• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:37:33™195°.222°.198°
  • 3033685 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Miten asiakokonaisuuk-
sia tutkitaan.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Asiakokonaisuus kiteytettynä, koostuu alkuperästä, lähteestä tai syystä sekä siihen yhdistetyistä kaikista seuraamuksista. On tärkeää oppia selvittämään tapahtumaketjun syy reaali- ja käsitteel-
listieteellisesti, ja syystä johtuvat kaikki seuraamukset ajallisesti oikeassa järjestyksessä.

Yhdestä asiasta voi olla tuhansia eri selityksiä, mutta on vain yksi selvitys.

A. Ensin kartoitetaan seuraamukset niihin tarkemmin syventymättä, päämääränä löytää alkuperä, lähde tai syy kaikille seuraamuksille.

B. Ajallisesti alkuperä, lähde tai syy kaikille seuraamuksille on aina ensimmäisenä tapahtumaketjussa.

C. Kun alkuperä, lähde tai syy on selvitetty, tapahtumaketju kartoitetaan seuraamus seuraamukselta ajallisesti oikeassa järjestyksessä.

D. Alkuperän, lähteen tai syyn vaikutus, selviää jokaisen seuraamuksen hienojakoisesta arvioinnista.

E. Alkuperästä, lähteestä tai syystä sekä kaikista seuraamuksista muodostuu asiakokonaisuus.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.