• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:38:12™195°.228°.72°
  • 3033695 sivun näyttöä.
Historiaa: Suomen kielen Aakkoset.
Suomalaiset Karjala -riimut ovat 6000 - 8000 vuotta vanhat.

Nykyiset aakkoset ovat monikansalliset
A [B] [C] D E [F] [G] H I J K L M N O P [Q] R S T U V [W] [X] Y [Z] [Å] Ä Ö

Kirjaimia jotka ovat [suluissa] ei käytetä normaalissa Suomen kielessä tai ne esiintyvät vain harvoin päätteissä kuten esimerkiksi hanki, han[G]en.

[Suluissa] olevat kirjaimet lausutaan usein eri tavalla Suomen kielessä - esimerkiksi [B] lausutaan helposti niin kuin P. [C] lausutaan helposti niin kuin K vaikka se on "See". [F]inland lausutaan helposti [V]inland ja jopa [V]inlan[T].

S -kirjain kirjoituksessa vastaa Lakia (§)
A [B] [C] D E [F] [G] H I J K L M N O P [Q] R S/§ T U V [W] [X] Y [Z] [Å] Ä Ö

Usein [suluissa] oleva kirjain on kirjoitettu kahdella tai kolmella kirjaimella. Esimerkiksi ka[ks]i -sanassa, [ks] -kirjainyhdistelmä on X. Samalla tavalla mutta kolmella kirjaimella Z on kirjoitettu kakso[set] -sanaan. S -kirjain kirjoituksessa vastaa Lakia (§).

Ruotsalainen Å, Ä ja Ö
Kun etsimmae alkuperäisiä etnisesti Suomalaisia aakkosia ja Suomen kieltä, tärkeä tieto on "Ruotsalainen Å Ä ja Ö" jotka ovat olleet aakkostossa noin 500 vuotta. Näin ollen [Ä] ja [Ö] ja kaikki niihin yhdistetyt asiat eivät ollet olemassa Suomalaisten mielessä eikä Suomalaisten kielessä 500+ vuotta sitten. [Ä] ja [Ö] -kirjaimen voi laistaa etnisest Suomen kielest ja mielest kirjoittamalla entisel etnisel kirjakielel. Edellisen lisäksi, useille Suomen kielisille sanoille joissa esiintyy Ä, löytyy Suomen kielinen vastine ilman Ä -kirjainta. Esimerkiski "mä", "minä" ja "sä", "sinä" Suomen kielessä ilman uslkomaalaista substraattia on "ma", "mie" vastaavasti "sa", "sie".

Kaksi tai useampi konsonantti sanan alussa
Normaalissa Suomen kielessä yksikään sana ei ala kahdella tai useammalla konsonantilla. Kyseessä voi olla ulkomaalainen sana, Suomalaistettu ulkomaalainen sana, tai alunperin Suomalainen sana josta vokaali johtuen ulkomaalaisesta vaikutuksesta on jäänyt pois konsonanttien välistä. Kyseessä voi olla yhdyssana joka rakentuu ulkomaalaisesta ja Suomalaisesta sanasta tai sanojen lyhennöksistä. Yhdyssana kuten esimerkiksi Eduskunta on Englantilais-Suomalainen sana joka koostuu "edu(cated)" ja "kunta" -sanoista; Eduskunta koostuu korkealle koulutetuista (educated) henkilöistä (kunta).

Monet Suomen kieliset sanat voidaan ajoittaa +-100 vuoden tarkkuudella. Kansat joiden kanssa Suomalaiset ovat olleet rajanaapureita tai joiden kanssa on ollut tiiviit kanssakäymiset muinaisaikaan, se voidaan geneettisen perimätiedon lisäksi todentaa sanoista joissa on ulkomaalaista substraattia - puhutaan Mielellisestä/Kielellisestä DNA:sta (KDNA) joka vastaa Fyysistä DNA:ta. Joidenkin Suomen kielisten sanojen ikää ei voi määritellä. Ne ovat ajattomia.

Mit ei ole mieles, sit ei ole kieles, sit ei ole teois.
A [B] [C] D E [F] [G] H I J K L M N O P [Q] R S T U V [W] [X] Y [Z] [Ruotsalainen Å Ä Ö]

Aakkosten viimeiset kirjaimet ovat "Ruotslainen Å Ä ja Ö". Ruotsalainen Å lisättiin aakkostoon 1500 -luvulla. Ruotsalaisen Å:n Ä:n ja Ö:n voimme ohittaa Suomen kieles ja olemme siityneet ajassa 1500 -luvulle tai sitä ennen.

1500 -luku tai sitä ennen
A [B] [C] D E [F] [G] H I J K L M N O P [Q] R S T U V [W] [X] Y [Z]

Monen muun asian ohella, asiakokonaisuudessa on huomioitava että sanoja, nimiä, oppeja ja ilmaisuja jotka ovat 1500 -luvun jälkeisiä ei saa käyttää. Niitä ei ollut Suomalaisten mielessä eikä kielessä. Mit ei ole mieles, sit ei ole kieles, sit ei ole teois. Ruotsin kieli on kadonnut, mutta yhteys muihin kieliin ja kielten välinen vuorovaikutus on olemassa.

Kielellinen DNA
Suomen puhuttu kieli vastaa kirjoitusta. Suomen kielessä esimerkiksi O:tai ei koskaan lausuta "uu" - U:lle on Suomen kielessä oma erityinen kirjaimensa.

Miten aakkoset lausutaan Suomen kielellä voidaan kirjoittaa. Esimerkiksi meille opetetaan että aakkoset lausutaan "aa", "be", "ce", "de", "ee" ja niin edelleen. Ne ovat kielellisiä kromosomipareja; Kielellinen DNA (KDNA).

KDNA osoittaa että jokin ei pidä paikkaansa - nimittäin C lausuaan niin kuin S ("äS"/"eS") sillä poikkeuksella että vokaali on sen oikealla puolella. C = "Se". Kun tarkkoja olemme niin kuin kuuluu olla, jokin ei vieläkään pidä paikkaansa. Nimittäin se että kun Suomen kielessä lausutan aakkoset, aakkosilla on kolme kielellistä kromosomia. Esimerkiksi C:tä ei lausuta "se" vaan "see".

Esimerkiksi "aa", "be", se", "de", "ee" ja niin edelleen, vokaali on lyhyt.

Y X I DNA
Aaa [Bee] [Cee] Dee Eee [eF] [Gee] Hoo Iii Jii Koo eL eM eN Ooo Pee [Quu] eR eS/§ Tee Uuu Vee [Wee] [eX] Yyy [Zet]

Pitää olla "aaa", "bee", "see", "dee", "eee", ja niin edelleen, vokaali on pitkä; Aakkosissa niin kuin kaikissa ihmisissä, on Y X ja I -kromosomit; Fyysinen/Maallinen, Psyykkinen/Mielellinen sekä Sielullinen. Huomioi että kun lausut F, L M, N, R, S, X -kirjaimet, niissä on vain kaksi kielellistä kromosomia ja vokaali on konsonantin vasemmalla puolella. Z ("Seta") -kirjaimessa on neljä ja yksi niistä on T -konsonantti.

Suomen kieltä Kreikkalaisilla aakkosilla
Kielellisiä vertailuja voidaan tehdä monella eri tavalla ja tasolla. Esimerkiksi Kreikan aakkosilla kirjoitettu Κ Α Î Ι Ο Μ Α Δ Ι Κ Α lausutaan Suomeksi "kai ii oo moa dika", mutta Kreikaksi se lausutaan "kaiomavika". Kuuntele molemmilla kielillä : Κ Α Î Ι Ο Μ Α Δ Ι Κ Α

1. Suomalais-Kreikkalainen Kai -sana jokaisen kappaleen alussa antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida reaali- ja käsitteellistieteellisesti onko se mitä Kai -sanan jälkeen on kirjoitettu totta tai ei.
2. Nuoli vasemman Ii:n päällä tarkoittaa "käännä ÎI 90 astetta" joka on "=" -merkki ja "ON" sana (Suomi). Jolloin lause alkaa KAI ONOMA.
3. ONOMA tarkoittaa "nimi" (Kreikka) ja "on oma" (Suomi)
4. Δ : D, Tri, Kolmio. Ei V vaan A. KAI ON OMA AIKA.
5. Mutta jos tekee väärin niin Α Δ Ι Κ Α "adika" on "väärin", "vääryys" y m v.

Kai on oma vika, jos sen sijaan että kuulee Suomen kieliset sanat, kääntää sanan/sanat Kreikan kielestä Suomen kielelle. Kai on oma nimi Suomen kielessä esimerkiksi kaikille vuodenajoille; Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy.

Jatkuu...

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.