• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:22:56™210°.132°.336°
  • 3033717 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Fyysinen ja Psyykkinen virus.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Niin kuin kaikki muukin reaali- ja käsitteellistieteellisesti tarkasteltuna "minä" koostuu kolmesta osasta. Tässä osiossa emme selvitä A. Sielullinen "minä" laisinkaan.

A. Sielullinen minä.
B. Psyykkinen/Mielellinen minä.
C. Fyysinen/Maallinen minä.

Ajattele tässä, että ihosi on raja jonka sisäpuolelle ei saa päästä mitään mikä ei kuulu normaalin ihmisen fyysiseen olemukseen. Jos ihosi sisäpuolelle pääsee fyysinen virus, se aiheuttaa ensi-
sijaisesti fyysisiä oireita, toissijaisesti se aiheuttaa psyykkisiä oireita. Fyysiset oireet voidaan myös todeta olevan häiriö normaalissa ihmisen fyysisessä olemuksessa. Fyysisen viruksen aiheuttamat psyykkiset oireet ovat useinmiten lieviä mielenhäriöitä. Fyysinen virus tarttuu ihmisestä toiseen eritteiden kautta ja ilmateitse pisaratartuntana. Vähemmän tunnettu, tutkittu ja keskusteltu on psyykkinen virus.

Psyykkinen virus

Psyykkinen virus - päinvastoin kuin fyysinen virus - vaikuttaa ensisijaisesti psyykkisesti, toissijaisesti fyysisesti. Psyykkinen virus tarttuu ihmisestä toiseen ensisijaisesti siten, että henkilö joka on tietä-
mätön jostain asiasta, omaksuu jokun toisen ihmisen esittämän väärän ajatuksen tai opin sitä koskaan kyseenalaistamatta - saaden kuuloaistinsa kautta tartunnan psyykkisestä viruksesta jota hän levittää edelleen.

Psyykkinen virus voi tarttua myös näköaistin perusteella. Henkilö joka kantaa psyykkistä virusta voi tehdä jotain psyykkisesti sairasta. Toinen henkilö joka näkee sairaan teon ja tietämättömyyttään matkii tekoa, hän on näköaistinsa kautta saanut tartunnan psyykkisestä viruksesta.

Psyykkisen viruksen tartuttamiseen mielenvikaisen taholta, on historiassa käytetty ja käytetään myös ihmisen tuntoaistia, jolloin puhumme fyysisestä kidutuksesta joka vaikuttaa psyykkeeseen.

Riippuen siitä mitä, miten ja kuinka paljon mielenvikainen vaikuttaa kohdehenkilöiden eri aisteihin negatiivisesti, sen mukaan määräytyy kohdehenkilöiden fyysinen ja/tai psyykkinen terveydentila - ja kaikki seuraamukset elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Esimerkki 1

Yksinkertainen esimerkki psyykkisen viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen, on aikuinen mielen-
vikainen henkilö joka opettaa lapselle "1+1=6" - tietoisena siitä että vastaus on väärä. Lapsi joka tietämättömyyttään omaksuu "1+1=6" -opin saa tartunnan psyykkisestä viruksesta joka heikentää hänen mielensä laatua. Hänen mieltä on häiritty - hänelle on tuotettu lievä mielenhäiriö - ja hän on siltä osin vähemmän viisas. Tartunnan saanut lapsi voi esittää toiselle lapselle "1+1=6" joka omaksuu sen, ja sillä tavalla toinen lapsi saa tartunnan mielellisestä viruksesta.

Syy : MielenVikainen on rikollinen, henkilö joka tietoisesti tartutta psyykkisen viruksen.

Seuraamukset : MielenHäiriönen henkilö voi olla suoraan MielenVikaisen uhri, tai hän on saanut tartunnan toiselta henkilöltä. MielenHäiriöiset ovat rikollisen uhrit oireineen, henkilöt joiden mieltä on häiritty.

Esimerkki 2

Kun henkilö herättää kohua (kiihottaa) osoittaen toista henkilöä jolla hänen mielestään "on väärät vaateet", "on liian lihava", "on liian laiha" tai muuta vastaavaa, kannattaa ensin arvioida osoittaja ja hänen mielen laatunsa kommentoiden sitä asiallisesti, eikä kiihottua kiusaamaan henkilöä jota hän osoittaa - jolloin on saanut tartunnan.

Samalla tavalla niin kuin kliinisessä terveydenhuollossa jossa kartoitetaan fyysisen viruksen lähde, on myös psyykkisen viruksen lähde kartoitettavissa.

Lue myös Arviointiohjeita | Ennakkotiedot ja ennakkoluulot.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.