Paniikkia ilmassa?

22.01.2017


Kuva : Wikipedia

Iltasanomat 11.01.2017

Iltasanomien mukaan 11.01.2017 "17 johtavaa eurooppalaista poliitikkoa on allekirjoittanut kirjeen, jossa Donald Trumpia varoitetaan ystävyydestä Putinin kanssa."

Kirje Donald Trumpille : Washington Post


Viitaten "Jälleen ruotsalaisraportti Venäjän uhasta" alla, paniikkia on havaittavasissa 17 eurooppalaispoliitikon keskuudessa. Ruotsissa on noin 50 harmaata aluetta joita maan viranomaiset eivät täysin hallitse. Niitä alueita eivät Venäläiset ole vallanneet.

Kiteytettynä : Kun Ruotsissa on keskitytty maiden joilla on raja Venäjän kanssa reformointiin (k e Ukraina kaikkine seuraamuksineen) kymmenillä miljardeilla (Östliga Partnerskapet), vihan lietsomiseen kohdemaassa ja kansainvälilesti "skenarioilla" ja asiakokonaisuudesta otetuilla "tiedoilla" k e Suomessa - on tärkein unohdettu : Oma maa ja kansa.

Aika näyttää mitkä ovat seuraamukset, kun reformoinnin kohteena on Yhdysvaltain nykyinen Presidentti. Viitaten Presidentti Donald Trupin puheeseen kokonaisuudessaan, voi olla, että mainittu kirje oli pahemman laatuinen - ellei jopa pahin mahdollinen - moka.

Jälleen ruotsalaisraportti Venäjän uhasta

12.01.2017

"Ruotsalainen raportti arvioi, että Venäjä kehittää taistelukykyään läntisissä osissaan. Venäjän rautateiden raideleveys ulottuu myös Suomeen, mikä helpottaa operaatioita."


Raportin johtaja tohtori Gudrun Persson ei ilmeisesti ole lukenut Pariisin rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa 1947, II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artiklaa. Voi olla että hän on lukenut maailman tärkeimmän sopimuksen, mutta hän ei ole ymmärtänyt lukemaansa.

II Osa, II Luku, 6 artikla
Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.


Havaintoja

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Ruotsia ei ole mainittu nimeltä syystä että Ruotsin Kansaa ei saa osoittaa sylliseksi, vaan yksittäisiä henkilöitä jotka sanoillaan ja/tai teoillaan vahingoittavat yksittäistä maata, kansainvälistä rauhanomaista yhteistyötä ja kehitystä lietsomalla pelkoa ja vihaa joista m m ennakkoluulot, rasismi ja fasismi kumpuavat.

Sopimuksen mukaan, Suomi on jo YK:n, USA:n, Euroopan Unionin ja Venäjän suojelema. Ainut mitä Suomen täytyy tehdä - pelkäämisen sijasta - on että ilmoittaa Suomen, YK:n, USA:n, Euroopan Unionin ja/tai Venäjän vastaisesta toiminnasta (propagandasta, vihan lietsonnasta, y m) mainituille tahoille.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake