• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:41:26™195°.246°.156°
  • 3033697 sivun näyttöä.
Mielipiteemme.fi: Paljastus laajamittai-
sesta valeuutisoinnista Suomessa!
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Suomen Kansan Perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten kuuluu olla ja käyt-
täytyä Suomessa. Mielipiteeseen - mielen laatuun - vaikuttaminen Suomen Kansan Perustuslain sekä Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla vastaisesti, on ehdottomasti ollut ja on kielletty.

Mielipiteemme.fi tutki useiden sanomalehtien käyttöehtoja, joista voidaan päätellä kunkin sanoma-
lehden - jatkossa Median - luotettavuus. Perustuslaissa mainittu julkinen toiminta kattaa kaiken julkisen toiminnan Suomessa. Mitä laajempaa toiminta Suomessa on jolla vaikutetaan Suomen Kansan osan tai koko Suomen Kansan mielen laatuun ja sitä kautta yksittäisen henkilön tai ryhmän tekoihin, sitä korkeampi on vaatimus että Suomen Kansan Perustuslakia noudatetaan johdonmukaisessa järjestyk-
sessä sanantarkasti, tai sovellettuna kyseessä olevaan asiaan.

Lue ja arvioi käyttöehdot ensin

Helsingin Sanomat julkaisujen luotettavuus

"Helsingin Sanomat vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Helsingin Sanomilla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista."

Lähde : Helisingin Sanomat käyttöehdot


Ilta-Sanomien julkaisujen luotettavuus

"Ilta-Sanomat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista."

Lähde : Ilta-Sanomien käyttöehdot


Iltalehden julkaisujen luotettavuus

"Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palvelun tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta."

Lähde : Iltalehden käyttöehdot


Aamulehden luotettavuus

"Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palvelun tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta."

Lähde : Aamulehden käyttehdot


Turun sanomien luotettavuus

"TS pyrkii mahdollisimman hyvään palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. TS ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. TS pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. TS ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan."

Lähde : Turun sanomien käyttöehdot


Useiden sanomalehtien käyttöehdoissa mainitaan suoraan tai epäsuoraan, että sanomalehti; "ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista" ja/tai "ei vastaa kolmannen osapuolen käyttäyty-
misestä
(johtuen Median nostattamasta kohusta (kiihotuksesta))".

Lue ensin kyseessä olevan Median käyttöehdot. Jos löydät samanlaisen tai samankaltaisen lauseen Median käyttöehdot -sivulta, tiedät että mikä tahansa kyseisen Median esittämä uutinen ja/tai "mielipide" - jolla yritetään vaikuttaa negatiivisesti mielenlaatuusi ja saada sinut siten käyttäytymään epänormaalilla tavalla - on Suomen Kansan Perustuslain, Suomen Kansan julkisen mielipiteen vastainen.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.