• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:39:36™210°.234°.216°
  • 3033726 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Tapahtuma, syntymä, olemassa olo.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys. Kuva: NASA.

A. Että jotain yleensä voi syntyä, olla olemassa tai tapahtua, reaali- ja käsitteellistieteelliset edellytykset on oltava olemassa, ennen kuin mitään voi syntyä, olla olemassa tai tapahtua. .

B. Kaikille edellytyksille on omat edellytyksensä.

C. B toistuu niin kauan aikaa, että on löydetty absoluuttinen alkuperä tapahtumalle, syntymiselle tai olemassa ololle.

D. Minkä tahansa syntymisen, tapahtuman tai olemassa olemisen kartoittaminen, vaatii vähintään perustavanlaatuiset tiedot kaikilta tieteen aloilta.

E. Mitään sellaista ei ole olemassa, jonka olemassa oloa ei voi reaali- ja käsitteellistieteellisesti selvittää.

F. Mitään sellaista ei ole olemassa kuin "yliluonnollinen". On vain ihmisiä joilla ei ole vaadittua koulutusta jonkin täysin luonnollisen ilmiön ymmärtämiselle, joka on syy siihen että he kuvailevat ilmiön "yliluonolliseksi".

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.