Etnisen Ruotsin Kansan Historia

17.02.2015


Ruotsin kuningaskunnan vaakuna.

Ennen kuin historialliset reaali- ja käsitteelliset tiedot esitetään, on sanottava että Suomen perustuslain mukaan, on ehdottomasti kiellettyä yhdistää kaikki tänään elävät Etnisesti Ruotsalaiset sellaisiin henkilöihin historiassa tai tänään, jotka olemassa olevien reaali- ja käsitteellistieteellisten todisteiden valossa kaikkine sanoineen ja tekoineen, syyllistyivät tai syyllistyvät rikoseen ihmisyyttä vastaan.

Mielipiteitä -osion Etnisten Kansakuntien Historiaa -sivulla esitetyt tiedot, koskevat Ruotsin kielellä esitettynä, myös tänään elävää Etnistä Ruotsin Kansaa.

Sotilaallista teollisuusvakoilua

Aftonbladet 22.01.2003


Venäläinen hävittäjälentokone.

Moskovassa vuonna 2003, luovutettiin Venäjän puolustusvoimilta varastetun tutkan osia Ruotsalaiselle agentille. Toimeksiantaja oli Ruotsin Puolustusvoimat jonka toimenkuvaan kuuluu teollisuusvakoilu. Tutkaa käytettiin JAS 39 Gripen hävittäjälentokoneen kehittämisessä.

Kai itsestään selvää on, että Venäjällä tiedetään Ruotsin varastaneen siltä sotilaallisen tutkalaitteiston osia, ja että teko sellaisenaan on sotilaalliseksi hyökkäykseksi luokiteltavissa.

1960 -luvulla rintama Suomessa

Rakenteilla

"The top-secret NATO document stolen at the Orly airport and revealed in 1980 titled Nuclear Yield Requirements shed light on the situation in the early 1960's and had 23 possible targets selected for pre-emptive strikes in 18 locations in Finland."

Ruotsin osuus asiakokonaisuudessa on merkittävä. Ydinaseiden kohteet 1960 -luvulla, olivat Suomi, Eesti, Latvia, Liettua ja Puola. Propagandalla ja väärillä tiedoin Suomesta, kuten esimerkiksi että "Suomi on laskettava osaksi Varsovan Liittoa", Ruotsi hankki itselleen puolustuksen USAsta.

Yksityiskohtia Pariisin rauhanspoimuksesta

16.02.2015

Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Tärkeimpiä dokumentteja Suomen historiassa, on Pariisin rauhansopimus 1947 Suomen ja m m Venäjän välillä. Rauhansopimuksen II Osa, II Luku, 6:s 7: ja 8:s artikla ovat kaikista tärkeimmät

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Keitä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, joiden tarkoituksena oli kieltää Suomen kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Yhdestä asiasta voidaan Pariisin rauhansopimuksen mukaan olla varmoja ja yksimielisiä : Neuvostoliitto/Venäjä ei ole kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on vaadittu.

Ruotsi teki yhteistyötä Natsien kanssa

Rakenteilla

Suomen Sodassa 1809 - jossa Suomalaiset Venäjän tukemana sotivat Ruotsalaisia vastaan - Ruotsi menetti Suomen. Norja itsenäistyi lopullisesti Ruotsista 1915 - joka oli johtaa sotaan Norjan ja Ruotsin välillä. Natsit saivat Ruotsin avustamana Pohjoisen rintaman länteen päin Norjasta, ja pohjoisen rintaman itään päin Suomesta.

Tunnetusti Ruotsi teki yhteistyötä Natsien kanssa usealla eri tasolla; Monen muun asian ohella, Ruotsi teki kauppaa Natsien kanssa toisen maailmansodan aikaan, rotuajattelu ja rotujalostamot kaikkine mitä ne pitävät sisällään, olivat osa Ruotsin ja Natsien yhteistyötä ja/tai "aatetta".

Terrorismia Suomessa 1800-1900 -luvulla

Rakenteilla


  • Heikki Ritavuori

    Sisäasianministeri Henrik Ritavuoren ampui Ruotsalainen terroristi Ernst Tandefelt 14.02.1922.


  • Eliel Soisalon-Soininen

    Eliel Soisalon-Soinisen ampui Ruotsalainen terroristi Karl Lennart Hohenthal 06.02.1905


  • Nikolay Bobrikov

    Nikolai Ivanovitš Bobrikovin ampui Ruotsalainen terroristi Eugen Schauman 17.06.1904.

Terroristi-iskuilla Suomalaisia ja Venäläisiä diplomaatteja vastaan, Ruotsi yritti estää Suomen itsenäistymisen, ja lietsoa sotaa Suomen ja Venäjän välille. Venäläiseksi pukeutuneena tapettiin Suomalainen, ja Suomalaiseksi pukeutuneena tapettiin Venäläinen. "Sisällissota" 1918, oli vallankaappausyritys. Terroristiä kuten esimerkiksi Eugen Schauman, esitetään propagandassa "Suomen kansallissankarina".

Terrorismia 1500-1300 luvulla

Rakenteilla

Liivinmaa ~1200 -luvulla.

Mitä kauemmas taaksepäin tarkastelemme Suomen ja esimerkiksi Balttian maiden historiaa, sitä enemmän epäinhimillisiä raakuuksia esiintyy. Henrikin Liivinmaan kronikassa (Heinrici chronicon Livoniae), eräs latinankielinen pappi kertoo käännyttämisestä: "Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia". Vuonna 2015 aika, ihmiset ja aseet ovat erilaiset, mutta mielen laatu 1200 -luvulla eläneellä papilla, oli sama kuin esimerkiksi Syyriassa tänään riehuvalla Isiksellä.

Monet Suomalaiset etsivät nykyään geneetikan avulla juuriaan Ruotsista jonne ne kirkonkirjojen mukaan katoavat, mutta ovat löytäneet olemassa olevan ja elävän sukunsa Suomesta:

"Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."

Historia kertoo Suomalaisille

Rakenteilla

Tunnetun historian mukaan, Suomen paras puolustus rakentuu ensisijaisesti kansallisen ihmisarvon, kunnian, omatunnon, itsetunnon, ihmisoikeuksien sekä oikeuksien yleensä tietämisestä ja tuntemisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja vakaudesta, joista puolustusvoimien todellinen vahvuus - Sisu - kumpuaa. Ensisijaisesti tärkeintä on liittoutua - olla yhtä mieltä - maana ja kansana, ja vahvistaa omia puolustusvoimia aikaa vastaavalla kalustolla.

Maan ja kansan pahin vihollinen, ei ole koskaan maan rajojen ulkopuolella, vaan maan rajojen sisäpuolella.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake