Biaudet lyttää Halla-ahon maahanmuuttotulkinnat

15.05.2015


Eva Biaudet
Kuva : Wikipedia


Iltalehti 15.05.2015

Biaudet'n mukaan Suomella on vähiten vastuuta turvapaikanhakijoista kaikista EU-maista. Ainoa tapa lisätä vastuuta on nostaa kiintiöpakolaisten määrää.


Ainoa menetelmä (ei "tapa") ei ole lisätä vastuuta nostamalla kiintiöpako-
laisten määrää.

Lisätään vastuuta toteamalla, että pakolaisuus ei ole ongelma, vaan ongelma historiassa ja tänään on SYY miksi pakolaisia yleensä on olemassa. Että kieltää SYYN tulemisen Suomen rajan sisäpuolelle tai poistaa olemassa olevan SYYN Suomen rajojen sisäpuolelta ei ole rasismia, vaan rasismin estämistä. Pakolaisuus on SEURAAMUS SYYSTÄ, ja ellemme sulje maamme rajoja järkevästi SYYLTÄ, meistä tulee SEURAAMUS. Reaali- ja käsitteellistieteelisesti todistettavissa oleva fakta.

Kun poistaa SYYN pakolaisuudelle, poistaa miljoonien ihmisten ongelmat ja syyttömiltä miljoonia ongelmia.

"Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkbokföringen förfalskats."

Osa "suomenruotsalaisista" on aikanaan Ruotsin kirkon taholta pakko-
käännetty ruotsalaisiksi, ja tänään heitä käytetään hyväksi politiikassa. Että "suomenruotsalaisia" tänään on olemassa, perustuu fyysiseen ja/tai psyykkiseen väkivaltaan, rasismiin, fasismiin, terroriin, terrorismiin, sotiin y m v historiassa - periaatteessa kaikkeen minkä voi yhdistää rikokseen ihmisyyttä vasten.

Pariisin rauhansopimuksesta

16.05.2015

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä : info@mielipiteemme.fi.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Pariisin rauhansopimus 1947 on Maailman tärkeimpiä dokumentteja, joka paljastaa lähteen - jota ei ole mainittu - kaikille osapuolille. Yhdistyneet Kansakunnat, Venäjä, Euroopan Unioni, USA - kaikki suojelevat demokratiaa Suomessa.

"Miksi lähdettä ei ole mainittu" -kysymykseen vastaus on, että sen on paljastettava itsensä kaikille osapuolille.

Esimerkiksi jos Suomessa on säädetty lakeja jotka ovat Pariisin rauhansopimuksen vastaisia, tai on kiihotettu tai kiihotetaan jotain osapuolta vastaan, tai jos Suomesta on esitetty kokonaan tai osittain väärää tietoa jollekkin osapuolelle, tai jos Venäjän ja USA:n välit eivät ole kaikilla tasoilla rauhanomaiset, tai jos Euroopan Unionin ja Venäjän tai USA:n välit eivät ole kaikilta osin rauhanomaiset - lähde paljastuu kaikille osapuolille.

Näin - loppujen lopuksi yksinkertaisella tavalla - estetään kolmas maailmansota.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake