• 27.05.2019
  • 06:53:02™90°.318°.12°
  • 2923052 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Suomen Kansan Historiaa.
Tämä on suosituin sivumme joka on avattu 286749 kertaa 18.09.2015 - 18.09.2018.

Tämä on osa Etnisen Suomen Kansan Historiaa niin kuin sen osittain tiedettiin ja kerrottiin olevan nykyisen Suomen alueella noin 1500 -luvulle saakka. Saamamme palautteen myötä tämän sivun tietoja on tarkennettu ja voidaan tarkentaa. Tietoja lisätty viimeksi 26.09.2018.

Kai -sana jokaisen kappaleen alussa antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida reaali- ja käsitteellis-
tieteellisesti onko se mitä Kai -sanan jälkeen on kirjoitettu totta tai ei. Voit lähettää palautetta sisällöstä osoitteeseen info@mielipiteemme.fi

00. Etnisen Suomen Kansan Hisotoria on sovellettavissa minkä tahansa olemassa olevan Etnisen Kansan Historiaksi (18). Esitettyjä tietoja saa jakaa vapaasti edellyttäen että asiakokonaisuus 00. - 19. esitetään sellaisenaan ja että tiedoista ei peritä minkäänlaista korvausta - syystä että tiedot ovat Henkilökohtaisesti ja Kansallisesti Testamentilliset.

01. Kai jokaisen ihmisen olemassaolo jakautuu kolmeen : Maallinen, Mielellinen ja Sielullinen - joista Sielu pohjimmiltaan on sama kuin Alku-Energia ja sen Lait. Alku-Energia, Sielu, on kaikessa fyysi-
sessä jonka eri aistein ymmärrämme olevan elävä.

02. Kai jokainen tänään elävä Suomalainen, edustaa kaikkia Suomalaisia ihmiskunnan historiassa, jotka ovat mahdollistaneet hänen olemassaolonsa tänään. Niin pitkä on jokaisen Suomalaisen Henkilökohtainen Sukulinja.

03. Kai kaikki Henkilökohtaiset Suomalaiset suvut yhdistettynä, ovat läpi koko ihmiskunnan historian muodostaneet ja muodostavat tänäänkin Suomalaisen Kansallisien Sukulinjan.

04. Kai maallinen osa Henkilökohtaisesta ja Kansallisesta Sukulinjasta, ovat kaikki tänään Isän Maassaan Suomessa elävät, ja mielen kautta sielullinen osa Henkilökohtaista ja Kansallista Sukulinjaa, ovat kaikki edesmenneet Suomalaiset ihmiskunnan historiassa.

05. Kai Suomalaisten määrä - niin kuin kaikkien muidenkin Etnisten Kansojen Maailmassa -, vähenee mitä kauemmas taaksepäin ajassa seuraamme Kansallista Sukulinjaa. Johdonmukaisesti, Suomalaisten Kansallinen Sukulinja alkaa Ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä.

06. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, Suomen Äidin Kieli on ensisijaisesti periytynyt vanhemmilta lapsille läpi koko ihmiskunnan historian, ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä tähän päivään saakka. Niin vanha on Suomen Kansan Sielu, Suomen Kansan Mieli ja Suomen Kansan Kieli.

07. Kai Suomen kielellä, jota todistettavasti on puhuttu läpi koko Ihmiskunnan Historian, me voimme tuoda julki nykyisen henkilökohtaisen ja kansallisen mielenlaadun, ja me voimme puhtain mielin luoda yhteyden Suomen Kansan Sieluun ja tuoda julki totuuden Suomen Kansan Sielusta Ihmiskunnan Historiassa.

08. Kai kaikki reaali- ja käsitteellistieteelliset, todistettavasti todenperäiset tiedot historiasta, jotka vahvistavat Suomen Kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, maallista ja/tai mielellistä terveyttä, vakautta ja vakaumusta, ihmisoikeuksia sekä oikeuksia yleensä, ovat Sielullista, Lakisääteisesti hyväksyttyä tietoa ja liitetään ajanmukaisesti oikeassa järjestyksessä tähän Etnisen Suomen Kansan Historiaan.

08.01 Esimerkiksi
Noin 6000 vuotta vanhat Pohjois-Karjalan kallioon kaiverretut kuvat ja kirjoitus; "Sen ihmiset tekevi".

09. Kai kaikilla Etnisillä Kansoilla Maailmassa, on oma Adam ja Eva - Ensimmäinen Kansan Isä vastaavasti Ensimmäinen Kansan Äiti, jotka tänään ymmärretään olevan Etnisen Kansan Jumalat.

10. Johdonmukaisesti myös Ensimmäinen Kansan Äiti ja Kansan Isä olivat aikaan lapsia, mutta kenen lapsia he olivat? Tuntemat on mutta kun reaali- ja käsitteellistieteellisiä todisteita ei ole esittää, on sanottava; "Sitä ei vielä tiedetä", "Tuntematon".

11. Kai esitettyjen esitietojen mukaan, maalliset perimätiedot jakautuvat kolmeen: Äitilinja, Isälinja ja Lapsilinja - joista Lapsilinja on vanhin. Jokainen lapsi kehittyy Lapsilinjallaan Alku-Energian ja sen lakien mukaisesti. Syntyessään lapsi on ensisijaisesti Lapsilinjan näköinen mutta vivahteita Äiti- ja/tai Isälinjasta on havaittavissa.

Y : Isälinja
X : Äitilinja
I : Lapsilinja.

12. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, läpi koko ihmiskunnan historian geneettiseen ja kielelliseen perimäämme - etnisyyteemme - ovat vaikuttaneet läheiset yhteydet rajanaapureihin.

13. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa, myös muinaisaikaan monet löysivät puolisonsa toisesta Etnisestä Kansasta - joko rajanaapurista tai kauppamatkoillaan kaukana ulkomailla.

14. Kai kaikista edellä mainituista yhteyksistä todistaa geneettinen perimätieto joka on erittäin vanhaa ja arvokasta Kansallista ja Kansain välistä perimätietoa. Esimerkiksi on vinoa ja suoraa silmää, korkeaa ja matalaa poskipäätä, erimuotoisa neniä, erimuotoisia kulmakarvoja, erivärisiä hiuksia ja niin edelleen.

15. Kai normaalien Etnisten Kansain välisten yhteyksien olemassaolosta tänään ja muinaisaikaan todistaa myös Suomen kielessä esiintyvät yhteiskieliset sanat - esimerkiksi Kreikkalais-Suomalainen Kai -sana.

16. Kai se on itsestään selvä asia että Jääkauden aikaan esivanhempamme asuivat jossain muualla kuin nykyisen Suomen alueella. Suomen Kansan geneettisestä perimästä sekä sitä tukevasta Äidinkielestämme Kansain välisine yhteyksineen löydämme suhteellisen tarkat tiedot siitä missä esivanhempamme ovat milloinkin asuneet ja heidän Kansain välisistä yhteyksistä.

17. Jos joku kysyy sinulta mistä 00. - 19. esitetyt tiedot ovat peräisin, ystävällisesti vastaa; "Johdonmukaisesti kaikki tiedot ovat periytyneet Ensimmäiseltä Kansan Äidiltä ja Isältä - Jumaliltamme - Suomen kielellä sukupolvelta toiselle läpi koko ihmiskunnan historian tähän päivään saakka".

18. Käännä 00 - 18 minkä tahansa olemassa olevan Etnisen Kansan Äidin kielelle, muuttaen kirjoituksessa "Suomalainen", "Suomalaisia", "Suomalaisen", "Suomalaiset", "Suomalaisten", "Suomen" kyseessä olevan Etnisen Kansan Nimeksi, niin kirjoitus on totuus kyseessä olevan Etnisen Kansan Maallisesta, Mielellisestä sekä Sielullisesta perimästä.

19. Alkuperäiskieli ja maa : Suomi, Finland ie Suomi. ©Optic 2001-2018+ ©I-I®I§™ÎIAI-IO. Kat MDCCLXXVI.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.