• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:28:23™210°.168°.138°
  • 3033721 sivun näyttöä.
Mielipiteemme.fi tarjoaa sinulle perus-tavanlaatuista tietoa arkikielellä.

Mielipiteemme.fi tarjoaa reaali- ja käsitteellistieteellistä tietoa yksityisille, yrityksille, eri tieteen aloille, koulu- ja koulutustoiminnalle, puolueille, kansanedustajille, ministeriöille, hallitukselle - Suomen Kansalle kokonaisuudessaan, tarkoituksena ja päämääränä yhteiskunnan ja elinympäristön kehittäminen ja parantaminen.

Mielipiteemme.fi tutkii ja arvioi eri ilmiöitä ja ilmentymiä nykymaailmassa, etsien samanlaisia tai samankaltaisia ilmiöitä tai ilmentymiä tunnetusta historiasta. Historiassa tehtyjen päätösten ja seuraamusten perusteella, me temme reaali- ja käsitteellistieteelliseen näyttöön perustuvia suosi-
tuksia koskien m m yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämistä ja parantamista.

Me emme pelkästään tutki ja arvioi eri ilmiöitä tai ilmentymiä historiassa, yhteiskunnassa ja elinympä-
ristössä, vaan me tarjoamme lukijoillemme arviointiesimerkkejä, joiden avulla lukijat voivat vapaasti arvioida esimerkiksi mielipiteemme.fi -sivustolla esitettyjä asioita - suositellaan.

Tekemämme perustavanlaatuinen asian selvitys reaali- ja käsitteellistieteellisine näkökulmineen ja näkökantoineen, toimii Teoksena asiasta kiinnostuneille yksityisille henkilöille ja eri tieteen aloilla toimiville alan ammattilaisille. Asian hienojakoinen selvitys edellyttää vähintään perustavanlaatuista asiantuntamusta yhdeltä tai kaikilta asiaan yhdistettävissä olevilta tieteen aloilta.

Mielipiteemme.fi -sivusto sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille joiden tarjoamia tietoja, palveluita, tuotteita tai välittämiä sovelluksia ei saa yhdistää mielipiteemme.fi -sivustoon.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.