• 27.05.2019
  • 06:04:48™90°.24°.288°
  • 2923018 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Mielipiteemme.fi : Vallalla oleva käsitys.
Kolmesta näkäkulmasta jotka perustuvat reaali- ja käsitteellistieteelliseen totuuteen, rakentuu yksi näkökanta.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Kun katsomme metsää kahden kilometrin etäisyydeltä, vallalla oleva Suomen kielinen käsitys - kaikkien Suomalaisten Suomessa käsitys on, että se on metsä. Kun lähestymme metsää teemme havainnon, että metsä koostuu eri puulajeista, esimerkiksi koivuista, kuusista ja männyistä. Havaisemme paljon muita asioita, kuten esimerkiksi että koivu on lehtipuu kun taas kuusi ja mänty ovat havupuita ja että lehtipuut ovat erivärisiä kuin havupuut. Myös väreillä on omat vallalla olevat nimensä kuten esimerkiksi, valkea, harmaa, musta, tummanvihreä, vihreä, ruskea, tumman-
ruskea
ja tummanvihreä. Kun valitsemme yhden puun kaikkien eri puulajien joukosta ja lähestymme sitä, niin mitä lähempänä olemme valitsemaamme puuta, sitä enemmän yksityiskohtia havaitsemme, joilla kaikilla on vallalla olevan käsityksen mukainen nimi.

Kai voimme todeta jo yllä olevan perusteella, että vallalla oleva käsitys perustuu äidinkieleen jota kaikki ihmiset tietyllä alueella maailmassa käyttää. Toisella puolella maailmaa elävällä henkilöllä, joka ei osaa Suomen kieltä ja joka ikinä ei ole nähnyt koivua, kuusta ja mäntyä, hänellä ei ole Suo-
messa vallalla olevaa käsitystä koivusta, kuusesta ja männystä - kuten ei myöskään niiden kaikista yksityiskohdista. Kaikki Suomessa vallalla olevat käsitykset ovat hänelle tuntemattomia. Vastaavasti Suomalaisella, joka koskaan ei ole käynyt toisella puolella maailmaa olevassa maassa eikä osaa maassa asuvan Kansan kieltä, maassa vallalla oleva Kansallinen käsitys esimerkiksi siellä esiintyvistä eri puulajeista yksityiskohtineen, on Suomalaiselle tuntematon.

Että kykenemme oppimaan vallalla olevat käsitykset, tai että kykenemme opettamaan uutta vallalla oleviin käsityksiin vahvistaen niitä, se vaatii sen että opimme vallalla olevan Kansallisen kielen. Näin se ei kuitenkaan aina ole ollut historiassa.

Kun sovellamme edellä olevan esimerkiksi politiikkaan Suomessa, niin yhden poliittisen puolueen johtoportaalla voi olla eri käsitys jostain asiasta kuin vallalla oleva käsitys. Tai kun sovellamme edellä olevan tieteeseen Suomessa, niin yhden tieteen alan johtoportaalla voi olla eri käsitys kuin vallalla oleva käsitys. Tai kun sovellamme edellä olevan eri uskontoihin Suomessa, niin uskontojen johtoportailla voi olla eri käsitys kuin vallalla oleva käsitys. Että esimerkiksi eri poliittisten puolueiden johtoportailla, eri tieteen alojen johtoportailla ja eri uskontojen johtoportailla voi olla eri käsitys kuin vallalla oleva käsitys, historiallisesti se ensisijaisesti viittaa negatiiviseen ulkomaalaiseen vaikutukseen.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.