Lauantai 24.08.2019 18:35:00™278.750° 1428835/7557
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Rauha Suomen kanssa - Yhteenveto

Julkaistu 22.01.2016 | Päivitetty 31.01.2018

  • Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

  • Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

    Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa.

    Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

    Koskien Pariisin rauhansopimuksessa käytettyjä nimiä, nimien vaihtaminen ajanmukaisiin nimiin ei ole kielletty mutta tarkoitusperiin ei saa koskea. Pariisin rauhansopimusta ei saa kumota ja sellaista lakia ei saa säätää jota ovat Pariisin rauhansopimuksen tarkoitusperiä vastaan.

  • Vuoteen 1947 saakka Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan yksittäisiä henkilöitä, poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä jotka ovat loukanneet tai loukkaavat Suomalaisten tai muiden Kansakuntien ihmisoikeuksia.

Lähteet
Suomen Sota&Rauha -sivusto : Rauha Suomen kanssa - Havaintoja.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa : II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla, Suomen Oikeusministeriön FINLEX ® sivulta.