• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:49:26™210°.294°.156°
  • 3033733 sivun näyttöä.
Arviointiohje : Tieteellinen ja epätie-
teellinen teoria.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Tieteellinen teoria rakentuu reaali- ja käsitteellistieteellisistä totuuksista. Reaali- ja käsitteellistieteelliset totuudet koostuvat sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Kahden tai useamman totuuden välistä voi kuitenkin puuttua reaali- ja käsitteellistieteellisiä näkökulmia ja/tai näkökantoja.

Ominaista tieteelliselle teorialle on, että puuttuvat reaali- ja käsitteellistieteelliset totuudet teoriassa ovat korvattu loogisilla, johdonmukaisilla ajatuksilla jotka yhdistävät olemassa olevat totuudet toisiinsa.

Tieteellinen teoria on laillinen kun se ei loukkaa yksittäisen henkilön ja/tai kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä.

Esimerkiksi : Albert Einsteinin E=MC2 on kuuluisa yhtälö joka usein yhdistetään Albert Einsteinin suhteellisuusteoriaan. Energian E ja massan m välillä on yhteys - on helppo todistaa oikeaksi. Albert Einsteinin teoria on laillinen. Että niiden välillä todistettavasti on yhteys, muuttaa teorian totuudeksi.

Tieto ja tietous muunmuassa sivistää, rauhoittaa, vakauttaa, parantaa ja yhdistää henkilökohtaisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla - epätieto ja epätietous päinvastoin.

Näennäistieteellinen teoria

Näennäistieteellinen teoria on tieteellisen teorian vastakohta. Samalla tavalla niin kuin juoru, huhu, skenario sekä kaikki muut vastaavat, näennäistieteellinen teoria voi muuttua milloin tahansa.

Pääsääntöisesti näennäistieteellisen teorian paljastaa vastaus kysymykseen; "Onko näyttöä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta?".

Näennäistieteellinen teoria on laiton kun se loukkaa yksittäisen henkilön, kansanosan ja/tai kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.