Tässä olemme tänään

21.04.2015

Jos tiedot Valtiovallalta/Kansalta Ylemmälle Viranhaltijatasolle ovat puutteelliset, osittain tai kokonaan vääristeltyjä tai että tiedot eivät päädy Ylemmälle Viranhaltijatasolle laisinkaan, syntyy tilanne jossa Ylemmällä Viranhaltijatasolla tehdään vääriä johtopäätöksiä ja päätöksiä, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan ja elinympäristöön negatiivisesti.

Riippumatta siitä kuinka päteviä neuvonantajia esimerkiksi Ministereillä on, se ei auta kun tiedot ovat puutteeliset, osittain tai kokonaan väärät, tai että niitä ei ole laisinkaan. Valtiovalta/Kansa syyttää Ylempää Viranhaltijatasoa - esimerkiksi Hallitusta - vääristä päätöksistä, mutta vika on Alemmalla Viranhaltijatasolla kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen.

Punaiselle alueelle kuuluvat kaikki valeopettajat, valesairaanohoitajat, valelääkärit, valepoliisit, valepsykologit j n e papereilla, väärennetyillä papereilla, tai ilman papereita - osa syyllistynyt yhden tai useamman ihmisen murhaan. Samalle alueelle voi asettaa kaikki kahta tai useampaa kieltä osaavat henkilöt joilla on L:iä esittää maailman yliopistoista, mutta olemassa olevan näytön perusteella, henkilökohtaiseen lahjakkuuteen ei sisälly johtajan asema.

Seuraamukset ja kustannukset Poliisin termiä käyttäen, on "näkymätöntä rikollisuutta", jotka ajan myötä tulevat ilmi kasvavina yhteiskunnallisina kustannuksina, kaikentasoisen huonovointisuuden, väkivallan ja väkivaltarikollisuuden lisääntymisenä, työttömyytenä, "itsemurhina" ja että yhteiskunta velkaantuu ja ei kehity. Yksi epäpätevä Viran Haltija, voi henkilökohtaisten kärsimysten lisäksi, tuottaa Valtiovallalle/Kansalle miljoonien Eurojen vahingon.

Seuraamuksia ei voi poistaa, kun syy seuraamuksiin on olemassa. Syyn aiheuttamat kaikki kustannukset, ovat korkeammat kuin seuraamusten kustannus. Leikkaamalla seuraamuksista sen sijaan että leikkaa syistä, on aina ollut ja tulee aina olemaan väärä ratkaisu.


Yhteiskunnallisessa mediassa leviä tämä video : "Tästähän me saadaan huomautus, mut ei se mitään. Ihan sama".

"Suomi nousuun"

26.03.2015


Juha Sipilä
Kuva: Wikipedia

Yllä olevassa yksinkertaisessa kaavassa, tiedon kulku sivistyneessä, dynaamisesti toimivassa demokratiassa. Tieto miltä Valtiovallan/Kansan tasolta tahansa ja mistä asiasta tahansa kulkee Alemman Viranhaltijatason kautta esimerkiksi Hallitukselle, Ministeriöille, Eduskuntaan.

Saatujen reaali- ja käsitteellistieteellisten tietojen perusteella tehdään Ylemmällä Viranhaltijatasolla asiasta päätös, joka Alemman Viranhaltijatason kautta palautuu Valtiovallalle/Kansalle. Vaikutus on yhteiskuntaa ja elinympäristöä terveenä pitävänä kaikilla eri yhteiskunnan tasoilla.

Huomioi että kaavan voit soveltaa ykstyiselämän hallintoon, yrityksen hallintoon, kunnalliseen hallintoon, läänin hallintoon ja niin edelleen. Kaavassa piilee useamman miljardin säästö/vuosi. Verotuloja voi nostaa vähentämällä sieltä missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisten perustein käytetään väärin.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake