• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:39:00™210°.234°.0°
  • 3033725 sivun näyttöä.
Mielipiteemme.fi käyttöehdot

Perustana toiminnallemme on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa II, II, 6, 7, 8 ja 9 artikla sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki §1 - §10 - §11 - §12. Molempia käytämme sanantarkasti tai sovellettuna - tietenkin johdonmukaisessa järjestyksessä.

Pidämme itsestäänselvänä että Suomen Kansan Perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja elää ihmisiksi. Pariisin rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9, pidämme takuuna Suomen Kansan Perustuslain säilyvyydestä.

Tunnettu reaali- ja käsitteellistieteellinen Historia, on valtava tietokanta josta löytyy samanlaisia tai samankaltaisia ilmentymiä kuin nykyajassa. Mitä Historiassa päätettiin ja tehtiin ja mihin päätökset ja teot johtivat, antaa osviittaa siihen mitä päättää ja tehdä nykyajassa että emme tee samoja virheitä uudelleen. Historiallisia tietoja ei saa käyttää kenenkään nykyään elävän ihmisen, Kansan osan tai Kansan syyllistämiseen, ellei yhteyksiä Historiaan ja Historiassa tehtyihin rikoksiin reaali- ja käsitteellis-
tieteellisin perustein ole olemassa.

Aikaa ja ympäristössä esiintyviä eri ilmiöitä me tutkimme, arvioimme ja selvitämme ensisijaisesti Alku-Energian lakeja seuraten.

Koskien uskontoa, noudatamme Jeesuksen Kristuksen oppeja ja lakeja sanantarkasti ja johdonmukai-
sessa järjestyksessä niistä poikkeamatta, jotka tukevat edellä mainittua Rauhansopimusta ja Perustuslakia. Jos olet eri mieltä, itsestäänselvää on että olet eri mieltä Jumalain ja Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Edellä mainittua Rauhansopimusta ja sitä tukevaa Perustuslakia pidämme itsestäänselvänä käyttö- ja käyttäytymisehtona.

Koskien "väärinpilkutusta" ja "isojen kirjainten väärin käyttämistä" sekä muita "kieliopillisia virheitä"; Kirjoita sinä miten käsketään, me kirjoitamme niin kuin haluamme. Jos haluamme osoittaa kunnioi-
tusta esimerkiksi Poliisia kohtaan, kirjoitamme Poliisi -tittelin isolla peellä. Se ei ole Suomen Kansan Perustuslaissa kielletty. Jos väität että "on", niin se on mieli-ku-vitusta.

Me emme rekisteröi käyttäjiä emmekä me seuraa kenenkään menemisiä emmekä tulemisia. Koskien evästeiden käyttöä, me käytämme evästeitä vain oikealla puolella olevassa navigaatiossa. Palvelin rekisteröi jokaisen sivun avauksen, joita nyt on avattu, luettu ja toivottavasti ymmärretty kaikenkaikkiaan 3033725 kertaa.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.