Lauantai 24.08.2019 19:31:22™292.842° 1428853/7575
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Suomen Kansan Muinaishistoria

Julkaistu 01.01.2001 | Päivitetty 18.09.2018

Tämä on osa Etnisen Suomen Kansan Historiaa niin kuin sen osittain tiedettiin ja kerrottiin olevan nykyisen Suomen alueella noin 1500 -luvulle saakka. Saamamme palautteen myötä tämän sivun tietoja on tarkennettu ja voidaan tarkentaa. Tietoja lisätty viimeksi 18.09.2018.

Kai -sana jokaisen kappaleen alussa antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida reaali- ja käsitteellistieteellisesti onko se mitä Kai -sanan jälkeen on kirjoitettu totta tai ei. Voit lähettää palautetta sisällöstä osoitteeseen info@mielipiteemme.fi

 • 00. Etnisen Suomen Kansan Hisotoria on sovellettavissa minkä tahansa olemassa olevan Etnisen Kansan Historiaksi (18). Esitettyjä tietoja saa jakaa vapaasti edellyttäen että asiakokonaisuus 00. - 18. esitetään sellaisenaan ja että tiedoista ei peritä minkäänlaista korvausta - syystä että tiedot ovat Henkilökohtaisesti ja Kansallisesti Testamentilliset.

 • 01. Kai jokaisen ihmisen olemassaolo jakautuu kolmeen : Maallinen, Mielellinen ja Sielullinen - joista Sielu pohjimmiltaan on sama kuin Alku-Energia ja sen Lait.

 • 02. Kai jokainen tänään elävä Suomalainen, edustaa kaikkia Suomalaisia ihmiskunnan historiassa, jotka ovat mahdollistaneet hänen olemassa-
  olonsa tänään. Niin pitkä on jokaisen Suomalaisen Henkilökohtainen Sukulinja.

 • 03. Kai kaikki Henkilökohtaiset Suomalaiset suvut yhdistettynä, ovat läpi koko ihmiskunnan historian muodostaneet ja muodostavat tänäänkin Suomalaisen Kansallisien Sukulinjan.

 • 04. Kai maallinen osa Henkilökohtaisesta ja Kansallisesta Sukulinjasta, ovat kaikki tänään Isän Maassaan Suomessa elävät, ja mielen kautta sielullinen osa Henkilökohtaista ja Kansallista Sukulinjaa, ovat kaikki edesmenneet Suomalaiset ihmiskunnan historiassa.

 • 05. Kai Suomalaisten määrä - niin kuin kaikkien muidenkin Etnisten Kansojen Maailmassa -, vähenee mitä kauemmas taaksepäin ajassa seuraamme Kansallista Sukulinjaa. Johdonmukaisesti, Suomalaisten Kansallinen Sukulinja alkaa Ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä.

 • 06. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, Suomen Äidin Kieli on ensi-
  sijaisesti periytynyt vanhemmilta lapsille läpi koko ihmiskunnan historian, ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä tähän päivään saakka. Niin vanha on Suomen Kansan Sielu, Suomen Kansan Mieli ja Suomen Kansan Kieli.

 • 07. Kai Suomen kielellä, jota todistettavasti on puhuttu läpi koko Ihmis-
  kunnan Historian, me voimme tuoda julki nykyisen henkilökohtaisen ja kansallisen mielenlaadun, ja me voimme puhtain mielin luoda yhteyden Suomen Kansan Sieluun ja tuoda julki totuuden Suomen Kansan Sielusta Ihmiskunnan Historiassa.

 • 08. Kai kaikki reaali- ja käsitteellistieteelliset, todistettavasti todenperäiset tiedot historiasta, jotka vahvistavat Suomen Kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, maallista ja/tai mielellistä terveyttä, vakautta ja vakaumusta, ihmisoikeuksia sekä oikeuksia yleensä, ovat Sielullista, Lakisääteisesti hyväksyttyä tietoa ja liitetään ajanmukaisesti oikeassa järjestyksessä tähän Etnisen Suomen Kansan Historiaan.

 • Esimerkiksi

  Suomalaista Pohjois-Karjalasta löydettyä 6000-8000 vuotta vanhaa riimukirjoitusta. Kuvassa IhMMiN -kirjaimet. Katso Carelian Runes -video YouTubessa.

 • 09. Kai kaikilla Etnisillä Kansoilla Maailmassa, on oma Adam ja Eva - Ensimmäinen Kansan Isä vastaavasti Ensimmäinen Kansan Äiti, jotka tänään ymmärretään olevan Etnisen Kansan Jumalat.

 • 10. Johdonmukaisesti myös Ensimmäinen Kansan Äiti ja Kansan Isä olivat aikaan lapsia, mutta kenen lapsia he olivat? Tuntemat on mutta kun reaali- ja käsitteellistieteellisiä todisteita ei ole esittää, on sanottava; "Sitä ei vielä tiedetä".

 • 11. Kai esitettyjen esitietojen mukaan, maalliset perimätiedot jakautuvat kolmeen: Äitilinja, Isälinja ja Lapsilinja - joista Lapsilinja on vanhin. Jokai-
  nen lapsi kehittyy Lapsilinjallaan Alku-Energian ja sen lakien mukaisesti. Syntyessään lapsi on ensisijaisesti Lapsilinjan näköinen mutta vivahteita Äiti- ja/tai Isälinjasta on havaittavissa.

  Y : Isälinja
  X : Äitilinja
  I : Lapsilinja.

 • 12. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, läpi koko ihmiskunnan histo-
  rian geneettiseen ja kielelliseen perimäämme - etnisyyteemme - ovat vaikuttaneet läheiset yhteydet rajanaapureihin.

 • 13. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin mutta huomattavasti pienem-
  mässä mittakaavassa, myös muinaisaikaan monet löysivät puolisonsa toisesta Etnisestä Kansasta - joko rajanaapurista tai kauppamatkoillaan kaukana ulkomailla.

 • 14. Kai kaikista edellä mainituista yhteyksistä todistaa geneettinen peri-
  mätieto joka on erittäin vanhaa ja arvokasta Kansallista ja Kansain välistä perimätietoa. Esimerkiksi on vinoa ja suoraa silmää, korkeaa ja mata-
  laa poskipäätä, erimuotoisa neniä, erimuotoisia kulmakarvoja, erivärisiä hiuksia ja niin edelleen.

 • 15. Kai normaalien Etnisten Kansain välisten yhteyksien olemassaolosta tänään ja muinaisaikaan todistaa myös Suomen kielessä esiintyvät yhteiskieliset sanat - esimerkiksi Kreikkalais-Suomalainen Kai -sana.

 • 16. Kai se on itsestään selvä asia että Jääkauden aikaan esivanhem-
  pamme asuivat jossain muualla kuin nykyisen Suomen alueella. Suomen Kansan geneettisestä perimästä sekä sitä tukevasta Äidinkielestämme Kansain välisine yhteyksineen löydämme suhteellisen tarkat tiedot siitä missä esivanhempamme ovat milloinkin asuneet.

 • 17. Jos joku kysyy sinulta mistä yllä esitetyt tiedot ovat peräisin, ystävälli-
  sesti vastaa; "Johdonmukaisesti kaikki tiedot ovat periytyneet Ensimmäi-
  seltä Kansan Äidiltä ja Isältä - Jumaliltamme - sukupolvelta toiselle läpi koko ihmiskunnan historian tähän päivään saakka".

 • 18. Käännä 00 - 18 minkä tahansa olemassa olevan Etnisen Kansan Äidin kielelle, muuttaen kirjoituksessa "Suomalainen", "Suomalaisia", "Suomalaisen", "Suomalaiset", "Suomalaisten", "Suomen" kyseessä olevan Etnisen Kansan Nimeksi, niin kirjoitus on totuus kyseessä olevan Etnisen Kansan Maallisesta, Mielellisestä sekä Sielullisesta perimästä.

 • 19. Alkuperäiskieli ja maa : Suomi, Finland ie Suomi. ©Optic 2001-2018+ ©I-I®I§™ÎIAI-IO. Kat MDCCLXXVI.