Amnesty International syyttää Suomea

09.03.2017

Amnesty International kirjoittaa Facebook sivullaan : "Helsingin Rautatientorilla osoitetaan neljättä viikkoa mieltä inhimillisemmän turvapaikkapolitiikan puolesta.

Mielenosoittajat ovat pääosin irakilaisia ja afganistanilaisia turvapaikanhakijoita, jotka ovat paenneet konfliktien riivaamien kotimaidensa raakoja ja systemaattisia ihmisoikeusloukkauksia.

Irakissa meneillään olevassa konfliktissa valtion joukot, puolisotilaalliset ryhmät ja Isis ovat syyllistyneet sotarikoksiin, kuten laittomiin teloituksiin, vankien raiskaamiseen ja kidutukseen. Afganistanissa viime vuoden aikana tuhannet siviilit menettivät henkensä, haavoittuivat tai menettivät kotinsa Talibanin ja muiden kapinallisryhmien ja valtion joukkojen välisissä yhteenotoissa.

Samaan aikaan kun Irakin ja Afganistanin turvallisuustilanne on entisestään heikentynyt, Suomi on pyrkinyt vauhdilla kiristämään turvapaikkapolitiikkaansa.

Yhä harvempi Irakista tai Afganistanista saapunut turvapaikanhakija on saanut Suomesta suojelua. Esimerkiksi kun vielä 2015 irakilaisista turvapaikanhakijoista 85 % sai myönteisen päätöksen, vuonna 2016 enää 24 % sai. Kielteisen päätöksen saaneiden joukossa on myös kymmeniä Suomeen yksin saapuneita lapsia.

Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun ja valitusaikoihin Suomessa tehdyt rajaukset, käsittelyruuhkat ja virkamiehiin kohdistettu poliittinen paine herättävät vakavia kysymyksiä järjestelmämme oikeudenmukaisuudesta ja inhimillisyydestä. Samaan aikaan kun turvapaikanhakijoiden oikeuksia on heikennetty, kiintiöpakolais-
paikkoja ja muita turvallisia reittejä hädänalaisille ei ole lisätty.

Suomella on velvoite kunnioittaa täysimääräisesti kansainvälisen oikeuden ehdotonta kieltoa palauttaa henkilöitä alueelle, jossa heitä uhkaavat kidutus, kuolemanrangaistus tai muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset."


Mihin kansanväliseen oikeuteen te viittaatte?

Sanni, Amnesty International Suomen osastosta vastasi

"Palautuskielto eli non-refoulement-periaate on kansainvälisen oikeuden sääntö, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa hän voi joutua vakavan ihmisoikeusloukkauksen uhriksi. Palautuskielto pitää niin ikään sisällään kiellon palauttaa sellaiselle alueelle, josta henkilöä uhkaa edelleen palauttaminen tällaiselle alueelle. Palautuskielto katsotaan kansainvälisessä oikeudessa osaksi ehdotonta ja rajoittamatonta kidutuksen kieltoa, joka on kirjattu keskeisimpiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaan ja YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 7 artiklaan.

Palautuskielto on lisäksi kirjattu itsenäisenä sääntönä esimerkiksi YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen 3 artiklaan. Pakolaisyleissopimuksen 33 artiklaan sisältyy puolestaan nimenomainen pakolaisia koskeva palautuskielto.

Suomen perustuslaissa palautuskielto on kidutuksen kiellon sisältävän 7 §:n lisäksi osa 9 §:ää, jonka mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Paitsi että palautuskielto on nimenomaisena velvoitteena kirjattu lukuisiin valtioita sitoviin sopimuksiin ja säädöksiin, pidetään sitä osana niin sanottua kansainvälistä tapaoikeutta, millä tarkoitetaan niitä keskeisimpiä kansainvälisen oikeuden sääntöjä, joita pidetään sitovina riippumatta siitä, mihin kansainvälisiin sopimuksiin valtio on sitoutunut. Toivottavasti tämä selvensi!"


Toivottavasti tämä selventää

Yhdistyneet Kansakunnat, Kansainvälinen oikeus -sivulle on kirjattu; "Kansainvälisen oikeuden säädöksiä ei ole koottu yhdeksi kokoelmaksi, vaan valtioiden (toimijoiden) välisiä suhteita säätelevät lukuisat kahden - ja monenkeskiset sopimukset, tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet."

Valtioden (toimijoiden) välisiä suhteita säätelevät lukuisat kahden - ja monenkeskiset sopimukset, tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet joihin ensisijaisesti kuuluu Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla jota Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki - ensisijaisesti §1 - §12 - tukee.

"Venäjä on uhka"

Vähintään vuodesta 2014 saakka on Ruotsin hallituksen, sotilaallisen johdon sekä asiantuntijoiden mukaan esitetty että "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa".

Näin ollen Suomeen ei saa lähettää pakolaisia eikä Suomen saa ottaa vastaan pakolaisia. Se on kaikkien ihmisoikeuksien vastaista.

15000 pakolaista Suomeen

Ruotsin hallitus lähetti laittomasti ja Dublinin sopimuksen (Dublin Regulation, Regulation No. 604/2013) vastaisesti Suomeen 15000 pakolaista vuoden 2015 lopulla vuoden 2016 alussa. Näin ollen Ruotsin hallitus loukkasi Suomalaisten ihmisoikeuksia, pakolaisten ihmisoikeuksia ja Venäläisten ihmisoikeuksia.

Pakolaisten joukossa oli rikollisia ja terroristeja. Eri tyyppistä ja tasoista väkivaltaa vastaaonttokeskuksissa. Noin 20 Suomalaista lasta ja naista (14 - 60 vuotiaita) raiskattu. Yksi Suomalaisen naisen raiskausmurha. Pakolaiskeskuksissa alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä. Kustannus Suomelle 1.5 - 2.0 miljardia Euroa.


Tässä tapausessa Amnesty International Suomen osasto osoittaa syyttä-
vällä sormella rikoksen uhreja (seuraamusta) eikä rikollista (syytä) kaikille seuraamuksille.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake