• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:11:22™210°.66°.132°
  • 3033713 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Mikä on mielipide?
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Mielipide -yhdyssana jakautuu ensisijaisesti mieli ja pide sanoihin. Suomen kielessä pide on jotain arvokasta mikä kannattaa pitää mielessä - jotain mikä kannattaa muistaa ja opettaa; Asioita jotka eivät loukkaa ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia ja/tai oikeuksia yleensä - ja asioita jotka suojelevat niitä.

Kieligenetiikassa pide -sanaa tutkitaan 0Px1D2 E3 - kaavalla, jolloin sanalle löytyy lisää merkityksiä eri kielillä, joilla on suora tai epäsuora yhteys mieli ja pide sanoihin; oppi joka on puhdas ja vilpitön.

Voit tarkastaa yllä esitetyt asiat eri kielillä, käyttäen 0xPx1D 2E3 -kaavaa jossa

A. Numero voi olla "ei mitään".

B. Numero voi olla mikä vokaali tahansa : a, e, i, o, u, y, ä, ö.

C. Numero voi olla mikä kaksoisvokaali tahansa : aa, ee.

D. Numero voi olla mikä vokaaliyhdistelmä tahansa : ae, ea.

E. Px tai xP voi olla mikä tahansa konsonantti, joka kieligenetiikassa yhdistetään suoraan P -kirjaimeen. Px tai xP voi olla myös konsonanttiyhdistelmä k e ps/sp. Px voi myös olla βx : S, jolloin pide -sanaan sisältyy side, tarkoittaen että olemme samaa mieltä, olemme samaa puolta, välillämme on siteet ja niiden kautta olemme sitoutuneita.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.