Lauantai 24.08.2019 18:59:40™284.917° 1428845/7567
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Alku-Energia ja sen Lait

Julkaistu 19.01.2016 | Päivitetty 17.02.2018

Arkikielessä Alku-Energiasta ja sen Lainsäädännöstä käytetään muunmuassa "luonnon lait" ja "elämä" -ilmaisuja. Uskonnoissa Alku-Energiasta ja sen Läinsää-
dännöstä käytetään muunmuassa Luoja ja Sielu -nimiä.

 • Alku-Energia ja sen lait vaikuttaa kaikkialla Avaruudessa.

 • Alku-Energia ja sen lait suojelevat elämää sen omien lakiensa mukaisesti. Esimerkisi Maailma jossa elämme, Alku-Energian lait suojelevat Maailmaa Avaruudesta tulevalta säteilyltä - joka on osa Alku-Energiaa.

 • Alku-Energia lakeineen on läsnä kaikkialla Maailmassa. Lakeineen se hallitsee maailmassa esimerkiksi vettä, ilmaa ja maata. Sen lakeihin perustuvia ilmentymiä me voimme aistia ja havaita jokainen päivä.

 • Alku-Energia on havaittavissa kaikessa minkä ymmärrämme olevan elävä. Maallista olemusta kutsumme elämän muodoksi (Alku-Energian muodoksi).

 • Kun tuntee ja reagoi johonkin merkitsee muunmuassa sitä että on elävä ja että on lakiin perustuva omatunto, itsetunto, moraali, ajatus ja järjestys.

 • Alku-Energialla on sen omiin lakeihin perustuvat tunteet: Se reagoi Maailmassa esimerkiksi maan, ilman ja veden saastuttamiseen.

 • Nykyinen Maailma saasteineen ei ole syy normaalille, tasaisin väliajoin tapahtuvalle ilmaston muutokselle. Normaali ilmaston muutos Maailmassa tapahtuu tasaisin väliajoin Alku-Energian Lainsäädännön mukaisesti.

 • Saastuttamisen seuraamus on että saasteet lisäävät esimerkiksi Maailmassa esiintyvien myrskyjen tuhovoimaa.

 • Alku-Energia ja sen Lait joiden mukaan Alku-Energia tuntee, käyttäytyy, ja reagoi on määriteltävissä elämän muodoksi

  • jolla ei ole fyysistä olemusta, Sieluksi
  • jonka läsnäolon havaitsemme aisteillamme eri Alku-Energian Lakien mukaisten fyysisten ilmentymien kautta,
  • joka suojelee elämää, joka se on ja jossa se on.

 • Johdonmukaisesti reaali- ja käsitteellistieteellisesti ajateltuna, pohjimmiltaan kaikkien luonnontieteellisten tietojen alkuperä on Alku-Energia.