Propaganda ja sen vaikutus

29.01.2016

Propaganda on vääristyneen aatteen tai väärän opin järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan mieltä negatiivisesti. Propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida viestin vastaanottajien asenteita tai tekoja.

Propaganda/Skenario voi koostua asiakokonaisuudesta otetuista faktoista, väitteistä, huhuista, puolitotuuksista tai valheista. Se voi olla muodoltaan sanallista tai eri tavoin visuaalista.

Tavoitteensa saavuttamiseksi propagandan levittäjä valikoi esittämänsä tiedot ja argumentit tehokkaimmaksi katsomallaan tavalla, joskus vääristellen niitä tai jättäen oleellista tietoa pois, ja joskus tavoitteenaan saada vastaanottajan koko huomio puoleensa.

Propaganda -yhdyssanan voi jakaa sanoihin pro, pagan ja da.

Pro : Korkean kolutuksen, tittelin, ammatin ja/tai viran omaava henkilö, joka
pagan : käyttää saamaansa koulutusta ja asemaansa yhteiskunnassa väärin,
propaganda : vahingoittaen elinympäristöä ja/tai yhteiskuntaa kokonaan tai osittain väärillä tiedoilla, tai, pitämällä ihmisiä epätietoisina jostain asiasta joka ihmisille on tärkeä tietää ja joka on elinympäristöä ja/tai yhteiskuntaa kehittävä, vahvistava y m v.


Propagandalla on historialliset vahvat siteet esimerkiksi ennakkoluuloihin, epävakauteen, rasismiin, fasismiin, fyysiseen ja/tai psyykkiseen terroriin, terrorismiin, vainoihin, sisällissotiin ja kansainvälisiin sotiin.


Lobbaus sen negatiivisessa merkityksessä, on kohdehenkilön tai kohdehenkilöiden korruptoimista. Propagandan lisäksi, tunnusomaista negatiiviselle lobbaukselle on rahan tai muun taloudellisen hyödyn tarjoaminen kohdehenkilölle tai kohdehenkilöille.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake