Mielipiteemme.fi tutkii : Lasten ja nuorten koulutus

24.01.2016

Verotuloja voi lisätä vähentämällä kaikesta sellaisesta missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin. Edellytys sille että hallitustasolla tiedetään ja tehdään oikeita päätöksiä on, että kattava reaali- ja käsitteellistieteellinen arvio on tehty jostain asiasta ja että tiedot ovat hallituksen käytettävissä.

Esimerkiksi
40% siitä mitä on tiedettävä koulussa, siitä ei ole kenelläkään minkäänlaista hyötyä yksityis- ja/tai työelämässään.
40% on hukkaan heitettyä aikaa, energiaa ja varoja.
40% on psyykkinen rasite jota ilman lapset ja nuoret voivat paremmin. Lapsen/Nuoren työpäivä, on usein psyykkisesti rasittavampi kuin aikuisen töissä käyvän henkilön työpäivä.
40% on valtava osa koko koulutusbudjetista - joka menee "kankkulan kaivoon".

Kaikesta edellisestä, 40% lisäksi, syntyy suuri määrä lisäkustannuksia yhteiskunnalle. Avainsanoja sellaisille lisäkustannuksille ovat esimerkiksi "korruptio kasvaa", "huonovointisuus kasvaa", "rikollisuus kasvaa", "väkivalta kasvaa", "väkivaltarikollisuus kasvaa" "työttömyys kasvaa", "radikalisoituminen lisääntyy" ja niin edelleen.

Jokainen aikuinen voi arvioida itse kuinka paljon siitä mitä koulussa oli tiedettävä, on sellaista josta hänellä ei ole ollut minkäänlaista hyötyä yksityis- ja/tai työelämässään.

Miten sellainen mitä ei koskaan tarvitse yksityis- ja/tai työelämässään, on yleissivistävää - tai "rikkaus"?


Iltasanomien mukaan 19.02.2017; "Lapsen sosioekonominen tausta voi vaikuttaa siihen, miten hän menestyy koulussa. Asiantuntijoiden mukaan kotitausta näyttäisi vaikuttavan enemmän poikiin kuin tyttöihin"."


Että koulutuksessa on jotain vikaa on johtanut siihen että "perheiden sosioekonominen asema" on heikentynyt sukupolvesta toiseen. Että tieto ei ole kulkenut eikä kaikilta osin kulje alemmalta viranhaltijatasolta ylemmälle tasolle - ja että tiedot osittain ovat vääriä tai puutteellisia - on toinen nykyään havaittavissa oleva "sosioekonoominen ongelma".

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake