• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:55:36™195°.330°.216°
  • 3033704 sivun näyttöä.
Artikla 9 : Rikos inhimillisyyttä vastaan historiassa ja tänään.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Rikos ihmisyyttä vastaan voi olla maallista/fyysistä ja/tai mielellistä/psyykkistä.

Kun tutkii historiaa, lähtökohtaisesti on huomioitava että tänään elävillä Kansoilla ei ole mitään tekemistä rikoksiin ihmisyyttä vastaan eikä muihinkaan rikoksiin joihin jotkut "kansalaiset" historiassa syyllistyivät - elleivät he sanoissaan ja/tai teoissaan tuo julki että sellaiset siteet ovat olemassa.

Jos nykyaikana yksittäisellä poliittisella järjestöllä, sotilaallisella järjestöllä tai sotilaallisluontoisella järjestöllä tai muulla järjestöllä - kuten esimerkiksi uskonnolla - reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein on siteitä rikokseen ihmisyyttä vastaan, sellainen järjestö on Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 8 artiklan ja sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain mukaan tuomittava ja hajotettava - kaikista äärimmäisissä tapauksissa on käytettävä artikla 9:ää.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 9 artikla

"1. Suomi ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen, että pidätetään ja luovutetaan tuomittaviksi:

a) henkilöt, joita syytetään sotarikosten sekä rauhaa ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten suorittamisesta, niihin käskemisestä tai niihin osallistumisesta;

b) Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen kansalaiset, joita syytetään siitä, että he ovat rikkoneet maansa lakeja syyllistymällä maanpetokseen tai yhteistyöhön vihollisen kanssa sodan aikana.

2. Suomen on asianomaisen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluvan hallituksen pyynnöstä myös asetettava todistajina käytettäviksi Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevat henkilöt, joiden todistus on tarpeen oikeudenkäynnissä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittuja henkilöitä vastaan.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa olevien määräysten soveltamista koskevat erimielisyydet on asianomaisen hallituksen alistettava Neuvostoliiton ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Helsingissä olevien diplomaattisten edustustojen päälliköille, jotka sopivat syntyneiden vaikeuksien selvittämisestä."

Seuraava sivu: Pariisin rauhansopimus 1947 | Rauhansopimuksen soveltaminen »
Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.