sivulla on hyvä esimerkki siitä miten nopeasti iloiseva ja juhliva ryhmä kiihottuu joukkopsykoosiin 3 sanasta; "otetaan hänen pikkuhousut" ja yrittää raiskata ja kirjaimellisesti repiä kappaleiksi Amerikkalaisreporterin. Vastaavanlaisessa tilanteessa joku voi esimerkiksi sanoa "Otetaan Poliisien aseet" ja rauhallinen ilmapiiri muuttuu hetkessä päinvastaiseksi jossa Poliisit - jos heitä on liian vähän - menettää henkensä.

Että pilkkaa Suomen Poliisia on sama kuin että pilkkaa Suomalaisia.

Telia Company joutuu maksamaan

08.10.2017

Pohjoismainen televiestintäyritys Telia Company maksaa Yhdysvaltain oikeusministeriölle, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiyhdistykselle sekä Hollannin ja Ruotsalaisen sääntelyviranomaisille 965 miljoonaa dollaria lahjontarikoksista vuonna 2015.

Saman OCCRP-tutkimuksen mukaan Venäjän ja Norjan televiestintäyritys VimpelCom hyötyi samanlaisesta korruptiosta. VimpelCom myönsi helmikuussa lahjoneensa Karimovan ja suostui näin ollen maksamaan US $ 795 miljoonaa Yhdysvaltojen ja Alankomaiden viranomaisille.


Lähde : Organized Crime And Corruption Reporting Project

Ruotsalaisia skandaaleja

06.10.2017

- Ruotsalainen Folkpartiet Suomen hallituksessa -skandaali (Suomi)
- Suomalaisten pakkoruotsitus -skandaali (Suomi).
- Bofors -skandaali (m m Intia, korruptoiminen).
- Jas -skandaali (m m Etelä-Afrikka, korruptoiminen).
- Telia -skandaali (Useita maita : m m korruptoiminen, salakuuntelu).
- "Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" - skandaali (Useita maita mukaan lukien Suomi).
- "Suomen on pakko liittyä NATOon" perustuen edelliseen - skandaali.
- "Suomen Kansaa/Valtiovaltaa ei tarvitse kuulla NATOon liitymisestä" perustuen edellisiin -skandaali.
- Pakolais -skandaali (Euroopan Unionin maat mukaan lukien Suomi : 15000 pakolaista ja "pakolaista" Ruotsista Suomeen laittomasti.
- "Putin on mielenvikainen" ja "Trump on mielenvikainen" -skandaali.
- Suomen kielen asema Pohjoismaiden neuvostossa (ei tasa-arvoisessa asemassa) -skandaali.

Kaikki yllä olevat asiat yhdistettynä "kaupankäyntiin", perustuvat kohteena olevan maan hallituksen jäsenten korruptoimiseen, vakoiluun, painostamiseen ja/tai valehtelemiseen.

Kyllä Ruotsin hallitus osaa tehdä kauppaa - väärällä tavalla. Toimii aikansa mutta samalla hankitaan vihollisia useilta eri tahoilta kun syytetään kaikkia muita paitsi itseä - ja pelätään vastatoimia useilta eri tahoilta - jopa omalta kansaltaan.

Olof Palmen murhatutkinnassa uusi käänne

06.10.2017


Iltasanomat 05.10.2017


Kuva : Lennart Kjellman

Iltasanomien mukaan Olof Palmen murhatutkinnassa uusi käänne – asiantuntija: ”Se voi auttaa läpimurtoon”.


Torstaina 27. lokakuuta 1981 Ruotsin laivasto kokeili uutta sukellusveneen torjuntatorpedoa Karlskronan saariston ulkopuolella. Operatioon osallistuivat Neptunus -sukellusvene ja kaksi helikopteria. Samana iltana 1981 Neuvostoliiton sukellusvene U 137 rantautui Torhamnaskärissä Gåsefjärdenissä, noin kilometrin päässä Karlskronan kaakkoon.

Amerikkalainen ja Neuvostoliittolainen sukellusvene törmäsivät yhteen jonka seuraamuksena Neuvostoliittolainen sukellusvene vahingoittui niin pahasti että se ajautui Ruotsin rannikolle. Amerikkalainen sukellusvene puolestaan "nilkutteli" johonkin NATO -maahan Euroopassa.

Neuvostoliiton taholta ilmoitettiin Mauno Koiviston kautta Olof Palmelle, että Neuvostoliiton sukellusveneille on annettu käsky pysyä 50km Ruotsin aluevesirajan ulkopuolella ja Ruotsille on annettu lupa upottaa kaikki sukellusveneet Ruotsin aluevesirajan sisäpuolella. (Mauno Koiviston muistelmat) Edellinen viittaa vahvasti siihen että Ruotsi ja NATO puuhastelivat jotain ja Neuvostoliitto tarkkaili. Voi myös olla niin että niin Neuvostoliitto kuin Amerikkakin tarkkaili Ruotsalaisten torpedokoetta mutta vain Neuvostoliiton Ruotsin rannikolle ajautuneesta sukellusveneestä nostettiin kohua (kiihkoa) - Amerikkalaisen sukellusveneen läsnäolosta ei julkisesti paljoa puhuttu.

Olof Palmen murhavuonna 1986 Bofors-skandaali oli suuren luokan korruptioskandaali. Bofors sai Intian hallitukselta jättitilauksen. Intian aikomuksena oli ostaa 1 500 155 mm:n Bofors FH-77B-haupitseja, mutta julkisen kohun vuoksi se ostikin niitä lopulta vain 410 kappaletta. Korruptio oli laajempaa kuin koskaan aikaisemmin Intian historiassa, ja sen seurauksena Gandhin valtaapitävä Intian kongressipuolue hävisi vuoden 1989 marraskuussa parlamenttivaalit. Joutuminen pois hallituksesta kävi kohtalokkaaksi Rajiv Gandhille, sillä hänen turvallisuusmiestensä määrä pieneni ja hänet salamurhattiin 21. toukokuuta 1991. 5. helmikuuta 2004 Delhin hovioikeus vapautti Rajiv Gandhin kaikista kytköksistä skandaaliin. Skandaaliin kytketty agentti oli Ottavio Quattrocchi. Delhin tutkimuksia suorittava oikeus haluaisi edelleen hänet kuultavaksi, ja hänet on etsintäkuulutettu Interpolin kautta. Hänen väitetään yrittäneen suhteillaan Intian valtion virkamiehiin ja myös pääministeri Rajiv Gandhiin saada asekaupat Bofors-yhtiölle. Delhin hovioikeus vapautti 31. toukokuuta 2005 brittiläiset liikemiesveljekset Shrichand, Gopichand ja Prakash Hindujan Bofors-juttuun liittyvistä syytteistä.

Useita teorioita on esitetty mahdollisesta murhaajasta kuten esimerkiksi Etelä-Afrikka. Israel, kurdien vapautusliike PKK, ruotsalaiset poliisit ja Stay behind -liike.

Voi olla, että Olof Palme tutki mitä Ruotsissa puuhaitiin hänen tietämättään ja tapettiin siksi. Ellen väärin muista, myös hänen adjutanttinsa tapettiin Tukholman maanalaisessa.

Carl Gustaf Christer Pettersson oli ruotsalainen mies, jota epäiltiin 28. helmikuuta 1986 tapahtuneesta pääministeri Olof Palmen salamurhasta. Käräjäoikeus tuomitsi Petterssonin murhasta elinkautiseen vankeuteen, mutta hovioikeus totesi hänet syyttömäksi vähäisten todisteiden takia ja vapautti hänet.

Vihreät vaikeni eduskunnassa

30.09.2017

Iltasanomien mukaan "Vihreät vaikeni eduskunnassa – Jopa Touko Aalto on lähes mykistynyt".


Jos mikä tahansa poliittisen puolueen kansan(osan)edustaja on jatkuvasti äänessä, ja jos se mitä ääntää on enemmän tai vähemmän reaali- ja käsitteellistieteellistä ymmärrystä vailla - jopa Pariisin Rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa ja sitä tukevan Valtiovallan/Kansan perustuslain vastaista - äänestäjät katoavat.

Presidenttiehdokas Matti Vanhanen kritisoi Presidentti Sauli Niinistöä

30.09.2017

Iltasanomien mukaan Presidentti Sauli Niinistön tueksi on kerätty 156 000 kannattajakorttia. Presidenttiehdokas Matti Vanhanen (kesk) toivoi, että presidentti Sauli Niinistö kertoisi olevansa virallisesti ehdokas.


Antaa kanssakilpailijoille rehellisen mahdollisuuden osoittaa kansalle että ovat kelvollisia - tai että he eivät ole; Antaa kanssakilpailijoiden tehdä kaikki virheet ja se on siinä. Hyvä johtaja kantaa kansan harteillaan kun taas huono johtaja vaatii että kansa kantaa häntä harteillaan. Huono johtaja sanoo "Äänestäkää minua" kun taas hyvä johtaja sanoo "Minä olen teidän äänenne". Huonolla johtajalla ajatukset ovat ristiriitaisia ja epäjohdon-
mukaisessa järjestyksessä, kun taas hyvällä johtajalla ajatukset ovat suoralinjaisia ja johdonmukaisessa järjestyksessä.

Niinistö itse on sanonut aloittavansa kampanjointinsa vasta itsenäisyys-
päivän jälkeen. Niinistö istuvana presidenttinä osallistuu sitä ennen Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin koti- ja ulkomailla.

Päätoimittajat kantelevat

25.09.2017

Iltasanomien mukaan Suomen Valtiovallan/Kansan Eduskunta tuhoaa vierailija­tietojaan – päätoimittajat kantelevat oikeusasia­miehelle; ”Kyse ei ole mielipiteistä, vaan laillisuusperiaatteesta”. Päätoimittajien yhdistys ja yhteensä 29 mediaa kantelee eduskunnan oikeusasiamiehelle eduskunnan vierailijatietojen tietopyyntöjen käsittelystä. Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Ilta-Sanomien kustantaja, Ylen, STT:n, MTV:n ja Helsingin Sanomien päätoimittajat.


Esitietojen mukaan Ilta-Sanomien kustantaja on Sanoma Media Finland Oy. Ensin pitää arvioida kenen päästä milloinkin kustantajat ja päätoimittajat toimittavat ja nimenomaan kantelevat, etteivät ole syyllistyneet tai syyllisty kohun (kiihkon) nostattamiseen - asiakokonaisuudesta otetuin tiedoin sekä omasta tai toisen päästä keskityillä tulkinnoilla - joukkotiedoitusvälinettä käyttäen aiheuttaen siten epävakautta kansallisesti ja/tai kansain välisesti.

''Virallinen Suomi ummistaa tältä silmänsä''

23.09.2017

Aallon mukaan vihreät kannattaa pakolaiskiintiön nostoa: ”Virallinen Suomi ummistaa tältä silmänsä”


Nostetaan kiintiötä oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti. Onko jotain jäänyt huomioimatta? Autetaan Suomalaisia jotka omassa kotimaassaan ovat ja elävät enemmän tai vähemmän fasistisen painostuksen alla. Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain mukaan tämä maa ja kansa on ensisijainen suojelun kohde.

Suomessa on noin mijoona ihmistä jotka elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella (YLE). Että Suomen Kansa voi tarjota tilapäistä suojaa toiselle kansalle, sen edellytys on että oma Suomen maa ja Kansa on 100% suojattu - ettei synny ristiriitaisuuksia, levottomuutta, vainoja y m v. Kaikki muu on tolkutonta muhinaa asiakokonaisuudesta otetusta yhdessä asiassa rypemistä.


Iltasanomien mukaan Touko Aalto puolustaa väkivallatonta virkavallan vastustamista – ”Oikeusvaltioon kuuluu mahdollisuus omaan harkintaan”.

Ruotsi lähetti Dublinin sopimuksen ja Lain vastaisesti 15000 pakolaista ja "pakolaista" Suomeen johon heidän hallituksen, asiantuntijoiden ja sotilaallisen johdon mukaan "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa". Suomalaisia lapsia ja aikuisia on raiskattu, Suomalaisia on tapettu. Pakolaisleireillä alaikäisiä raiskattu. Onko Touko Aalto omissa harkinnoissaan ajatellut kumpi on parempi: Osoittaa mieltään Ruotsin suurlähetystön edustalla, tai lisätäänkö Suomalaisten uhrien kiintiötä?

Presidenttikisassa Laura Huhtasaari mainitsi että tärkeimpiä ovat kansa, kirkko ja isänmaa, kun taas MTV:n mukaan "Arkkipiispa Kari Mäkinen : Kirkko lupaa suojella ilman turvapaikkaa jääviä". Kannattaa miettiä tarkkaan; JOS Turun terroristi-isku tai vakavampi toteutuu, onko ilman turvapaikkaa jääviä suojeleva terrorismin suojelija?


Suomalaiset lapset ja/tai aikuiset jotka ovat tulleet raiskatuksi, pahoinpidellyksi, tai jopa tapetuksi - eikö heille löydy hiventäkään empatiaa ja sympatiaa? Eikö heillä ollut ja eikö meillä ole "oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus" - arvokkaita asioita joiden olemassaoloa Valtiovalta/Kansa on puolustanut viimeksi noin 80 vuotta sitten.

Ensisijainen syy sille että ei tunne empatiaa ja sympatiaa omaa kansaansa kohtaan kai on se että Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ja sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia ei ole opetettu koulussa. Olisko aika alkaa opettamaan - parantamaan yhteiskuntaa ja elinympäristöä - kun vaikuttaa vahvasti siltä, että kansan(osan)edustajatkaan - joiden ensisijaisesti kuuluu tietää, varsinkin niiden jotka Suomen Presidentiksi pyrkivät - eivät tiedä niiden perustavanlaatuista tarkoitusta?

Tärkein ei ole se jota uutisissa osoitetaan arviointi

25.09.2017

Merkillistä on miten "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (Suomen pitää liittyä NATOon) on jäänyt pois otsikoista. Kohun/Kiihotuksen ollessa korkeimmillaan, jotkut kansan(osan)edustajat ovat jopa hehkuttaneet sitä että liitytään NATOon ilman kansan äänestystä - joka on niin Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa kuten myös sitä tukevan Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslain vastaista.

Luin otsikoita ja artikkeleita pelkästään kuluneen kuukauden ajalta. Nyt media on keskittynyt nostattamaan kohua/kiihkoa Presidentti Donald Trumpia (Amerikka) ja Venäjää vastaan. Suurin osa "uutisoinnista" on negatiivista - ei mitään hyvää. Asiakokonaisuudesta otetaan jokin tieto, johon kirjoittaja lisää omia hänen koulutustasoonsa ja mielenlaatuunsa perustuvia tulkintojaan ja päädytään enemmän tai vähemmän kohua/kiihkoa herättävään alkeelliseen räpellykseen joka ei ole luokiteltavissa uutiseksi vaan on mieli'ku'vitusta. Tärkein ei ole se jota uutisissa osoitetaan arviointi, vaan sen joka osoittaa arviointi.

Monikulttuurillinen maahanmuuttopolittiika

11.09.2017

Monikulttuurillinen maahanmuuttopolittiika on monimutkaista.

Ruotsin hallituksen, asiantuntijoiden ja sotilaallisen johdon mukaan "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa Suomeen". Sen jälkeen Ruotsi lähettää 15000 pakolaista laittomasti Suomeen kaikkine seuraamuksineen. Iltasanomien mukaan sodasta paennut on nyt loikannut Venäjälle koska pelkää karkotusta Suomesta. Samaan aikaan noin 5000 pakolaista joita uhkaa maasta karkotus on kadoksissa. MTV:n mukaan "Arkkipiispa Kari Mäkinen : Kirkko lupaa suojella ilman turvapaikkaa jääviä".

Hirmumyrsky Irma riepottelee Amerikkaa

11.09.2017


Kuva : NASA : Hirmumyrsky Irma.

4-5 tason Hirmumyrsky Irma - jota seuraa saman luokan hirmumyrsky Jose - riepottelee Yhdysvaltoja. Tuulen nopeus korkeimmillaan on lähemmäs 300 km/t. Juuri tällä hetkellä Irma koettelee Yhdysvaltain osavaltiota Floridaa josta suurin osa ihmisistä on evakuoitu. Miljoonat ihmiset ovat ilman sähköä. Hirmumyrskyn lähin vaikutusalue on halkaisijaltaan noin 1000 kilometriä, mutta samalla tavalla niin kuin vuoden 2012 hirmumyrsky Sandyn, sen imuvoima riittää Arktisille alueille saakka ja vaikuttaa pitkäaikaisesti muunmuassa Suomen sääolosuhteisiin ja ilmastoon.

.

Hirmumyrsky Sandy 2012

11.09.2017


Kuva : NASA : Hirmumyrsky Sandy 2012.

Vuoden 2012 hirmumyrsky Sandy imi kylmää ilmaa pohjoisesta, päiväntasaajalta sekä etelästä joka johti poikkeuksellisen pitkään syksyiseen säähän Suomessa. Lämmintä ilmaa puolestaan virtasi napa-alueille, jolloin Pohjois- ja Etelänavan lämpötila nousee ja jäät sulavat. Esitietojen mukaan "Pienhiukkasista muodostuvat saasteet hakeutuvat pohjoiseen", josta ne hirmumyrskyjen johdosta imeytyvät muunmuassa Yhdysvaltoihin.

Liittokansleri Merkel vierailulla saudiarabiassa

02.05.2017


Angela Merkel.
Kuva : Wikipedia

Iltalehti 02.05.2017

"Saksan liittokansleri Angela Merkel vieraili öljyrikkaassa Saudi-Arabiassa, jonne hän saapui ilman päähuivia. Kuningas Salman toivotti Merkelin tervetulleeksi yhdessä muiden korkea-arvoisten viranomaisten kanssa Jeddan kaupungissa maan länsiosassa" kertoo Iltalehti tänään.

Kuva Expressen. Ruotsin hallituksen Iraniin lähettämä valtuuskunta käskettiin pitämään huivia sen vieraillessa Iranissa helmikuussa 2017. Mielenkiintoista seurata, onko Merkelin vierailulla samat seuraamukset.

The History of Man and Woman Kind

28.03.2017

Scientist dig in the dirt trying to find the missing link, not knowing, that the missing link is in between their ears. Mr Darwins theory is proven false on this page. If you find this freely provided knowledge of value and want to support, feel free to share and/or by recommend it.

You find more pages under Our Opinion (In English) -links at the left.

Updated with video : The History of Man and Woman Kind

Suomen Poliisi valeuutisoinnista

26.03.2017

Iltasanomien mukaan Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nostaa esiin Imatran joulukuisen ampumisen, kun mies ampui kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaksi paikallista toimittajaa ravintolan edustalla.

– Tapahtuman jälkeen oli parissa tunnissa netissä väärä väite, että suomalainen 23-vuotias kapteeni olisi surmannut kolme venäläistä naista. Tämä tuo viranomaistoimintaan hirvittävän paineen, joka selviää mielestäni vain sillä, että viranomaiset oikaisevat asian heti oikeilla tiedoilla.


Hienojakoisesti arvioituna, mainittu valeuutinen voi olla seuraamus sitä edeltäneestä kohua/kiihkoa herättävästä valeuutisoinnista. Molempien tarkoitus on aiheuttaa levottomuutta eri kansanosien välillä Suomessa ja/tai Kansain välistä levottomuutta.

Tuhansilla eläkeläisillä eläkkeet saamatta

22.03.2017

Ruotsin Television mukaan yli 50 000 eläkeläistä muutti Suomeen vuonna 2016. Lähemmäs 20 000 heistä ei saa eläkettään Ruotsista syystä että he eivät ole ilmoittaneet yhteistietojaan Ruotsin viranomaisille. Ruotsalaiset viranomaiset ovat yrittäneet saada yhteyttä eläkeläisiin, muttan vain 1900 yhteystiedot on kyetty selvittämään.

- Suuntaus on että yhä enemmän eläkeläisiä muuttaa Suomeen ja muihin maihin, sanoo lehdistösihteeri Jimmy Larsson-Hagberg Ruotsin eläkelaitok-
sesta.

Facebook : Pensionsmyndigheten

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kävi vierailulla

19.03.2017


Ulkoministeri Margot Wallström
Kuva : Wikipedia, Johannes Jansson, norden.org

Iltasnomat 24.11.2015

Ruotsin Ulkoministeri Margot Wallström kävi vierailulla Suomessa 16.03.2017. Vuonna 2015 Soini arvosteli syksyllä Ruotsia siitä, että Ruotsi päästää turvapaikanhakijoita maan läpi Suomeen. Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström vastaisi tuolloin muistuttamalla Ruotsin ottaneen sodan aikaan vastaan kymmeniätuhansia suomalaisia sotalapsia.

Asiakokonaisuudessa on huomioitava että on laitonta lähettää sodasta paenneita "Maahan jonne Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, sotilaallinen johto, asiantuntijat). Toiseksi asiakokonaisuudessa on huomioitava että Ruotsista Suomeen laittomasti ja Dublinin sopimuksen vastaisesti (Dublin Regulation No. 604/2013) lähetetyt pakolaiset eivät koostu lapsista.

Viitaten Pariisin rauhansopimukseen, Rauha Suomen kanssa, on perustelty syy epäillä että niin kutsutut "sotalapset" - olivat panttivankeja.

Helsingin Sanomien mukaan 16.03.2017, noin 1.5 - 2.0 miljardia maksavan laittoman pakolaistsunamin lisäksi, Ruotsi antaa Suomelle 100-vuotis-
lahjaksi patsaan ja ruotsalais-suomalaisen metsäntutkimusprojektin - joka näin ollen ei ole lahja. "Lahja" rahoitetaan puoliksi yksityisillä ja puoliksi julkisilla varoilla. Mukana ovat Ruotsin hallituksen lisäksi Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiö, Kempen säätiöt, Metsäteollisuuden tutkimusinstituutti sekä Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia.

Toinen "lahja" on puolestaan tunnetun "takapuolitaitelijan" Anna Udden-
bergin
veistos, jonka Ruotsi lahjoittaa Hanasaaren ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen. Kuningas Kaarle XVI Kustaa luovuttaa molemmat "lahjat" vieraillessaan Helsingissä kesäkuun alussa.

Margot Wallstömistä Wikipediassa

Vuoden 2014 valtiopäivävaalien jälkeen Wallström nimitettiin Stefan Löfvenin johtaman hallituksen ulkoministeriksi 3. lokakuuta 2014. Hänen kaudellaan Ruotsi tunnusti Palestiinan itsenäisyyden.

Wallström on ilmoittanut noudattavansa ”feminististä ulkopolitiikkaa”. Hänen mukaansa konflikteja on tarkasteltava sukupuolten näkökulmasta. Esimerkiksi Ukrainan kriisissä olisi kiinnitettävä paljon enemmän huomiota naisten ja lasten tilanteeseen; samoin olisi kyseenalaistettava valtarakenteita ja resurssien jakamista.

Ruotsin tunnustettua Palestiinan valtion Israel veti lähettiläänsä maasta. Wallström kutsuttiin Arabiliiton kokoukseen Kairoon maaliskuussa 2015. Hänen oli määrä pitää kokouksessa puhe, joka peruutettiin Saudi-Arabian toivomuksesta. Kostoksi Ruotsi ilmoitti ettei se jatka asekauppoja Saudi-Arabian kanssa. 11. maaliskuuta Saudi-Arabia veti lähettiläänsä Ruotsista syyttäen maata sekaantumisesta sisäisiin asioihinsa. Islamilainen yhteistyöjärjestö syytti Ruotsia Saudi-Arabian sosiaalisten normien, oikeus- ja poliittisen järjestelmän halventamisesta. Myös Arabiemiraatit veti lähettiläänsä Ruotsista. Saudi-Arabia on ilmoittanut ettei se enää myönnä viisumeja ruotsalaisille liikematkailijoille.

Ulkoministeri Malgot Wallström sanoi Dagens Nyheterin haastattelussa, että Ruotsin kantokyvyllä pakolaiskriisissä on rajansa. Hän myös toteaa, että ruotsidemokraateilla on vastuunsa vastaanottokeskusten paloista Ruotsissa. "Uskon, että useimmat katsovat, ettemme voi ylläpitää järjestelmää, jossa 190 000 ihmistä saattaa saapua Ruotsiin vuosittain." -tuoden esiin huolen että Ruotsi voi romahtaa, josta myös Norjassa ollaan huolestuneita.

Korruptioyksikkö asetti Wallströmin lahjustutkintaan tämän otettua ammattiliitolta vastaan hyvin halvan vuokra-asunnon ohi 10-20 vuoden asuntojonon. Oikeustieteen professori Dennis Töllborgin mukaan kyseessä on selvä lahjus ja korkean tason korruptio.

Lähde : Margot Wallström, Wikipedia

Ruotsalaista suuryritystä epäillään lahjonnasta

16.03.2017

Organized Crime and Corruption Reporting projektin mukaan Ruotsalaista Bombardier Transportation AB:tä epäillään Azerbajanilaisten viranomaisten lahjonnasta.

Ruotsalainen insinööritoimisto Bombardier Transportation AB:n epäillään kanavoineen miljoonia dollareita lahjuksina tunnistamattomille Azerbajani-
laisille viranomaisille Britanniassa rekisteröidyn varjoyrityksen kautta.

Syyttäjät uskovat Bombardier Transportation AB:n siirtäneen miljoonia dollareita lahjuksina Multiserv Overseas Ltd. yrityksen kautta, joka näyttää olevan olemassa vain paperilla.

Azerbajan on yksi Eastern Partenship (Östliga Partnerskapet) reformonti-
prosessin kohdemaista.

Hornet-hävittäjät korvataan monitoimihävittäjillä

13.03.2016


F/A -18 Hornet - Wikipedia. Kuvaa retusoitu.

Suomen nykyiset Hornet-hävittäjät korvataan monitoimihävittäjiin perustu-
valla ratkaisulla, esittää asiaa selvittänyt työryhmä. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan, Venäjä ei tule kysymykseen toimittajamaana EU:n pakotepolitiikan vuoksi.


13.03.2017 Helsingin Sanomien mukaan Reserviläisliiton Katar TNS:llä teettämän näennäistieteellisen kyselyn mukaan "Mikäli Suomen kansa saisi päättää ilmavoimien seuraavan hävittäjätyypin vainnasta, voittajaksi voisi nousta ruotsalainen Jas Gripen.Ainakin Gripen otti ykkössijan kyselyssä, jonka teetti Reserviläisliitto. Tulosten mukaan 21 prosenttia suomalaisista valitsisi uudeksi monitoimihävittäjäksi Gripenin. Kakkossijalle ylsi yhdysvaltainen Super Hornet, jonka hankinnan kannalle kallistui 15 prosenttia vastanneista."

14.03.2017 Iltasanomien mukaan "Reserviläisliitto julkaisi maanantaina nollatutkimuksen suomalaisten hävittäjäsuosikeista. Etujärjestö oli otsikoinut tiedotteensa räyhäkkäästi: Kansa haluaa Gripenin. Täysin väärä tulkinta. Kaikkein suurimman kannatuksen, 40 prosenttia, sai vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Ruotsalaiselle Saab Gripenille liputti vain noin joka viides vastaaja".


Näennäistieteellistä galluppia on arvioitu näennäistieteellisesti.

JAS Gripenin historiasta

25.06.2015 Expressen lehti kertoo epäilystä korruptoinnista kun JAS -koneita myytiin Etelä-Afrikkaan. Se oli Ruotsin kautta historian suurimpia vientikauppoja. Joulukuussa 1999 Etelä-Afrikka osti 28 JAS 39 GRIPENiä Ruotsilta. Niin myöhään kuin 2012 viimeiset koneet toimitettiin Etelä-Afrikkaan. 26.06.2015 Desmond Tutu vaatii JAS -kaupan perumista.

Ruotsin JAS on poissuljettu myös, perustuen yksinkertaisesti siihen, että sen rakentamisessa on käytetty Venäjältä varastettua sotilaallista teknologiaa (piratismia), joka on niin Pariisin rauhansopimuksen 1947 kuin Suomen perustuslainkin vastaista toimintaa. Lähde : De svenska spionerna

Edellisten lisäksi, Ruotsista peräisin oleva Itäimaiden kumppanuushanke - maiden joilla on raja Venäjän kanssa reformointi EU, NATO ja/tai Ruotsi -myönteisiksi propagandan avulla, johon on yhdistetty Teliasoneran kautta maiden korruptointi ja televakoilu - on reformoinnin kohteena olevien maiden sisäisiin asioihin puuttumista, jonka seuraamus voi olla se mitä Ukrainassa on tapahtunut ja tänään on.

Ruotsin hallituksen, sotilaallisen johdon sekä asiantuntijoiden mukaan "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa". Suomalaisten kiihotus epäonnistui. Vuoden 2015 lopulla 2016 alussa Ruotsista lähetettiin laittomasti ja Dublinin sopimuksen (Regulation No. 604/2013) vastaisesti Suomeen noin 15000 pakolaista "Maahan johon Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle : Noin 1.5 - 2.0 miljardia Euroa.

"Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan, Venäjä ei tule kysymykseen toimittajamaana EU:n pakotepolitiikan vuoksi". Viitaten edelliseen, ilmeistä on ettei Euroopan Unionilla ole mitään sitä vastaan että rikotaan lakia ja sopimuksia.

Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa, II, II, 6. 7. ja 8 artiklan mukaan ja näin ollen myös Suomen perustuslain mukaan viitaten kaikkiin yllä oleviin asioihin; JAS Gripenin hankkiminen Suomen puolustus-
voimille on ehdottomasti kielletty.


Katso myös : JAS Gripen syöksyi maahan Thaimaassa 13.01.2017

The Cause of The Crisis in Ukraine

17.03.2017

We all have heard and read of the Crisis in Ukraine - of unrest, of the riots, of the split into east and west, of the war itself, of the Malaysian airplane shot down on the war zone, of annexation of Crimea by the Russian Federation, of economic sanctions against Russia followed by Russian economic sanctions against European Union, of the victims of the ongoing war. Each previously mentioned event individually or all events together are consequences - not The Cause of the Crisis in Ukraine.

In order to objectively find The Cause of the Crisis in Ukraine, we put aside all of the consequences for a while and evaluate the known political history of Ukraine briefly prior all consequences.

Updated with news from Organized Crime and Corruption Reporting project: The Cause of The Crisis in Ukraine

Treaty of Peace with Finland 1947

15.02.2017

TREATY OF PEACE WITH FINLAND is the most important document in and for the World, protecting democracy as well as all human rights and values. It protect against enemies inside a land as well as enemies outside the land. Beside those who at the time signed it, it is also "signed" by all human beings who died in the war.

All civilized well educated human beings, scholars, advisors, national security agencies as well as leaders in all countries - United Nations - not to mention media should know and respect it.

Read more : Treaty of Peace with Finland 1947

"Trump on vahingoittanut Yhdysvaltain demokratiaa"

16.03.2017

Kolme kysymystä viitaten kaikkeen siihen millä tavalla Iltasanomat on kiihottanut Suomen Valtiovaltaa/Kansaa pelkästään kuluneen 5 vuoden aikana :

Koulutustasoonne ja mielen laatuunne viitaten,

1. mistä meidän pitää seuraavaksi kohuta - kiihottua - Suomen Valtiovallan/Kansan perustusain vastaisesti?

2. ketä meidän pitää kiihotuksen suraamuksena pelätä, vihata ja vainota Suomen Valtiovallan perustusain vastaisesti?

3. kuinka paljon Suomen Valtiovallan perustuslain vastaiset näennäistieteelliset "uutiset" ovat vahingoittaneet demokratiaa, tuottaen siten lisäkustannuksia Valtiovallalle/Kansalle?

Klikkaaa tästä Kansalaisaloitteen valmisteluun.

"Ruotsissa kaikki on hyvin"

26.02.2017

Iltasanomien mukaan Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstell kertoo; "Me emme puhu maahanmuuttajista ja rikollisuudesta sellaiseen sävyyn, että niillä olisi yhteys. Tiedämme, että on useita verkkosivustoja ja henki-
löitä joilla on yhteyksiä poliittiseen äärioikeistoon. He haluavat muodostaa sen yhteyden."


Ei siihen tarvitse olla ääri-mitään todetakseen, että "Hallitsematon maahan-
muutto on todistettavasti johtanut siihen että Ruotsiin on Ruotsalaisen rikollisuuden lisäksi tullut ulkomaalainen rikollisuus jota Ruotsissa ei ennen ollut. "

Tietääköhän Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstell, että monilla miehillä jotka Ruotsiin tulevat, on esimerkiksi sellainen ääriuskontoon yhdistettävissä oleva äärirasistinen oppi mielessään, että jos nainen pukeutuu osittain tai kokonaan länsimaalaisittain, hänet saa joukkoraiskata = rasismia, fasismia, terroria, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien loukkaamista?

Tietääköhän tuo Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstell, että kun joukkopsykoosissa olevat 20+ miestä repii naista raajoista eri suuntiin tarkoituksena raiskata tai raiskaa häntä, Poliisipartio(t) joka yrittää pelastaa uhrin on hengenvaarassa?

Lehtimies Lara Loganin tapaus Egyptissä

Malmön poliisin viestintävastaava Lars Forstellilta ei kysytä "Kun Ruotsi lähetti 15000 pakolaista Suomeen laittomasti, oliko se rikos tai ei?" Mutta eihän sellaista saa kysyä jos haluaa palkinnon Ruotsalaiselta maatilalta.

Mielipiteemme.fi tutkii : Lasten ja nuorten koulutus

19.02.2017

Iltasanomien mukaan; "Lapsen sosioekonominen tausta voi vaikuttaa siihen, miten hän menestyy koulussa. Asiantuntijoiden mukaan kotitausta näyttäisi vaikuttavan enemmän poikiin kuin tyttöihin".


Verotuloja voi lisätä vähentämällä kaikesta sellaisesta missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin. Edellytys sille että eduskuntatasolla tiedetään ja tehdään oikeita päätöksiä on, että kattava reaali- ja käsitteellistieteellinen arvio on tehty jostain asiasta ja että tiedot ovat eduskunnan sekä valtiovallan johdon käytettävissä.

Lue lisää : Mielipiteemme.fi tutkii : Lasten ja nuorten koulutus.

YLE:n A-talkissa keskusteltiin maan puolustuksesta

17.02.2017

Iltasanomien mukaan suurlähettiläs Rene Nyberg kehotti valmistautumaan myös sellaiseen yllättävään ja arvaamattomaan, joka ei ole ole suora sotilaallinen uhka ja mainitsi vuoden 2015, jolloin Venäjä yllätti totaalisesti meidät päästämällä Suomen rajalle 1000 ja Norjan rajalle 5000 pakolaista”.


Entä ne 15000 pakolaista jotka Ruotsi lähetti talvella 2015 Suomeen Dublinin sopimuksen (Regulation No. 604/2013) vastaisesti, maahan johon Ruotsin hallituksen, sotilallisen johdon sekä asiantuntijoiden mukaan "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa"?

Sellaiseen maahan johon "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" ei saa lähettää pakolaisia, ja sellainen maa johon "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" ei saa ottaa vastaan yhtään pakolaista. Arvioitu ylimääräinen kustannus Suomalaisille - "jäsenmaksu EU:lle" - on noin 1.5 - 2 miljardia Euroa.

Jos alle 18:sta kuukaudessa unohtaa niin vakavan asian kuin yllä mainittu kaikkine yksityiskohtineen on, eikö kannattasi harkita eläkkeelle jäämistä?

Pedofiilijärjestön osasto paljastunut Australiassa

07.02.2017

06.02.2017 : Australialainen ABC Net raportoi maailman suurimman pedofiilijärjestön osaston toiminnan paljastumisesta Australiassa. Australiassa tehtyjen tarkkojen tutkimusten pohjalta, uhrien määrä voidaan arvioida maailmanlaajuisesti. "It is not a religion. It is the world's largest pedophile ring".

Euroopan Uni on muuttumassa Euroopan Painajaiseksi

17.01.2017

"Britannia ryhtyy paljastamaan brexit-korttejaan tiistaina, kun pääministeri Theresa May pitää odotetun puheen." - Iltalehti.

Euroopan Unioni niin kuin se on tänään, ei ole mitä Euroopan Unioni oli ja minkälaiseksi sen oli tarkoitus tulla.

Östliga Partnerskapet on Ruotsissa kehitetty reformointiohjelma joka Puolan kautta vietiin Euroopan Unioniin. Se keskittyy maiden joilla on raja Venäjän kanssa reformointiin ja se on syy m m Ukrainan kriisiin. Tehtyjä sopimuksia ja lakeja rikotaan sisäisesti ja ulospäin kuten esimerkiksi propagandassa; "Venäjä hyökkäsi Ukrainaan" sekä Suomeen Dublinin sopimuksen vastaiseti Ruotsista 2015 talvella lähetetyt 15000 pakolaista ja "pakolaista" kustannuksineen. Pakolaisia käytetään myös "taloudellisina ammuksina" politiikassa. Eri kansalliset kielet, koulutustaso, kulttuurit, tavat ja kaikki enemmän tai vähemmän riitaisat uskonnot - jossa on huomioitava myös eri maista tulevat maahanmuuttajat, pakolaiset ja "pakolaiset" omine lisineen, y m, y m, y m, lisää jännitteitä kaikilla mahdollisilla tasoilla. Ne eivät tee EU:sta vahvempaa vaan päinvastoin.

Hitaasti mutta varmasti EU lahoaa sisäisesti niin kuin kaikki muutkin vastaavalla tavalla rakennetut imperiumit historiassa. Jos EU jatkaa samaan malliin, se hajoaa 2-5 vuodessa. Millä tavalla se hajoaa - aika näyttää.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake