• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:36:44™195°.216°.264°
  • 3033676 sivun näyttöä.
Psykologinen tekijä: Realistinen seuraamus kohusta/kiihottamisesta.
Kuva: Simeon Jacobson, Unsplash.

Päinvastoin kuin useiden eri medioiden mielikuvitukellisissa kohuissa/kiihotuksissa on esitetty, minkäänlaista epäilyä Venäläisestä sotilaallisesta tai sotailasluonteisesta suunnittelusta tai toiminnasta Turun saaristossa ei ole. Ei ole "virhreitä miehiä" eikä Venäjä suunnittele Turun saariston ja Ahvenanmaan valtaamista.

Päinvastoin kuin Iltasanomat, Timo Haapala esitti pääkirjoituksessaan 7.9.2018, Suomen Viran-
omaiset ja Suomen Hallitus eivät pelkää. Keskusrikospoliisin tietoihin viitaten, ne anonyymit Suomen puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluvat kenraalitkin Iltasanomissa 23.9.2018, joiden mukaan "suurella todennäköisyydellä kyse muustakin kuin rahanpesututkinnasta", sekä Timo Paunonen, massiivisine pihveineen voivat mennä nukkumaan ilman märkiä unia - tälläkin kertaa. Ja 30.09.2018 on vielä asiantuntijat, jotka Iltasanomien mukaan luulevat että "Airiston Helmi saattaa olla hybridivaikut-
tamista – Venäjän korruptioverkosto on iso, tämä voisi liittyä siihen
".

Tässäkin tapauksessa, Viranomaisten operaatiosta Airiston Helmi Oy:n tiloihin Turun saaristossa, kyseessä on vain ja ainoastaan "epäily törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta" (Varsinais-Suomen Käräjäoikeus). Ei mistään muusta. Seuraamukset median herättämästä "Venäjä hyökkää" -tyylisestä kohusta/kiihotuksesta voi olla vakavat.

Maassamme on herkkämielisiä henkilöitä, jotka median kohun/kiihotuksen johdosta voi seota ja ampua esimerkiksi Venäläisiä turisteja - ja siinä samassa muutaman Suomalaisen - koska "ovat vihreitä miehitä". Herkkämielinen ampuja syyllistyy rikokseen, mutta yhtä syyllinen on media joka herätti herkkämielisessä ampujassa kohua/kiihkoa - pelkoa, epäilyjä, ennakkoluuloja, ääriajattelua, ja niin edelleen. Toteutuminen voidaan ennaltaehkäissä:

Suomen Kansan Perustuslaki
Rikoslaki, 1 § (24.7.1998/563), Julkinen kehottaminen rikokseen

"Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu 1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai 2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen."


kehottaa, kehotus, kehottamisesta, kehottaminen (nostaa kohua) : kiihottaa, kiihotus, kiihottamisesta, kiihottaminen


Mielipiteemme suosistus
Valtiovallan palveluksessa olevien Viranomaisten taholta Airiston Hemi Oy:n tutkinta on kesken. Annetaan Viranomaisten tutkia rauhassa - niin kuin Valtiovallan johdon taholta on käsketty. Jos haluat ajankohtaista tietoa luotettavasta lähteestä, voit lukea Keskus-
rikospoliisin tiedotteita
tai Poliisin tiedotteita asiasta. Mitä Viranomaisten tietojen yli on esitetty tai esitetään ei kannata omaksua mieleensä ettei saa tartuntaa: Arviointiohjeita | Fyysinen ja Psyykkinen virus.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.