Keskiviikko 19.06.2019 14:07:23™211.846° 1428524/7246
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Mielipiteemme.fi

Julkaistu 29.01.2018 | Päivitetty 20.02.2018

Tunnettu historia on valtava tietokanta josta voidaan etsiä samalaisia tai saman-
kaltaisia ilmiöitä joita esiintyy tänään. Mitä ennen päätettiin ja tehtiin ja olivatko seuraa-
mukset positiiviset tai negatiiviset, antaa reaali- ja käsitteellistieteellistä osviittaa siihen mitä tänään pitää tehdä välttääksemme negatiiviset seuraamukset.

Tutkimme ja arvioimme ilmiöitä historiassa ja nykyajassa reaali- ja käsitteellistieteel-
liseltä perustalta. Tutkimustyössä käytämme kaikkien asiakokonaisuuteen yhdistettä-
vissä olevien tieteen alojen tietoja hyväksemme. Seuraamukset johdonmukaisessa järjestyksessä kartoittamalla löydämme tapahtumaketjun alkuperän/lähteen/syyn.

Suomen Kansan Sota&Rauha -sivusto selvittää lailliselta, reaali- ja käsitteellis-
tieteelliseltä perustalta Suomen Kansan Historiaa Alkuajasta - tähän päivään saakka.

Tieteellisten psyykkinen ja fyysinen -sanojen sijasta käytämme Kansankielisiä mielellinen vastaavasti maallinen -sanoja.