• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:37:42™195°.222°.252°
  • 3033687 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Mikä on mielenpintty-
mä ja miten siitä paranee?
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Tässä arviointiesimerkissä, me emme tämän enempää syvenny mielenpinttymän selvittämiseen. Täytyy kuintekin mainita, että mielenpinttymä ei välttämättä ole laiton, mielenvikainen tai mielen-
häiriöinen ajatus ja/tai teko, vaan esimerkiksi tyhmä ajatus ja/tai teko.

A. Laillinen : Reaali- ja käsitteellistieteellinen Totuus (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta) mistä asiasta tahansa.
B. Neutraali : En tiedä - pitää itse ottaa selvää tai kysyä taholta joka tietää.
C. Laiton : En aio kysyä taholta joka tietää, enkä välitä reaali- ja käsitteellistieteellisestä totuudesta.

Suhteellisen usein kuulee henkilön käyttävän mielipde -sanaa asiasta, joka hienojakoisessa selvityk-
sessä paljastuu mielenpinttymäksi. Mielenpinttymä paljastuu yleensä siitä, että vaikka reaali- ja käsitteellistieteellinen totuus asiasta - sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta on Mielipide - on esitetty henkilölle, hän ei hyväksy sitä. Henkilön kehitys on siltä osin pysähtynyt.

Yleensä mielenpinttymiä esiintyy keskusteluissa joissa keskustellaan poltiikkaan, ja/tai kulttuuriin ja/tai uskontoon yhdistettävissä olevia asioita. Mielenpinttymä yhdistetään epäsuoraan tai suoraan pelkoon siitä että menettää ystävän/ystävät tai tulee jollain tavalla rangaistuksi fyysisesti ja/tai psyykkisesti, jos ei pidä kiinni jostain näennäisdemokraattisesta, näennäiskulttuurillisesta ja/tai näennäisuskonnollisesta ajatuk sesta ja/tai teosta. Mielenpinttymä voi olla myös henkilökohtainen uskomus siitä että "tämä on oikein, se toimii kun olen sen aina näin tehnyt, enkä minä mitään muuta hyväksy" - vaikka parempikin aikaa, energiaa, ja kustannuksia säästävä reaali- ja käsitteellistieteellinen vaihtoehto on esitetty.

Miten mielenpinttymästä paranee?

Kaikista yksinkertaisin menetelmä on, että kaikissa asioissa valitsee olla B. Neutraali. Kun asia on vahvistettu reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein A. Totuudeksi ja on hyväksynyt sen, on siltä osin parantunut mielenpinttymästä. Arkisissa asioissa se on helppoa, mutta esimerkiksi näennäisdemo-
kraattisissa, näennäiskulttuurillissa tai näennäisuskonnollisissa asioissa se on vaikeaa.

Jos tunnet kipua kun joku on kertonut sinulle totuuden, kipu ei ole sinusta vaan kuolevista valheista. Anna niiden kuolla. Ihminen kun kuolee, kaikki valheet hänessä kuolevat. Totuus on aina ollut ja on aina läsnä ja elävä. Johdonmukaisesti on parempi elää Totuudessa kuin kuolla valheisiin.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.