Tieteen tarkoitus ja päämäärä

05.03.2015

Tiede tarkoittaa erilaisten ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Tieteen tehtävänä on m m tutkia ja selvittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa, mutta myös aikaisemman tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selvitysten ja ennustusten todentamista.

Tieteen tarkoituksena on kertoa varmoja totuuksia, pyrkimyksenä muuttaa maailma kielelliseen muotoon selvittämällä todellisuuden, jotta ihmiset ymmärtäisivät todellisuuden, ja opettaisivat tietoon perustuvaa tietämystä ja tietoutta toisilleen.

Monet teknologiat ja tekniikat perustuvat tieteelliseen tietoon. Reaali- ja käsitteellistieteellinen tutkimus perustuu aikaisempiin tutkimustuloksiin, mikä tänään, ottaen huomioon näennäistieteen läsnäolon, tarkoittaa ensisijaisesti lähteiden arviointia. Niiltä osin missä lähteissä esitetyt asiat ovat reaali- ja käsitteellistieteellisä tietoja, tietoja käytetään tutkimustyössä.

Reaali tarkoittaa todellisuutta jonka omin silmin näemme, havaitsemme, todistamme, y m v.

Käsitteellinen tarkoittaa todellisuuden tajuamista, ymmärtämistä, miten me omin sanoin todellisuuden kuvailemme, y m v.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake