Ennakkoluulot ja ennakkotiedot

16.02.2016

Ennakkoluulo koostuu osittain tai kokonaan valheista. Valheita tuetaan usein asiakokonaisuudesta otetuilla tiedoilla. Ennakkoluulo aiheuttaa ensisijaisesti lievän tai vakavan mielen häiriön (pelkotilan) - kaikki riippuen siitä millä tavalla ja kuinka syvällisesti rikoksen uhriin - asiasta tietämättömään henkilöön - luuloilla vaikutetaan.

Näennäistieteelliset ennakkoluulot yhdistetään historiassa ensisijaisesti propagandaan, jonka tarkoitus on aiheuttaa esimerkiksi kansan keskuudessa epävakautta ja lietsoa vihaa jotain kohderyhmää vastaan.

Enankkotieto : Koostuu reaali- ja käsitteellistieteellisestä totuudesta, joka rakentuu sanoista ja todisteista siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Tiedot esitetään johdonmukaisessa järjestyksessä. Tiedon avulla erotetaan luulot tiedoista, johon vaaditaan perustavanlaatuinen asiantuntemus asiasta sekä perustavanlaatuinen koulutus.

Historia kokonaisuudessaan ennakkoluuloineen ja ennakkotietoineen, on valtava tietokanta, josta löytyy samanlaisia tai samankaltaisia tilanteita niin kuin tänään : syy - seuraamukset -tapahtumaketjuja.

Mitä historiassa päätettiin ja mihin päätökset johtivat, niiden tietojen perustella voidaan arvioida samanlaista tai samankaltaista ilmentymää nykyajassa ja tehdä päätöksiä koskien tulevaisuutta.

Ennustus A : Jos emme tee samaa virhettä, ennakkotiedot johtavat positiiviseen seuraamukseen.

Ennustus B : Jos teemme saman virheen, ennakkoluulot johtavat negatiiviseen seuraamukseen.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake