Lauantai 24.08.2019 18:47:13™281.804° 1428838/7560
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Rauha Suomen kanssa - Johtopäätös

Julkaistu 22.01.2016 | Päivitetty 19.01.2018

Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6, 7, 8 Artiklan mukaan, suuri osa siitä mitä historian kirjoissa on kirjoitettu ja mitä koulussa on opetettu Suomen Kansasta ennen vuotta 1947 ja 1947 jälkeen, on ollut ja on tänäänkin laitonta - kaikilla mahdollisilla tasoilla Suomen Kansaa ja Yhdistyneitä Kansakuntia loukkaavaa propagandaa.

 • a. Päinvastoin kuin uskottavassa historiassa on kerrottu, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauk-
  sia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama.

 • b. Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on toteutettava mitä Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7, 8 Artiklassa on sovittu, jonka jatkeena ja tukena on Suomen Valtiovallan/Kansan perustus-
  laki. Mitään muuta Suomen ei tarvitse tehdä poliittisesti, sotilas-
  poliittisesti eikä sotilaallisesti.

 • c. Jos sellaisia lakeja on säädetty, jotka osittain tai kokonaan rajoittavat tai kieltävät Suomen Kansan "nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisu-
  vapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus", tai että säädetyt lait suoraan tai epäsuoraan ovat "diskriminatoorisia rajoituksineen", sellaiset lait on ehdot-
  tomasti poistettava.

 • d. Kaikki "fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallis-
  luontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, joiden tarkoituksena on ollut tai on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet" on kiellettävä ja hajotettava, ja "kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt jotka ovat har-
  joittaneet tai harjoittavat Venäjälle, tai muille Yhdistyneille Kansa-
  kunnille vihamielistä propagandaa", on kiellettävä ja hajotettava.

 • e. Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on tiedotettava naapurimaitaan, Euroopan Unionia, Yhdysvaltoja, NATOa sekä Yhdistyneitä Kansa-
  kuntia Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan sisällöstä, joita Suomen Kansan/Valtiovallan perustuslaki tukee.

 • f. Mitä "Ruotsin vallan aikaan" kuuluu ennen rauhansopimusta 1947, siitä ei saa syyttää Ruotsin Kansaa. 1947 ja sitä ennen eläneet yksittäiset henkilöt, poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muita järjestöt arvioidaan ja tuomitaan postuumisti.

 • g. Rauhansopimuksen tarkoitus on, että 1947 jälkeen yksittäiset henkilöt, järjestöt, organisaatiot y m v, paljastavat itsensä Suomen Kansalle ja/tai kaikille Kansoille (Yhdistyneet Kansakunnat) Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan ja/tai Suomen perustuslain vastaisella käyttäytymisellä.

Lähteet
Suomen Sota&Rauha -sivusto : Rauha Suomen kanssa - Havaintoja.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa : II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla, Suomen Oikeusministeriön FINLEX ® sivulta.