• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:32:28™210°.192°.168°
  • 3033723 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Tieteen tarkoitus ja pää-
määrä on totuus kaikesta.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Tiede tarkoittaa erilaisten ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa, reaali- ja käsitteellistieteeseen perustuvaa empiristä tutkimista sekä tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Tieteen tehtävänä on m m tutkia ja selvittää ympäröivää maailmaa ja sen eri ilmiöitä. Tieteellinen tutkimus on johdonmukaista, järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa, mutta myös aikaisemman tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selvitysten ja ennustusten todentamista.

Tieteen tarkoituksena on kertoa varmoja totuuksia, pyrkimyksenä muuttaa maailma kielelliseen muotoon selvittämällä todellisuuden, jotta ihmiset ymmärtäisivät todellisuuden, ja opettaisivat tietoon perustuvaa tietämystä ja tietoutta toisilleen.

Monet teknologiat ja tekniikat perustuvat tieteelliseen tietoon. Reaali - ja käsitteellistieteellinen tutkimus perustuu aikaisempiin tutkimustuloksiin, mikä tänään ottaen huomioon näennäistieteen läsnäolon, tarkoittaa ensisijaisesti lähteiden hienojakosta arviointia ja näennäistieteen kumoamista. Niiltä osin missä lähteissä esitetyt asiat ovat reaali- ja käsitteellistieteellisä tietoja, tietoja käytetään.

Empiristinen tarkoittaa lähinnä kokonaisvaltaista reaali- ja käsitteellistieteelistä tietoa, joka koostuu sanoista ja todisteista siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

Reaali tarkoittaa lähinnä todellisuutta jonka omin silmin näemme, omin korvin kuulemme ja/tai tuntoaistilla tunnemme.

Käsitteellinen tarkoittaa lähinnä todellisuuden tajuamista, ymmärtämistä, miten me omin sanoin todellisuuden kuvailemme järjestelmällisesti, y m v.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.