Mikä on "mielipide"?

13.02.2015

Mielipide -yhdyssana jakautuu ensisijaisesti mieli ja pide sanoihin. Suomen kielessä pide on jotain arvokasta mikä kannattaa pitää mielessä - jotain mikä kannattaa muistaa ja opettaa; Asioita jotka eivät loukkaa ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia ja/tai oikeuksia yleensä - ja asioita jotka suojelevat niitä.

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen. Moni käyttää mielipide -sanaa ajatuksistaan jotka ovat mieltymiä.

Kieligenetiikassa pide -sanaa tutkitaan 0Px1D2 E3 - kaavalla, jolloin sanalle löytyy lisää merkityksiä eri kielillä, joilla on suora tai epäsuora yhteys mieli ja pide sanoihin; oppi joka on puhdas ja vilpitön.

Voit tarkastaa yllä esitetyt asiat eri kielillä, käyttäen 0xPx1D 2E3 -kaavaa jossa

A. Numero voi olla "ei mitään".

B. Numero voi olla mikä vokaali tahansa : a, e, i, o, u, y, ä, ö.

C. Numero voi olla mikä kaksoisvokaali tahansa : aa, ee.

D. Numero voi olla mikä vokaaliyhdistelmä tahansa : ae, ea.

E. Px tai xP voi olla mikä tahansa konsonantti, joka kieligenetiikassa yhdistetään suoraan P -kirjaimeen. Px tai xP voi olla myös konsonanttiyhdistelmä k e ps/sp. Px voi myös olla βx : S, jolloin pide -sanaan sisältyy side, tarkoittaen että olemme samaa mieltä, olemme samaa puolta, välillämme on siteet ja niiden kautta olemme sitoutuneita.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake