Johdonmukaisuus ja asiallisuus

08.02.2016

A. Johdonmukaisessa arviossa, kaikki reaali- ja käsitteellistieteelliset tiedot ovat ajallisesti oikeassa järjestyksessä, jossa lähde, alkuperä tai syy jollekkin ilmiölle on selvitetty.

B. Kaikille ilmiöille - havainoille - on lähde, alkuperä tai syy.

C. Alkuperän, lähteen tai syyn jälkeiset tapahtumat ovat kaikki seuraamuksia. Seuraamuksia ajallisesti taaksepäin tutkimalla päädytään minkä tahansa ilmiön lähteelle, alkuperälle tai syylle.

D. Lähteen, alkuperän tai syyn seuraamus voi päättyä, tai se voi olla toistuva.

E. Hienojakoisessa reaali- ja käsitteellistieteellisessä arvioinnissa, voi nykyajasta paljastua historiallisia yhteyksiä seuraamuksiin ja syyhyn, joka näennäisessä - pinnallisessa - arvioinnissa uskotaan päättyneeksi.

F. Asiallisuuteen kuuluu, että esittää asian johdonmukaisessa - ajallisesti oikeassa - järjestyksessä. Asiallisuuteen kuuluu myös, että ei poikkea asiasta josta on kyse, ja että ei pilkkaa, solvaa, herjaa y m v yksittäisiä henkilöitä.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake