• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:40:18™195°.240°.108°
  • 3033696 sivun näyttöä.
Pakolais- ja maahanmuutto ongelma hieman syvällisemmin arvioituna.
Pohjois-Afrikkalaisia pakolaisia laivan kannella Sisiliassa. Pakolaisten ja maahanmuuttajien mukana tulee maahan muutakin kuin heidän vaatteensa ja matkatavaransa. Kuva: Wikipedia.

Jos et kykene osoittamaan kokonaisvaltaista ratkaisua kokonaisvaltaiseen ongelmaan ilman kiihkoilua puoleen tai toiseen, olet osa kokonaisvaltaista ongelmaa - tai olet kokonaisvaltainen ongelma itse.

Koskien maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaaottamista, on oltava tietoinen siitä kuinka paljon maa voi ottaa vastaan pakolaisia ja/tai maahanmuutajia menettämättä maan fyysistä hallintaa. Edellisen lisäksi on oltava tietoinen siitä että mitä ottaa vastaan, ettei menetä maan psyykkistä hallintaa. Suurin osa tämän ajan maailman ongelmista jotka aiheuttavat pieniä ja suuria ongelmia, ovat politiikka, kult-
tuuri ja uskonnot. Esimerkiksi on kokonaan eri asia ottaa vastaan pakolaisia ja maahanmuuttajia Eurooppalaisista maista, joissa poltiikka, kulttuuri ja uskonnot ovat lähellä toisiaan, ja ottaa vastan pakolaisia ja maahanmuuttajia Euroopan ulkopuolelta jossa politiikka, kulttuuri ja uskonnot ovat kaukana Eurooppalaisesta - jopa Eurooppalaista politiikkaa, kulttuuria ja uskontoja vihaavia.

Taustatiedot ovat tärkeitä mutta pitä-
vätkö annetut tiedot paikkansa?

Suurin osa pakolaisista on elänyt väkivaltaisen uskonnollis-fasistisen hallinnon alaisina useamman sukupolven ajan, joka on vaikuttanut heidän mielenlaatuunsa kaikkine käsityksineen - jotka länsimaissa ymmärretään olevan rikollista, äärirasistisia ja/tai äärifasistisia. Sellaisessa elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa eläneen yksittäisenkin henkilön sopeutuminen länsimaalaiseen elinympäristöön ja yhteis-
kuntaan vie normaalia kauemman aikaa. Itsestään selvää on, että mitä enemmän väkivaltaisen uskon-
nollis-fasistisen hallinnon alaisina eläneitä ihmisiä ottaa vastaan, sitä kauemman aikaa heidän sopeu-
tumisensa länsimaiseen elinympäristöön ja yhteiskuntaan vie. Onko pakolainen tai maahanmuuttaja kotoisin maaseudulta tai kaupunkialueelta kotimaassaan, minkä ikäinen hän on, minkälainen koulutus hänellä on, onko kyseessä perhe tai ei, kuinka kauan hän on ollut matkallaan - kaikilla sellaisilla asioilla on oma merkityksensä. Pitävätkö Euroopan ulkopuolelta tulevan pakolaisen tai maahanmuuttajan viraonomaisille antamat tiedot paikkansa, on aikaa vievää ja useinmiten haastava tehtävä selvittää.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien mukana tulee maahan muutakin kuin heidän vaatteensa ja matkatavaransa.
Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Jokainen maahanmuuttajaryhmä tai pakolaisryhmä on erilainen. Maahan kun tulee maahanmuuttajia ja/tai pakolaisia, heidän mukanaan tulee muutakin kuin vaatteet ja matkatavarat.

Pakolaiset ja/tai maahanmuuttajat tulevat erilaisita elinympäristöistä ja yhteiskunnista, joiden hallinto-
muoto on erilainen. Hallintamuoto joka heidän kotimaassaan on ollut tai on, on sukupolvesta toiseen vaikuttanut heidän henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen psyykkeeseen - esimerkiksi millä tavalla he ovat ja käyttäytyvät ihmisiä kohtaan toisessa elinympäristössä ja yhteiskunnassa, jossa on erilainen hallinto kuin mihin he ovat tottuneet. Kun ottaa vastaan maahanmuuttajia ja/tai pakolaisia, on erittäin tärkeää tietää minkälaisen hallinnon alaisina he ovat olleet.

Kun arvioidaan pakolaisten ja maahanmuuttajien mukana maahan tulevaa "politiikkaa", "uskontoa" tai "kulttuuria" usein käy ilmi, että ne pitävät sisällään huomattavan määrän asioita jotka eivät ole uskon-
toon eikä kulttuuriin yhdistettävissä olevia asioita, vaan rikollisuuteen, rasismiin ja/tai fasismiin yhdis-
tettävissä olevia asioita - jotka Suomen Kansan Lain määritelmän mukaan ovat jopa rikoksia ihmisyyt-
tä vastaan. Rikollisuuteen, rasismiin ja/tai fasismiin yhdistettävissä olevat asiat kaikkine uskomuksi-
neen eivät ole synnynnäisiä - eivät ole geneettisessä perimässä. Ne ovat enemmän tai vähemmän pakotettu ihmisille fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa käyttäen useamman sukupolven ajan.

Mitä, miten ja kuinka paljon ihmiselle opetetaan, vaikuttavat ihmisen mielen laatuun ja käyttätymiseen toisia ihmisiä kohtaan hänen omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassaan - puhumattakaan siitä että hän on hänelle vieraassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Heittäytymättä liian suvaitsevai-
seksi, on aina muistettava että rikolliseksi osoitettu henkilö ei välttämättä ole rikollinen, vaan hän on rikoksen uhri oireineen.

Syy ja seuraamukset.
Pakolaisuus ei ole ongelma, vaan ongelma on SYY miksi pakolaisia yleensä on olemassa. Että kieltää SYYN tulemisen Suomen rajan sisäpuolelle tai poistaa olemassa olevan SYYN Suomen rajojen sisäpuolelta ei ole rasismia, vaan rasismin estämistä. Pakolaisuus on SEURAAMUS SYYSTÄ. Jos emme sulje maamme rajoja lakisääteisesti SYYLTÄ, meistä tulee SEURAAMUS.

Kun maahan tulee pakolaisia ja syy miksi pakolaisia yleensä on olemassa (väkivaltainen uskonnollis-fasistisen hallinto), itsestään selvää on että sopeutuminen länsimaiseen yhteiskuntaan ja elinympäris-
töön vaikeutuu. Itsestään selvää on myös se, että kun maahan tunnusmerkistönsä mukaan tulee ulko-
maalaista rikollisuutta, rasismia ja/tai fasismia, rikollisuus, rasismi ja/tai fasismi lisääntyy maassa - ja että maassa lisääntyy rasismin ja/tai fasismin kansallinen vastine. Itsestään selvää on myös, että niin pakolaiset kuin maahanmuuttajatkin koostuvat ryhmistä, jotka eivät keskenään ole kotimaassaan tulleet toimeen - ottavat yhteen ennemmin tai myöhemmin maassa jonne ovat tulleet. Itsestään-selvää on myös, että mahdollisuus negatiiviseen vaikutukseen maan rajojen ulkopuolelta maan sisäisiin asioihin lisääntyy. Esimerkkisinä Ruotsin vaalien alla levitetty Arabian kielinen propagandakirjoitus, jonka tarkoitus on herättää kohua (kiihkoa) pakolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa. Sen mukaan Moderaatit ja Ruotsidemokraatit aikovat;

"muuttaa monia lakeja jotka koskee maahanmuuttajia ja nimenomaan muslimeja, sulkea moskeijjat ja kieltää hunnun käytön alle 18 -vuotiailta, sulkea islamistiset hautausmaat, kiltää halal -lihan, sulkea kaikki islamistiset koulut, lähettää suuren määrän pakolaisia kotimaihinsa, syyttää vanhempia rikoksista ja ottaa muslimiperheiden lapset, rajoittaa maahanmuuttajien ja muslimien työtä ja sosiaaliturvaa, työttömyyskassan lopettaminen ja poistaa taloudellinen apu maahan tulevilta, yrittää kiihottaa ja saada aikaan paniikkia muslimien ja ruotsalaisten välille, kansaa joka äänestää rasistista puoluetta hyväksi käyttäen."

Ruotsin hallitus pelkää ulkomaalaista vaikutusta vaaleihin, mutta ovat itse aiheuttaneet sen, että niin maassa olevat kuin maan ulkopuolellakin olevat ulkomaalaiset voivat eri tavoin vaikuttaa Ruotsin vaaleihin. Videolla esitettyjen tietojen mukaan, pelkästään Turkin Kulussa on noin 50000 henkilöä jotka voivat vapaaehtoisesti tai pakotettuna vaikuttaa Ruotsin vaaleihin. Jos oheinen video Turkin Kulusta ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kuinka paljon, ketä ja mitä otetaan vastaan - sillä on syvällinen vaikutus.
Edellytykset mille tahansa tapahtumalle on oltava olemassa ennen kuin mitään voi tapahtua. Edellytykset minkä tahansa syntymälle tai olemassa ololle on oltava, ennen kuin mitään voi syntyä tai olla olemassa.

Kun maahan saapuvien pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä on hallitsematon - ottaen tässä huo-
mioon myös edellä mainitun syyn miksi pakolaisia yleensä on olemassa saapumisen maahan -, niin ajan myötä syntyy tilanne, jossa länsimaalainen yhteiskunta joka liian löysin perustein on sallinut ja sallii suuren määrän pakolaisia ja "pakolaisia" sekä maahanmuuttajia saapua maahan, osittain tai kokonaan muuttuu länsimaalaisen tunnusmerkistön mukaan väkivaltaisen uskonnollis-fasistisen hallinnon alaiseksi. Ruotsissa merkkejä sellaisen kehittymisestä usealla eri tasolla on jo olemassa.

Että autoja palaa sadoittain, kouluja palaa, alaikäisiä ja naisia pidetään huorina ja raiskataan tai joukko-
raiskataan syystä että ovat länsimaalaisia, pukeutuvat länsimaalaisittain, käyttävät länsimaalaista hajuvettä tai länsimaalaisia koruja-, ihmisiä ammutaan, käsikranaatteja heitellään, Poliisitaloihin teh-
dään iskuja räjähtein ja palavin autoin, Poliisin ajoneuvoja tuhotaan, ihmisten päälle ajetaan kaduilla, niin kutsutta sinivalohenkilökuntaa kivitetään, ja paljon muuta vastaavaa - ne ovat kaikki suoraan tai epäsuoraan ulkomaalaiseen fyysiseen ja/tai psyykkiseen rikollisuuteen, rasismiin ja/tai fasismiin, terroriin, terrorismiin ja vainoihin yhdistettävissä olevia asioita - jotka kasvattavat vastaavia kotimaisia.
Monikulttuurisuus on kuin auton moottoria voiteleva öljy. Mitä enemmän eri öljyjä sekoitat keskenään, sitä huonommin kone käy - kunnes se leikkaa kiinni. Kysy Volvolta.
Olisko tämä monen muun ohella voitu estää jos taustatiedot olisi huomioitu?

YLEn mukaan

Porilaisen teinitytön tammikuussa surmannut Ramin Azimi on tuomittu elinkautiseen vankeuteen 17-vuotiaan porilaistytön murhasta. Satakunnan käräjäoikeuden mukaan ulkomaalaistaustainen mies oli teot tehdessään täydessä ymmärryksessä.

Teon motiivina oli seurustelusuhteen päättyminen. Azimi oli halunnut tytön kanssa naimisiin ja saada tämän kanssa lapsia. Tyttö puolestaan oli katkaissut seurustelusuh-
teen ja alkanut tapailla uutta miestä.

Tammikuun lopulla Helsingistä lähtenyt Ramin Azimi otti entisen seurustelukumppaninsa kyytiin Porissa ja vei hänet Ulvilan kautta Kokemäelle, jossa poltti tämän ulkorakennuk-
sessa. Tyttö kuoli sidottuna tulipalossa.

Törkeä raiskaus tapahtui oikeuden mukaan Ulvilan Kullaalla. Lisäksi tuomio tuli törkeästä vahingonteosta ja liikennerikkomuksesta.

Tuomittu 26-vuotias on asunut Suomessa pitkään, mutta hänellä ei ole ollut Suomen kansalaisuutta vaan pelkkä oleskelulupa.

Kuinka nopeaa naurava, iloitseva ja juhliva joukko muuttuu murhanhimoi-
seksi pyöveliksi?

Vastaus on muutamissa kymmenissä sekunneissa. Lara Logan on Yhdysvaltalaisen CBS kanavan 60 -minuuttia -uutisohjelman toimittaja. Hänen antamans kuvauksen mukaan, hän joutui Taharrus gamae -nimellä tunnetun hyökkäyksen kohteeksi Egyptin Kairon kadulla Helmikuussa 2011, tehdessään uutista diktaattori Hosni Mubarakin vallan päättymisestä ja juhlinnasta siitä johtuen. Yli satatuhatta juhlijaa iloitsi asiasta Kairon kaduilla.

Laura Loganin videolla kertoma tarina tiivistettynä ja vapaasti käännettynä

Laura Logan ja muut uutisryhmään kuuluvat olivat raportoineet juhlista noin tunnin. Kun kameran patteri loppui ja valot sammuivat, heidän oli pysähdyttävä vähäksi aikaa. Heidän tulkkinsa sanoi yht'äkkiä että heidän pitää päästä pois, koska heidän ympäriltään alkoi kuulua kehoituksia riisumaan hänen pikkuhousunsa. Ennen kuin Laura Logan tajusi tilanteen, kädet alkoivat kosketella häntä joka puolelta, rintoja, jalkoväliä, takaapäin.

Hän pyysi kovalla äänellä häntä ympäröivää miesjoukkoa lopettamaan, toivoen että joku kuulisi ja tulisi apuun, ja että henkilöt ymmärtäisivät että mitä he tekivät oli väärin, mutta tulos oli päivastainen kuin mitä hän oli odottanut; Mitä enemmän hän huusi, sitä enem-
män joukko hänen ympärillään kiihottui ja väkivalta häntä kohden lisääntyi.

Hänet vedettiin erilleen uutisryhmästään ja hänen vaatteensa revittiin hänen päätään, samaan aikaan kun häntä piestiin kepeillä ja raiskattiin käsin uudelleen ja uudelleen. Hänen kehoaan revittiin joka suuntaan ja kirjaimellisesti hänen päänahkaansa yritettiin repiä irti hiuksista repimällä. Raakaa pahoinpitelyä ja käsin raiskaamista oli kestänyt noin puoli tuntia, kun hän väkijoukon painostuksesta päätyi aitauksen lähelle jossa majaili burkiin pukeutuneita naisia.

Yksi burkaan pukeutuneista naisista suojeli häntä. Muistikuvan mukaan myös kaksi tai kolme miestä liittyi suojelemaan häntä. Naiset heittivät vettä kiihottuneen miesjoukon päälle, joka rauhoittui hieman koska tilanne oli muuttunut; Hedän burkaan pukeutuneet naisensa suojelivat Laura Logania. Hän ei kuitenkaan vielä siinä vaiheesa ollut turvassa. Tilanne raouhoittui, kun muiden uutisryhmään kuuluivien hälyyttäminä sotilaat saapuivat paikalle. Se oli hetki jolloin Laura Logan tiesi pääsevänsä pois ja jäävänsä henkiin.

Hän matkusti takaisin Yhdysvaltoihin ja meni heti lääkärintarkastukseen. Lääkärintarkas-
tuksessa todettiin että hänellä oli ruhjeita joka puolella kehoa. Mustelmia joka puolella häntä pidellyista käsistä ja sormista. Hänen raajojensa lihakset olivat venyneet ja nivelet irrallaan toisistaan johtuen niistä kiskomisesta. Myös intiimialueilla - niin ulkopuolella kuin sisäpuolellakin, oli merkkejä raa'an väkivallan käytöstä.

Taharrus gamae -termi tarkoittaa naisen joukkoahdistelua joka yleensä alkaa viattomalta vaikuttavalta tassilla valitun uhrin ympärillä. Yleensä uhrin ympärillä tanssitaan kahdessa kerroksessa joista ulompi estää naisen pelastajia. Sitä kutsutaan "Helvetin ympyrä" -nimellä. Uhri voi valikoitua sen perus-
teella, että hän on pukeutunut länsimaalaisittain, käyttää länsimaalaista vaatetta, parfyymiä korua tai muuta vastaavaa. Uhri voi myös valikoitua sen perusteella että hän - nainen - on yksin ja kiellettyyn aikaan ulkona. Tanssin luonne muuttuu kiihkon kohotessa ja jatkuu joukkokopeloimisella ja loppujen lopuksi joukkoraiskausella joka voi johtaa uhrin kuolemaan johtuen hänen saamistaan vammoista, tai että hänet tapetaan.

Turun terrori-iskun aikajana.

Yleisradion lähteen mukaan Abderrahman Bouanane oli kertonut tappaneensa ihmisen Marokossa. Hän on muun muassa myynyt kokaiinia Italiassa. 23. huhtikuuta 2016 hän matkusti Sveitsiin ja anoi sieltä turvapaikkaa. Vuodenvaihteessa 2015–2016 hän matkusti Sveisistä Saksaan ja oleskeli Saksassa laittomasti käyttäen useaa eri henkilöllisyyttä. Saksassa ollessaan hän oli syytettynä ainakin kahdesta pahoinpitelystä.

Abderrahman Bouanane saapui Suomeen turvapaikanhakijana keväällä 2016 jolloin hän ei vielä ollut kovin aktiivinen uskonnollisesti. Tuliko hän Suomeen suoraan Saksasta tai muiden maiden kautta - kuten esimerkiksi Ruotsista syksyllä 2015 - keväällä 2016 laittomasti lähetettyjen 15000 pakolaisten joukossa, sitä me emme tässä vaiheessa tiedä. Suomeen tullessaan hän valehteli iäkseen 17 vuotta, ja sai näin luvan viettää ensin puolisen vuotta alaikäisten turvapaikanhakijoiden yksikössä. Hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen 2016 lopulla.

Ensimmäisen kerran Isistä ja jihadismia hän oli alkanut pohtia vuoden 2017 alussa. Bouanane kertoi esitutkinnan aikana Poliisille, että hän oli tutustunut moskeijassa Turussa mieheen, joka suhtautui terroristijärjestö Isisiin myönteisesti. Turussa 18. elokuuta 2017 keittiöveitsellä tehdyn iskun uhreiksi joutui kymmenen henkilöä, joista kaksi menehtyi.

- Lähde : Wikipedia, Turun isku 2017

Vaikuttavia tekijöitä pakolaisen heikkoon mielen terveyteen ja alttius radikalisoitumiseen, ovat ensisijai-
sesti minkälaisessa elinympäristössä ja yhteiskunnassa hän on kasvanut, hänen kotimaansa hallinto-
järjestelmä tai hallintojärjestelmät ja sen mukainen kasvatus ja koulutus - jota hän mahdollisesti on paennut. Useinmiten pakolaisen kotimaassa on ollut tai on hallintojärjestelmä, tai hallintojärjestelmiä joka tunnusmerkistöineen sanoissaan ja/tai teoissaan on määriteltävissä fasistiseksi - jopa meidän elinympäristöä ja yhteiskuntajärjestelmää sanoissaan ja/tai teoissaan vihaava.

Olemassa olevien esitietojen tietojen perusteella, kun pakolainen saa kielteisen turvapaikkapäätöksen ("2016 lopulla"), hän voi radikalisoitua ("2017 alussa") herkästi "omasta tahdostaan" - kotimaassaan saamansa kasvatuksen ja koultuksen mukaisesti - ja/tai jonkun toisen henkilön vaikuttamana ("tapasi moskeijjassa miehen joka suhtautui terroristijärjestö Isisiin myönteisesti"), jonka seuraamus voi olla yhden tai useampien ihmisten kuolema, joskus kuolleisiin mukaan lukien pakolainen itse.

"Yksi burkaan pukeutuneista naisista suojeli häntä. Muistikuvan mukaan myös kaksi tai kolme miestä liittyi suojelemaan häntä." Kuva: Unsplash.

Kuten Laura Loganin tarinasta käy ilmi; "Yksi burkaan pukeutuneista naisista suojeli häntä. Muisti-
kuvan mukaan myös kaksi tai kolme miestä liittyi suojelemaan häntä.
", niin kaikkia ei saa leimata maan hallintojärjestelmän - tai järjestelmien perusteella vaarallisiksi elinympäristölle ja yhteiskunnalle.

Ennaltaehkäistäksemme Turun iskun kaltaisen uusiutumisen tai vielä pahemman iskun, pakolaisen joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, hänen vapaata liikkumista meidän elinympäristössä ja yhteiskunnassa pitää rajoittaa, ennen kuin häntä tiedotetaan kielteisestä turvapaikkapäätöksestä. Mitä nopeammin hänet toimitetaan pois maastamme, sen turvallisempaa se meille on.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.