Kansallinen mielipide

16.02.2016


Suomen Valtiovallan laki.

Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki, ensisijaisesti sen §1 - §10 - $11 - §12 sanantarkasti ja johdonmukaisessa järjestyksessä, on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten kuuluu olla ja elää ihmisiksi Suomessa.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6, 7 ja 8 artikla jota Suomen perustuslaki tukee, on myös kansan julkinen mielipide siitä a) miltä kansaa pitää suojella ja b) miten kansaa pitää suojella.

Jos sellaisia lakeja on säädetty 1947 jälkeen, jotka reaali- ja käsitteellistieteellisten todisteiden valossa ovat ristiriidassa Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6, 7 ja 8 artiklan kanssa, sellaiset lait on purettava.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake