Perjantai 22.11.2019 09:46:39™146.662° 1429225/7947
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Uutisia Suomen Kansan Historiasta

Julkaistu 20.02.2018 | Päivitetty 12.08.2018

Ruotsi ei ollut puolueeton toisessa maailmansodassa


Videolla selvitetään osa Ruotsin Sosiaalidemkraattien rasistista historiaa. Jos video ei näy YouTubelta, se löytyy osoitteesta https://dokumentar.samtiden.nu/

"Pohjimmiltaan Ruotsidemokraatit on rasistinen puolue, jonka juuret ovat Natsismissa. Se vaan on niin. Meille täytyy olla selvää minkälainen puolue Ruotsidemokraatit ovat. Historiassa ei saa koskaan lukea että "Me emme tienneet minkälaisia he olivat". Näillä sanoilla Ruotsin pääministeri Stefan Löven aloittaa Ruotsidemokraattien "Yksi kansa, yksi puolue - Ruotsin Sosiaalidemokraattisen puolueen historia" - videon Youtubessa : One people, One Party – The history about the Swedish Social Democratic Party.

Ruotsin kielisellä selostuksella Englannin kielelle tekstitettynä, videolla selvitetään osa Ruotsin Sosiaalidemkraattien rasistista historiaa ja yhteyksistä Natsismiin ennen ja toisen maailmansodan aikana. Osa tiedoista on ainakin meille uutta tietoa, jotka vahvistavat että Ruotsi ei ollut puolueeton sanan siinä merkityksessä. Video julkaistiin 31.07.2018 ja 12.08.2018 tultaessa sille oli kertynyt 482 246 näyttökertaa.

Ruotsin Kuningas on kirkon vallan alainen


Kuningas Carl XVI Gustaf jonka
oikea nimi on Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte.

Ruotsin kruununperimyslaki on vanhin Ruotsin neljästä voimassa olevasta perustuslaista, sen mukaan: "Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935)."

Ranskalaissukuinen Ruotsin kuningas, on Saksalais-Roomalais-Fariselalaisen - ei KRISTIllesen (opit, lait eivät ole KRISTIn/Jeesuksen) kirkon alainen. Jos hän vaihtaa Saksalais-Roomalais-Fariselalaisen uskonnon aitoon Kristin/Jeesuksen uskoon joka on Demokratian perusta, hän menettää kruununsa.

Avaruuden synty

Julkaistu 03.06.2018 | Päivitetty 03.06.2018

Tiede -lehden mukaan; "Jos käsityksemme universumin synnystä on oikea, ei meitä eikä mitään muutakaan pitäisi olla olemassa. Jokin ei täsmää, mutta mikä. Siihen haetaan vastausta aineen peilikuvasta. ".

A. Että jotain yleensä voi tapahtua, syntyä tai olla olemassa, reaali- ja käsitteellistieteelliset edellytykset on oltava olemassa, ennen kuin mitään voi tapahtua, syntyä tai olla olemassa.

B. Kaikille edellytyksille on omat edellytyksensä.

C. B toistuu niin kauan aikaa, että on löydetty absoluuttinen alkuperä tapahtumalle, syntymiselle tai olemassa ololle.

D. Minkä tahansa tapahtuman, syntymisen tai olemassa olemisen kartoittaminen, vaatii vähintään perustavanlaatuiset tiedot kaikilta tieteen aloilta.

E. Mitään sellaista ei ole olemassa, jonka olemassa oloa ei voi reaali- ja käsitteellistieteellisesti selvittää.

F. Mitään sellaista ei ole olemassa kuin "yliluonnollinen". On vain ihmisiä joilla ei ole vaadittua koulutusta jonkin täysin luonnollisen ilmiön ymmärtä-
miselle, joka on syy siihen että he kuvailevat ilmiön "yliluonolliseksi".

Kun johdonmukaisessa - ajallisesti oikeassa järjestyksessä puramme kaikki mitä tänä päivänä eri aistein kykenemme havaitsemaan Avaruudessa taaksepäin historiassa, kaikki katoaa Avaruudesta.

Avaruus syntyi siten, että kaikki mitä tuntemassamme Avaruudessa tänään on, oli alunperin neutraaleja alkeishiukkasia = "Alussa ei ollut mitään". Kutsun kyseessä olevaa Avaruuden tilaa Olemattomuuden Ajaksi, Englanniksi Time Of Nothing.

Alussa Alku-Energia Lakeineen joka sai neutraalit alkeishiukkaset liikkumaan ja törmäämään toisiinsa, tuli tuntemamme Avaruuden ulkopuolelta.

Neutraalien alkeishiukkasten liike ja törmäykset johtivat atomien, molekyylien, kaasujen, aineiden, materian, äänen, valon j n e olemassaoloon. Samaa tapahtuu tänä päivänäkin Avaruudessa.

a. Avaruus : Ajattele että sinulla on pallon muotoinen säiliö.

b. Neutraalit alkeishiukkaset : Säiliö on täynnä ruutia.

c. Säiliö ei räjähdä itsestään vaikka odotat "Maailman tappiin" ellei ulkopuolelta tule energiaa joka aiheuttaa ketjureaktion (räjähdyksen).

"Jos käsityksemme universumin synnystä on oikea"

Se ei ole oikea.

Syyllistyivätkö Suomalaiset julmuuksiin?

"Syyllistyivätkö suomalaiset julmuuksiin SS:n riveissä? " kysyy Iltasanomat 24.05.2018

Selvitys

Selvitysaika 5 minuuttia 48 sekuntia.

Paras Simon Wiesenthal -keskuksen Jerusalemin-toimiston johtaja Efraim Zuroff,

Kaikella kunnioituksella edesmenneitä sekä tänään eläviä Israelin ja Suomen kansalaisia kohtaan, Suomalaiset ovat olleet vainottuja 500 -luvulta saakka. Vielä tänäänkin Juutalaisten kirjoituksia käytetään Suomalaisten vainoamiseen fyysisesti ja/tai psyykkisesti, vasten "10 käskyä", vasten Jeesuksen oppeja ja lakeja, vasten Pariisin Rauhansopimusta 1947, sekä vasten Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslakia.

Ei tarvitse maksaa Valtiovallan/Kansan varoista 90000+ Euroa tutkimukselle. Se on ilmainen.

Kustaa Aadolf oli sotahullu psykopaatti

Herman Lindqvist joskus 2000 -luvun alussa.

Ruotsin hovihistorioitsija Herman Lindqvis esittää Iltasanomien mukaan; "Meidän aikanamme, nykyi-
sten moraalikäsitystemme perusteella, Kustaa Aadol-
fia pidettäisiin sotahulluna psykopaattina. Oman ai-
kansa silmissä hän oli suuri sankari, kuului aika-
kauden suurimpiin.
"

Pitää olla; "800 luvun moraalikäsityksen perusteella, kaikki kunikaat olivat lähipiirinsä sekä samankaltai-
sten sotahullujen psykopaattien mielestä suuri sankari ja kuului aikakauden suurimpiin.
" - niin diagnostiset esitiedot kaikista "suurista valloittaja-
kuninkaista" pitävät paikkansa.

Ihmisten moraalikäsitys oli olemassa jo 800 -luvulla. Alcuin kirjoitti 800 -luvulla hyökkäyksestä Lindisfarneen Englannissa; 'Lo, it is nearly 350 years that we and our fathers have inhabited this most lovely land, and never before has such terror appeared in Britain as we have now suffered from a pagan race, nor was it thought that such an inroad from the sea could be made."

Muinaisaikaan metsät olivat täynnä kaikenlaisia villieläimiä. Esivanhempamme rakensivat muureja suojellakseen itseään villieläimiltä. Vasta 800 -luvun jälkeen nykyisen Suomen alueella, esivanhempamme rakensivat muureja ihmisten näköisiä elämän muotoja vastaan, jotka käyttäytyivät pahemmin kuin yksikään villieläin Maailmassa. Ne olivat niitä sotahulluja psykopaatteja.

Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte


Kuningas Carl XVI Gustaf jonka
oikea nimi on Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte.

Kai täytyy onnitella Carl Gustaf Folke Hubertus Berna-
dottea jonka suku on istunut Ruotsin valtaistuimella 200 vuotta syystä että Suomalaiset Venäjän avusta-
mina valtasivat Suomen alueen Ruotsin kuninkaalta 1809.

Edellisen seuraamuksena Ruotsin kuningas Gustav IV Adolf joutui luopumaan valtaistuimesta ja korvattiin vuonna 1818 Ranskalaisella Jean-Baptiste Jules Bernadottella, joka "ruotsalaistettiin" valenimellä Karl XIV Johan. Ilman Suomalaisia ja Suomea, Bernadotte -suku ei olisi ollut Ruotsin valtaistuimella päivääkään.

Ruotsin Ritarihuone Suomessa


Ruotsin Ritarihuone Suomessa on Uus-Goottilainen valtiopäivärakennus joka valmistui 1862.

Suomi vapautettiin Ruotsista 1809 -sodassa, mutta Ruotsin kuninkaan lait ja säädök-
set - vaikka niitä pikkuhiljaa purettiin 1900 -lukua kohden - olivat voimassa kauan sen jälkeen. Ruotsi yritti kaikin keinoin antaa kuvan siitä että Suomi kuului Ruotsille ja oli osa Ruotsia m m siten että osa Ruotsin aatelistoa muutti Suomeen. Vuonna 1818 kun Jean-Baptiste Jules Bernadottesta tuli Ruotsin kuningas pseudonimellä Karl XIV Johan, Suomeen perustettiin ritarihuone. Uus-Goottilaistyylisen rakennuksen suunnit-
teli arkkitehti G. T. Chiewitz ja se valmistui vuonna 1862. Ruotsalainen Ritarihuone Suomessa toimi osana Ruotsin lainsäädäntökoneistoa vuoteen 1906 saakka, jolloin sen toiminta osana Suomen lainsäädäntökoneistoa lakkautettiin.

Kuka oli Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad?


Suomessa vaikuttanut Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad.

Vuonna 1574 Wasa -sukuun kuuluva Ruotsin kuning-
as Juhana III aateloi Svinhufvud -suvun. Suvun nimi tuli olemaan Svinhufvud af Qvalstad. Joskus 1700 -luvun puolessa välissä Pehr Svinhufvud af Qvalstad muutti Suomeen Sääksmäelle.

Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad syntyi Sääksmäen Rapolassa joulukuussa 1861. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad oli Rutosin kuninkaan vallan alta vapautu-
vassa, isenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsa-
lainen aatelinen.

Kuka oli Carl Gustaf Emil Mannerheim?


Mannerheimin suvun sukunimi ennen aateloimista oli Marhein.

Marhein suku on luultavasti lähtöisin Saksasta, josta suvun kantaisä siirtyi 1640-luvulla Ruotsiin. Ruotsin kuningas Kaarle XI aateloi Augustin Marheinin vuonna 1693 ja Marhein -sukunimi muutettiin Mannerheimiksi.

Carl Erik Mannerheim oli ensimmäinen Suomeen muuttanut Mannerheim. Hän oli Gustaf Mannerheimin isoisän isä. Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi 4. kesäkuuta 1867 Askaisilla. Mannerheim oli Rutosin kuninkaan vallan alta vapautuvassa, isenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen.