• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:13:22™210°.78°.132°
  • 3033715 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Ennakkotiedot ja ennakkoluulot
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Ennakkoluulo koostuu osittain tai kokonaan valheista. Valheita tuetaan usein asiakokonaisuudesta otetuilla tiedoilla. Ennakkoluulo aiheuttaa ensisijaisesti lievän tai vakavan mielen häiriön - kaikki riippuen siitä millä tavalla ja kuinka syvällisesti rikoksen uhriin - asiasta tietämättömään henkilöön - luuloilla vaikutetaan.

Näennäistieteelliset ennakkoluulot yhdistetään historiassa ensisijaisesti propagandaan jonka tarkoitus on aiheuttaa epävakautta Kansan keskuudessa.

Enankkotieto : Koostuu reaali- ja käsitteellistieteellisestä totuudesta, joka rakentuu sanoista ja todisteista siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Tiedot esitetään johdonmukaisessa järjestyk-
sessä. Tiedon avulla erotetaan luulot tiedoista, johon vaaditaan perustavanlaatuinen asiantuntemus kyseessä olevasta asiasta.

Historia kokonaisuudessaan ennakkoluuloineen ja ennakkotietoineen, on valtava tietokanta, josta löytyy samanlaisia tai samankaltaisia tilanteita niin kuin tänään : syy - seuraamukset -tapahtumaketjuja.

Mitä historiassa päätettiin ja mihin päätökset johtivat, niiden tietojen perustella voidaan arvioida samanlaista tai samankaltaista ilmentymää nykyajassa ja tehdä päätöksiä koskien tulevaisuutta.

Ennustus A : Jos emme tee samaa virhettä, ennakkotiedot johtavat positiiviseen seuraamukseen.

Ennustus B : Jos emme tee mitään vaikka tiedämme jonkin asian olleen ja olevan väärin, ennakkotieto on että pitemmällä aikavälillä tulos on C.

Ennustus C : Jos teemme saman virheen, ennakkoluulot johtavat negatiiviseen seuraamukseen.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.