• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:09:41™210°.54°.246°
  • 3033711 sivun näyttöä.
Mielipiteemme.fi ja Media

Pariisin Rauhansopimuksesta 1947, Rauha Suomen kanssa sekä Suomen Kansan Perustuslaista kumpuava yhteinen julkinen Kansallinen mielipiteemme takaa oikeudenmukaisuuden. Reaali- ja käsitteellistieteellinen tutkimustyö takaa täydellisyyden sekä jokaisen neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Suomessa tai ulkomailla näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuuden.

Mielipiteemme on, että tieto jonka perustana on Suomen Kansan Perustuslaki §1 - §10 - §11 - §12 sekä Pariisin Rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla ehdottomasti johdonmukaisessa järjestyksessä ja niiden sanantarkka noudattaminen, on Suomen maata ja Suomen Kansaa - ja muitakin Kansoja Maailmassa - kunnioittava sekä Kansain välisisiä yhteyksiä vahvistava.

Mediaa joka julkisessa toiminnassaan käyttää joukkotiedoitusvälinettä, kehoitetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja koskien siitä miten Median kuuluu olla ja käyttäytyä Suomessa, ettei edellä mainitun Rauhansopimuksen 9 artiklaa tarvitse käyttää; Suomalaisten oikeudet ovat taattu Suomen Kansan Perustuslaissa ja varmistettu maailman-
laajuisesti Pariisin Rauhansopimuksessa 1947, Rauha Suomen kanssa.

Median on noudatettava Suomen Kansan Perustuslakia (lähinnä §1 - §12) johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan mistä on kyse siinä missä kaikki muutkin - itsestäänselvä asia.

Minkäänlaisia erityisvapauksia medialle ei ole annettu loukata kenekään ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä vakautta (vakaumusta), ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä.

Median ei saa levittää kokonaan tai osittain valheellista näennäistietoa herättäen sellaisella kiihkoa (kohua), aiheuttaen valeuutisoinnillaan välittömästi tai välillisesti psyykkistä ja/tai fyysistä vahinkoa Suomen Kansalle tai Kansain välisesti.

Suomalaiset sekä kaikki edellä mainitun Rauhansopimuksen osapuolet nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneet Kansakunnat kokonaisuudessaan - vastaavat jos edellä mainittua Rauhansopimusta ja/tai Suomen Kansan Perustuslakia rikotaan valeuutisoinnilla, aiheuttaen kohulla (kiihottamisella) psyykkistä ja/tai fyysistä epävakautta sisäisesti Suomessa ja/tai aiheuttaen psyykkistä ja/tai fyysistä epävakautta Kansain välisesti.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.