Gallupit ovat näennäistiedettä

28.02.2016

Lähdekritiikki on tutkimuksenteossa käytetty työväline, jonka avulla pyritään arvioimaan tiedonlähteen käyttökelpoisuutta. Lähdekritiikissä lähteen arviointi koostuu monista yksittäisistä seikoista riippuen siitä, mihin tarkoitukseen tietolähdettä pyritään käyttämään.

Lähdekritiikki on tarpeen yhtä lailla arvioitaessa historiallisia tapahtumia kuin arvioitaessa esimerkiksi poliittisesti suuntautuneen sanomalehdistön, TV-uutisten kuin WWW:n sisältämän tiedon luotettavuutta.


2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.


Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslain mukaan, kuka tahansa saa esittää kritiikkiä mistä tahansa esitetystä asiasta, edellyttäen että kritiikki on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu ja asiallisesti esitetty. Reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu kritiikki, on elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämistä.

"Epäkorrekti rääväsuu"

20.01.2017

"Taloustutkimus haastatteli Iltalehden pyynnöstä 1136 ihmistä internetpaneelissa 15.-19.12.2016."


Jos ajattelemme suoralinjaisesti että Suomalaisia on 5 miljoonaa - Vanhempien ääni on myös lasten ääni - niin 4998864 Suomalaista ovat maltillisia tolkun ihmisiä. Hyvä näin.

"Valta vaihtuu tänään Amerikassa. Presidenttinä aloittava epäkorrekti rääväsuu Donald Trump epäilyttää 77 prosenttia suomalaisista. Tutkimuspäällikön mukaan moni persu kuitenkin pitää Trumpista, koska hän on kansallismielinen."

"Presidenttinä aloittava epäkorrekti rääväsuu Donald Trump" on julkisesti esitetty herja - kohua; kiihotusta ja vihapuhetta USA:n Presidenttiä vastaan. Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki, lähinna §1 -§10-§11-§12 koskee mitä suurimmissa määrin myös lehdistöä. Myös persu on hienojakoisessa arviossa alentava ilmaisu. On hyvä asia että meillä on Perustuslain edellyttämä sananvapaus.

Esitetty virhemarginaali - "Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa." - on huomattavasti suurempi kuin mitä on esitetty.

Iltalehden Info -sivun mukaan lehden linja kuuluisi olla :

"Iltalehti on poliittisesti sitoutumaton ja eri intressiryhmistä riippumaton iltapäivälehti ja verkkopalvelu. Ilona on Iltalehden julkaisema naisten lehti, jolla oma itsenäinen linjansa.

Sisältöä ohjaa totuudellisuus sekä pyrkimys kiinnostavuuden, läheisyyden, merkityksellisyyden ja nopeuden vaalimiseen.

Iltalehti kertoo oman mielipiteensä pääkirjoituksissa. Lehti puolustaa kansanvaltaista järjestelmää, maan itsenäisyyttä ja turvallisuutta sekä suomalaista kulttuuria. Se haluaa edistää taloudellista ja henkistä hyvinvointia, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, yksilön vapautta ja yritteliäisyyttä. Iltalehti kannustaa lukijoitaan ottamaan kantaa ja osallistumaan keskusteluun antamalla moniarvoisesti tilaa erilaisille mielipiteille. Tässä hengessä Iltalehti tuo esiin myös oman kantansa vastaisia mielipiteitä.

Iltalehti välittää riippumattomasti ja moniarvoisesti lukijoilleen tietoa, jotta he voivat itsenäisesti muodostaa oman mielipiteensä.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake