• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:37:01™195°.222°.6°
  • 3033679 sivun näyttöä.
Koululainen menehtyi piip -testiin Espoossa. Piip -testi arvioidaan.

Kaikki eivät ole samanlaisia fyysisesti eikä psyykkisesti, vaan kuuluvat yksilöinä eri ryhmiin. Fyysisesti kaikki eivät kykene tekemään samoja asioita, ja psyykkisesti kaikki eivät kykene oppimaan samoja asioita.

Mielipiteemme : Lasten liikuntaa ei pidä rajoittaa ilman selkeitä perusteita. Yksi sellainen selkeä peruste on Suomen Kansan Perustuslaki, 6§ Yhdenvertaisuus; "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti".

Kannattaisko jokaiselle oppilaalle tehdä kokonaisvaltainen teveydentilan tarkastus, ennen kuin tehdään kokonaisvaltanen testi oppilaan fyysisen toimintakyvyn tilasta?

Terveydenhuollossa Suomen Kansan Perustuslain mukaan, lapsen/nuoren yksilöllinen psyykkinen ja fyysinen terveydentila on huomioitava. Jos lapselta/nuorelta vaaditaan enemmän kuin mistä hän kykenee suoriutumaan fyysisesti ja/tai psyykkisesti, sen seuraamus voi olla jopa se viimeinen piip.

Luokassa on 25 oppilasta : Kaikille ei ole jaettu samasta kauhasta yhtä paljon, mutta kun yhdistää kaikki mitä itse kullekkin on jaettu eniten, kauha on täynnä viisautta, ja yhtään tyhmää ei ole.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.