Onko tässä Kauhajoen joukkomurhan syy?

08.03.2015

Iltalehti raportoi 15.10.2013 itäsuomalaisesta lääkäristä joka oli tehtaillut tuhansittain reseptejä, joiden avulla apteekeista luovutettiin huumaavia lääkeaineita ja steroideja m m katukauppajengeille. Lääkäri kirjoitti myös pirtureseptejä alaikäisille.

Lääkäristä tehtiin ilmianto vuonna 2008.
Lääkärille annettiin huomautus 2010.
Lääkäri menetti oikeutensa määrätä kaikkia reseptejä syyskuussa 2013.

Jokelan koulusurmat : 7 marraskuuta 2007.
Kauhajoen koulusurmat : 23 syyskuuta 2008.

Lääkäristä tehtiin ilmianto 2008, mutta hän on voinut tehtailla reseptejä vuosia ennen sitä. Ilmianto tehtiin 2008, häntä huomautettiin 2010, mutta oikeudet määrätä kaikkia lääkkeitä vietiin vasta 2013.


25 § Ilmoitusvelvollisuus
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.


Voimme todeta, että Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslain mukaan, jokainen Viran Haltija on ollut ja on velvollinen viipymättä ja salassapito-
säännösten estämättä tekemään ilmoituksen, kun reaali- ja käsitteellis-
tieteelliset tiedot on olemassa, että Viran Haltija on kirjoittanut pirtu-
reseptejä alaikäisille ja katukauppajengeille huumaavia mielialaan vaikuttavia lääkeaineita.

Psyykkeeseen vaikuttavat lääkkeet voi aiheuttaa käyttäjälle psykottisen tilan, jonka seuraamuksena henkilö "tekee itsemurhan" tai "tappaa toisen tai toisia ihmisiä" - jotka lainausmerkeissä syystä että lääkäri joka antoi lääkkeen on syyllinen. Useissa tunnetuissa joukkomurhatapauksissa, tekijä on käyttänyt psyykelääkkeitä.

On myös olemassa vaara, että mielialalääkkeitä käyttäytynyt alaikäinen, viedään psykoottisena mielisairaalaan, jossa häntä lääkitään samoilla lääkkeillä jotka ovat aiheuttaneet hänen psykoottisen tilansa.


Kliinisessä terveydenhuollossa erittäin huonovointinen potilas tuodaan vastaaonotolle ambulanssilla. Hänelle annetaan kipua lieventävää lääkettä ja kun kipu on lievennyt, potilas voi omin sanoin antaa esitiedot lääkärille, joka saamiensa esitietojen perusteella tutkii potilaan ja parantaa hänet. Jos trauman taustalla on rikos - varsinkin jos kyseessä on alaikäinen - lääkärin on tehtävä Poliisi -ilmoitus. Sama pätee psykiatrisessa terveydenhuollossa.

Jos potilaalla on mielenhäiriö : Rikollinen ja/tai mielen vikainen, on fyysisellä ja/tai psyykkisellä väkivallalla aiheuttanut rikoksen uhrille mielen häiriön. Se parannetaan siten, että rikollinen tai rikolliset tuomitaan ja uhrille maksetaan korvaus tuotetusta vahingosta. Sitä ei paranneta siten, että annetaan lisääntyvissä määrin psyykelääkkeitä, joiden sivuoireina voi ilmetä muita sairauksia, joita tietenkin myös lääkitään - pahimmassa tapauksessa - "itsemurhaan" saakka.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake