• 21.03.2019
  • 11:56:39™165°.336°.234°
  • 2207956 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa.
Maailman tärkein sopimus on Pariisin Rauhansopimus 1947 joka solmittiin Pariisissa, Ranskassa 10. helmikuuta 1947.

Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Maailman tärkein sopimus

Tärkein sopimus Suomen ja Maailman historiassa, on ollut ja on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s, 8:s ja 9:s artikla - nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneitten kansakuntien, Amerikan, Euroopan Unionin, Venäjän ja Suomen välillä. Rauhansopimus solmittiin Pariisissa, Ranskassa 10. helmikuuta 1947. Asiakokonaisuudessa on huomioitava m m se, että sen "allekirjoittajina" ovat myös kaikki sodassa menehtyneet henkilöt, joista osa on Suomalaisia.

Tarkoitusperien tunteminen tekee kenestä tahansa asian tuntijan

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, on jokaisen neuvonantajan ensisijainen lähde. Se on kaikkien polittisten, sostilaallispolittisten sekä sotilaallisten arvioiden, johtopäätösten ja päätösten perusta ja kulmakivi. Rauhansopimuksen II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla ovat kaikista tärkeimmät, koska ne kumoavat kaiken näennäistieteellisen propagandan jota on levitetty toisen Maailmansodan jälkeen. Rauhansopimuksen tarkoitusperien tietäminen tekee kenestä tahansa asiantuntijan.

Suomen Kansan Perustuslaki tukee Pariisin rauhansopimusta ja sen §2:n mukaan;

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Lähde : Suomen Oikeusministeriön omistama ©FINLEX -sivusto

Valtion johto, poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein sanoin ja/tai teoin ovat rikkoneet tai rikkovat Rauhansopimusta, paljastuvat koko Suomen Kansan sekä kaikkien Kansakuntien edessä maanpettureiksi.

"Kuka on maanpetturi?"

Ensisijaisesti on otettava huomioon että Pariisin rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artiklaa ei ole opetettu koulussa - kuten ei myöskään Suomen Kansan Perustus-
lakia - ensisijaisesti sen §1 - §10 - §11 ja §12. Edellinen on johtanut siihen, että toisen Maailmansodan jälkeen Suomi on ollut altis Rauhansopimuksen ja Suomen Kansan Perustuslain vastaiselle propagan-
dalle sekä järjestöille joiden toiminta kokonaan tai osittain on Rauhansopimuksen ja Suomen Kansan Perustuslain vastaista. Näin ollen itsestäänselvyys ja vastaus otsikossa esitettyyn kysymykseen on; "Ei kukaan".

Ensin on reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein selvitettävä mikä ulkomaalainen taho ja millä tavalla se on toisen Maailmansodan jälkeen vaikuttanut ja vaikuttaa tänäänkin Suomen sisäisiin asioihin.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.