• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 13:53:11™195°.318°.66°
  • 3033701 sivun näyttöä.
Historiaa: Suomalainen ajan/hetken tarkkailu : horoskooppi.
Suomalaisittain ja pieni pilke silmäkulmassa, horoskooppi -sana on yhdyssana joka koostuu kahdesta sanasta; horo ja skooppi. "Horo" tulee tietenkin Ruotsin kielisestä "hora" -sanasta ja tarkoittaa "antelias nainen" ja "skooppi" tulee tietenkin Ruotsin kaappia tarkoittavasta "skåp" -sanasta. Näin ei kuitenkaan ole.

Horoskooppi -sana kerrotaan olevan peräisin Kreikan kielen hora (aika, hetki) ja skopein (nähdä, tarkkailu) -sanoista, jotka tarkoittavat (oikean) hetken tarkkailua (jollekkin toiminnalle).

Alkuperäinen oikean ajan/hetken tarkkailu on erittäin yksinkertaista selvittää; Tietyn tähtikuvion ollessa tietyssä paikkaa, oli ja on oikea aika tai hetki tehdä tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi kerätä marjoja, ravustaa, kalastaa, metsästää ja niin edelleen.

Hauskan kuuloista, mutta myös hyvä esimerkki siitä miten yksittäinen kirjain ja sana muuttuu kielestä toiseen. Suomen kielessä jossa kirjoitus vastaa puhetta, esimerkiksi GOOGLE kirjoitetaan ja lausutaan GOOGLE tai KUUKLE (GUUGLE), kun taas toisessa kielessä GULUGULUU.

Kirjoitetaan : GOOGLE
Lausutaan : "GUUGLE"
Havainto : O vokaali muuttuu lausuttaessa U -vokaaliksi.

Kirjoitetaan : GOOGLE
Lausutaan : "KUUKLE"
Havainto : G -konsonantti muuttuu lausuttaessa K -konsonantiksi ja O -vokaali muuttuu lausuttaessa U -vokaaliksi. Suomen kielessä lisätään helposti E -vokaali GL -kirjainten väliin; "KUUKELE".

Kirjoitetaan : GOOGLE
Lausutaan : "GULUGULUU"
Havainto : Kirjaimia lausuttaessa suurin osa kirjaimista lausutaan niin kuin Englannin kielessä, mutta L -konsonantti lausutaan "ELEE". O -vokaali muuttuu lausuttaessa U -vokaaliksi.Ylimääräinen L lisätään "kaksois U:n" väliin ("ULU"). Ylimääräinen U -vokaali lisätään G:n ja L:n väliin ("GUL") ja E muuttuu UU:ksi.

Mikael Agricolan "Epejumalat"

Mikael Agricolan "Suomen kieli" paljastaa

"Epejumalat monet tesse / muinen palveltin cauan ja lesse. Neite cumarsit Hemelaiset / seke Miehet ette Naiset. Tapio Metzest Pydhyxet soi / ja Achti wedhest Caloja toi. Äinemöinen wirdhet tacoi / Rachkoi Cuun mustaxi jacoi. Lieckiö Rohot jwret ja puudh / hallitzi ja sencaltaiset mwdh. Ilmarinen Rauhan ja ilman tei / ja Matkamiehet edheswei. Turisas annoi Woiton Sodhast / Cratti murhen piti Tavarast. Tontu Honen menon hallitzi / quin Piru monda willitzi. Capeet mös heilde Cuun söit / Calevanpojat Nijttut ja mwdh löit.

Waan Carjalaisten Nämet olit / Epejumalat cuin he rucolit. Rongoteus Ruista annoi / Pellonpecko Ohran casvon soi. Wirancannos Cauran caitzi / mutoin oltin Caurast paitzi. Egres hernet Pawudh Naurit loi / Caalit Linat ja Hamput edestoi. Köndös Huchtat ja Pellot teki / quin heiden Epeuskons näki. Ja quin Kevekylvö kylvettin / silloin ukon Malja jootijn. Sihen haetin ukon wacka / nin joopui Pica ette Acka. Sijtte paljo Häpie sielle techtin / quin seke cwltin ette nechtin. Quin Rauni Ukon Naini härsky / jalosti Ukoi pohjasti pärsky. Se sis annoi Ilman ja Wdhen Tulon / käkri se liseis Carjan casvon. Hiisi Metzeleist soi Woiton / Wedhen Eme wei calat vercon. Nyrckes Oravat annoi Metzast / Hittavanin toi Jenexet Pensast.

Eikö se Cansa wimmattu ole / joca neite wsko ja rucole. Sihen Piru ja Syndi weti heite / Ette he cumarsit ja wskoit neite. Coolludhen hautijn Rooca wietin / joissa walitin parghutin ja idketin. Menningeiset mös heiden Wffrins sait / coska Lesket hoolit ja nait. Palveltin mös paljo muuta / Kivet Cannot Tädhet ja Cwuta." ("Suomalaisten muinaiset jumalat")

että hän oli Ruotsalainen ja että hänen "Suomalaisten Epejumalat" on näennäistieteellistä huuhaata. Poistamalla kielelliset mutaatiot, palauttaen kirjoituksen kielellisgeneettisesti Suomen kielelle, paljastuu Esivanhempiemme käyttämä oikean ajan/hetken tarkkailu jollekkin toiminnalle.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.